Tài liệu Qui hoạch khu lâm viên TP Sóc Trăng

(Bản scan) Quy hoach tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc trăng - Căn cứ công văn số 174/CV. KH - ĐT.2000, ngày 14/04/2000 của Sở kế hoạch và đầu tư, V/v điều chỉnh vốn trồng cây chống lũ của chương trình 5 triệu ha cây trồng

pdf29 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1932 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu Qui hoạch khu lâm viên TP Sóc Trăng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên