Tài liệu Pin Số- Vi xử lý

DAC0808 là một bộ chuyển đổi 8 bit số sang t ương tự đầu ra có đặc tính thời gian đúng bằng kích th ước của tín hiệu v ào trong kho ảng 150ns với công suất ti êu thụ là 33mW khi đi ện áp cung cấp là ± 5V. Không c ần phải điềuchỉnh dòng điện I REF cho tất cả các ứng dụng, từ đó đầu ra hiện tại l à ±1LBS c ủa 255(I REF / 256). Ngu ồn cung cấp của DAC0808 độc lập với “bit code” và đưa ra nh ững đặc điểm nổi bật của thiết bị phụ thộc v ào mức điện áp vào. DAC0808 giao tiếp trực tiếp với TTL, DTL hay CMOS ở mức logic, v à dùng thay th ế cho MC1580/MC1408.

pdf4 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2072 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu Pin Số- Vi xử lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PTN SỐ - VI XỬ LÝ 1 DAC 0808  Mô tả chung DAC0808 là một bộ chuyển đổi 8 bit số sang t ương tự đầu ra có đặc tính thời gian đúng bằng kích thước của tín hiệu vào trong khoảng 150ns với công suất tiêu thụ là 33mW khi điện áp cung cấp là ± 5V. Không cần phải điều chỉnh dòng điện IREF cho tất cả các ứng dụng, từ đó đầu ra hiện tại là ±1LBS của 255(IREF / 256). Nguồn cung cấp của DAC0808 độc lập với “bit code” và đưa ra những đặc điểm nổi bật của thiết bị phụ thộc v ào mức điện áp vào. DAC0808 giao tiếp trực tiếp với TTL, DTL hay CMOS ở mức logic, v à dùng thay thế cho MC1580/MC1408.  Sơ đồ khối và sơ đồ ghép nối  Cấu tạo của DAC0808  Sơ đồ thu gọn  Cấu tạo chân PTN SỐ - VI XỬ LÝ 2 Độ chính xác Phạm vi nhiệt độ N PACKAGE (N16A) SO PACKAGE (M16A) 8-bit 0°CTA+75°C DAC0808LCN MC1408P8 DAC0808LCM Trong đó:  Nguồn cung cấp VCC = + 18 VDC VEE = -18 VDC  Đầu vào số V5-V12: -10VDC đến +18VDC  Đầu ra khuếch đại V0: -11VDC đến +18VDC  Dòng hiệu chỉnh I14 : 5mA  Đầu vào khuếch đại hiệu chỉnh V14 V15 : VCC, VEE  Năng lượng tiêu thụ: 1000mW  Độ cảm ứng ESD: TBD  Dải nhiệt độ chịu đựng: -650C đến +1500C  Đóng gói – 2 hàng chân (Plastic) 260°C  Đóng gói – 2 hàng chân (Ceramic) 300°C  Vapor Phase (60 seconds) 215°C  Tia hồng ngoại (15 seconds) 220°C  Dải hoạt động: Dải nhiệt độ TMIN ≤ TA ≤ TMAX DAC0808 00C ≤TA ≤+75°C  Những đặc trưng điện: VCC = 5V, VEE = −15 VDC, VREF/R14 = 2 mA ( tất cả các đầu vào số ở mức logic cao) PTN SỐ - VI XỬ LÝ 3 Kí hiệu Tham số Điều kiện Min Typ Max Đơn vị Er Độ chính xác DAC0808LC Thời gian ổn định đến ½ LSB TA = 25ºC 150 ±0.19 % % ns tPLH, tPHL Thời gian truyền trì hoãn TA = 25ºC 30 100 ns TCI0 Dòng trôi ở đầu ra ±20 ppm/ºC MSB VIH VIL Mức logic số ở đầu vào Cao, logic “1” Thấp, logic “0” 2 0.8 VDC VDC MSB Dòng điện số ở đầu vào Mức cao Mức thấp VIH = 5V VIL = 0.8V 0 -0.003 0.040 -0.8 mA mA I15 Dòng vào lệch chuẩn -1 -3 μA Dải dòng ra VEE = -5V VEE = -15V, TA = 25ºC 0 0 2.0 2.0 2.1 4.2 mA mA I0 Dòng điện ra Dòng ra (tất cả bit thấp) VREF = 2.000V, R14 = 1000 1.9 1.99 0 2.1 4 mA μA Điện thế ra VEE = -5V, IREF = 1mA VEE < -10V Er ≤ 0.19%, TA = 25ºC -0.55, +0.4 -5.0, +0.4 VDC VDC SRIREF Tốc độ quay của dòng điện chuẩn 4 8 mA/μs Độ nhạy cảm của dòng điện ra -5V ≤ VEE ≤ -16,5V 0.05 2.7 mA/V ICC IEE Dòng do nguồn cung cấp 2.3 -4.3 22 13 mA mA VCC VEE Dải điện thế do nguồn cung cấp TA = 25ºC 4.5 -4.5 5.0 -15 5.5 -16.5 VDC VDC Hao phí nguồn Tất cả các bit thấp Tất cả các bit cao VCC = 5V, VEE = -5V VCC = 5V, VEE = -15V VCC = 15V, VEE = -5V VCC = 15V, VEE = -15V 33 106 90 160 170 305 mW mW mW mW  Ứng dụng thông thường Bộ chuyển đổi số - tương tự (đầu ra +10V) PTN SỐ - VI XỬ LÝ 4  Mạch kiểm tra     256 8 128 7 64 6 32 5 16 4 8 3 4 2 2 1 0 AAAAAAAAKI Trong đó: 14R V K REF

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdac_080845225.pdf
  • pdfDAC0808.pdf
  • pdfECE253_MP3_player.pdf
Luận văn liên quan