Tập huấn cho nông dân: thiết kế bài giảng và phương pháp tập huấn

Trong chủ đềnày, chúng tôi mong muốn giới thiệu cho học viên các bước quan trọng để chuẩn bịthiết kếchương trình tập huấn hiệu quả. Trong mỗi bước chuẩn bị, học viên cần phải nắm và hiểu được lí do tại sao chúng ta lại áp dụng những bước này trong công tác chuẩn bị. Các vấn đềkhác có liên quan đển việc sửdụng những bước này sẽ được giải thích rõ trong những chủ đềtiếp theo. Từ đó, các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong chủ đềnày chủyếu là giải thích, tiến hành làm việc theo nhóm, đặt câu hỏi và khuyến khích học viên trảlời.

pdf62 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2381 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tập huấn cho nông dân: thiết kế bài giảng và phương pháp tập huấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH CARD TRƯỜNG ĐH KINH TẾ HUẾ TÀI LIỆU TẬP HUẤN TẬP HUẤN CHO NÔNG DÂN: Thiết kế bài giảng và phương pháp tập huấn DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG Chủ đề Nội dung Chủ đề 1: 1.1 Đánh giá nhu cầu tập huấn Các bước quan trọng trong 1.2 Thiết kế tài liệu tập huấn việc chuẩn bị tập huấn có 1.3 Giảng dạy hiệu quả- Chu kỳ tập huấn. 1.4 Đánh giá kết quả tập huấn Chủ đề 2: 2.1 Xác định đối tượng tập huấn và sự cần thiết của việc xác định nhu cầu tập huấn của những đối tượng đó. Đánh giá nhu cầu tập huấn 2.2 Những vấn đề mà một đợt đánh giá nhu cầu tập huấn phải giải quyết được là gì? 2.3 Các phương pháp cần thiết để tiền hành đánh giá nhu cầu tập huấn. 2.4 Xác định các khoá tập huấn. 2.5 Các vấn đề có thể nảy sinh khi tiến hành đánhgiá nhu cầu tập huấn và các biện pháp khắc phục. Chủ đề 3: 3.1 Xác định mục tiêu và mục đích cuả toàn bộ khoá tập huấn Thiết kế khoá tập huấn: 3.2.Vạch ra những nội dung tập huấn Mục tiêu và nội dung 3.3 Mục tiêu cho từng chủ đề Chủ đề 4: 4.1 Hoạt động hướng dẫn là gì? Thiết kế khoá tập huấn: 4.2 Cơ sở để phát triển hoạt động hướng dẫn như thế nào? Phương pháp tập huấn 4.3 Phương pháp tập huấn là gì? 4.4 Những thuận lợi và khó khăn của mỗi phương pháp? 4.5 Các vấn đề về giới Chủ đề 5: 5.1 Những kĩ năng tập huấn cần thiết cho một người hướng dẫn là gì? Giảng dạy: 5.2 Làm thế nào để có được những kĩ năng đó? Các kĩ năng cần thiết cho cán bộ tập huấn Chủ đề 6: 6.1 Xác định thời gian biểu Thời gian biểu, công tác hậu 6.2 Địa điểm cần và thực hành 6.3 Tài liệu tập huấn 6.4 Các dụng cụ hỗ trợ giảng dạy 6.5 Đi thực tế DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Chủ đề 7: 7.1 Chỉnh sửa các giáo trình tập huấn Chuẩn bị giáo trình tập huấn 7.2 Bài tập để chuẩn bị cho một giáo trình tập huấn Chủ đề 8: 8.1 04 cấp đánh giá tập huấn của Kirkpatrick Đánh giá nhu cầu tập huấn; 8.2 Đánh giá giám sát và đánh giá tập - Đánh giá là gì? Trong suốt hay vào cuối khoá tập huấn huấn - Những điều cần biết? - Cách thức tiến hành đánh giá? 8.3 Đánh giá - Mục đích của việc đánh giá khoá tập huấn là gì? - Cách thức tiến hành việc đánh giá? DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN Thời Nội dung Phương pháp giảng dạy gian Ngày 1 08:00 Khai mạc 08:15 Làm quen 08:45 Nguyện vọng và các quy tắc 09:00 Các nhóm làm việc 09:15 Khái quát về toàn khoá học và thời gian biểu 09:50 Công tác hậu cần 10:00 Giải lao 10:15 Chủ đề 1: Chu kì tập huấn- Các Giới thiệu: (20 phút) bước chuẩn bị cho một khoá tập huấn có hiệu qủa Bài tập nhóm 1:Học viên hồi tưởng lại những hoạt động chính của mỗi bước trong chu kì tập 1.1 Đánh giá nhu cầu tập huấn huấn và bổ sung thêm những yếu tố cần thiết 1.2 Thiết kế khoá tập huấn cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam (30 1.3 Giảng dạy phút); trình bày (10 phút). 1.4 Đánh giá kết quả tập huấn 11:15 Hỏi & đáp 11:30 Nghỉ trưa 13:30 Chủ đề 2: Đánh giá nhu cầu tập Giới thiệu: (30 phút) huấn Bài tập nhóm 2: Học viên thảo luận vấn đề về 2.1. Xác định đối tượng tập huấn đối tượng tập huấn (bao gồm các vấn đ`ề về và sự cần thiểt của việc xác định giới và dân tộc); suy nghĩ về nguyên nhân tại nhu cầu tập huấn của những đối sao cần phải xác định nhu cầu tập huấn (40 tượng đó. phút) và trình bày (20 phút) 15:00 Giải lao 15:15 2.2. Các vấn đề mà việc đánh giá Giới thiệu: (30 phút) nhu cầu tập huấn cần phải giải Bài tập nhóm 3: Suy nghĩ về những câu hỏi cần quyết được giải đáp bằng việc phân tích nhu cầu tập huấn- thảo luận (40 phút) và trình bày (20 phút) 16:45 Hỏi, đáp, giám sát Phản hồi từ phía học viên DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 17:00 Kết thúc ngày 1 Ngày 2 07:45 Ôn tập và đáp lại những phản hồi 08:00 2.3. Phương pháp tiến hành đánh Giới thiệu: (30 phút) giá nhu cầu tập huấn (khảo sát, hội Bài tập nhóm 4: Học viên tự nghĩ ra những thảo và phương pháp có sự tham phương pháp; liệt kê thuận lợi và khó khăn của gia) mỗi phương pháp (6 phút); trình bày (30 phút) 10:00 Giảo lao 10:15 2.4. Xác định các khoá tập huấn Trình bày (15 phút) 2.5. Các vấn đề có thể nảy sinh khi Bài tập nhóm 5: Học viên suy nghĩ đến những tiến hành đánh giá nhu cầu tập vấn đề và khó khăn có thể có và phân loại theo huấn và các phương pháp khắc mức độ quan trọng; các phương thức để khắc phục phục (30 phút) sau đó trình bày (15 phút) 11:15 Hỏi & đáp 11:30 Nghỉ trưa 13:30 Chủ để 3: Thiết kế khoá tập huấn: Mục tiêu và nôi dung 3.1 Xác định mục đích và mục tiêu của toàn bộ khoá học Giới thiệu khái niệm học theo khả Giải thích khái niệm (20 phút) năng Bài tập nhóm 6: Học viên xác định và viết ra Xác định mục đích và mục tiêu tập những mục tiêu và mục đích của toàn bộ đã đề huấn ra và các nhu cầu tập huấn đã được xác định (40 phút); trình bày (20 phút) 15:00 Giải lao 15:15 3.2. Vạch ra nội dung tập huấn Giải thích và cho ví dụ về đề cương tập huấn Những phần chính của đề cương (15 phút) tập huấn là gì? Bài tập nhóm 7: đưa ra đề tài và yêu cầu học Cách thức tổ chức nội dung của viên xâu chuỗi và giải thích lí do tại sao họ làm khoá tập huấn như thế (45 phút); trình bày và đưa ra kết luận (30 phút) 16:45 Hỏi, đáp và giám sát 17:00 Kết thúc ngày 2 Ngày 3 DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 7:45 Ôn tập và đáp lại những phản hồi 08:00 3.2 Vạch ra những nội dung tập Giới thiệu (30 phút) huấn (tiếp theo) Bài tập nhóm 8: Mỗi nhóm phát triển một chương trình đào tạo nhằm đạt được những mục tiêu của toàn bộ khoá học (đã xác định trong phần trước) (60 phút) và trình bày (30 phút) 10:00 Giải lao 10:15 Nhận xét 11:15 Hỏi, đáp 11:30 Nghỉ trưa 13:30 3.3. Các mục tiêu của mỗi chủ đề Giới thiệu (15 phút) (đề cập đến tập huấn dựa trên năng Bài tập nhóm 9: yêu cầu học viên viết ra mục lực) tiêu tập huấn cho mỗi chủ đề trong chương trình đã được phát triển trong phần trước đó (20 phút); trình bày (10 phút) 14:15 Chủ đề 4: Thiết kế khoá tập Người hướng dẫn giải thích và cho ví dụ huấn: Các phương pháp tập huấn 4.1 Như thế nào là một hoạt động hướng dẫn? 4.2 Cơ sở để phát triển một hoạt động hướng dẫn là gì? 15:00 Giải lao 15:15 Cơ sở để phát triển một hoạt động Bài tập nhóm 10: Mỗi nhóm phát triển các hoạt hướng dẫn là gì? (tiếp) động hướng dẫn cho mỗi mục tiêu đã được phát triển trong phần trước (60 phút); trình bày (30 phút) 16:45 Hỏi và đáp 17:00 Kết thúc ngày 3 Ngày 4 07:45 Ôn tập và đáp lại những phản hồi 08:00 4.3 Các phương pháp tập huấn? Giới thiệu (30 phút) 4.4 Những thuận lợi và khó khăn Bài tập nhóm 11: Các bài tập nối- xác định của mỗi phương pháp tập huấn? phương pháp phù hợp cho các mục tiêu tập DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Phương pháp tập huấn nào phù huấn (45 phút) hợp với mục tiêu đào tạo nào? 4.5. Các vấn đề về giới Bài tập nhóm 12: Suy nghĩ đến những ảnh hưởng của các vấn đề về giới đối với sự thành công của khoá tập huấn và những cách thức đảm bảo cả nam giới và nữ giới đều có cơ hội như nhau trong việc tham gia các khoá tập huấn 10:00 Giải lao 10:15 Nhận xét về hoạt động nhóm 11:15 Hỏi và đáp 11:30 Nghỉ trưa 13:30 Chủ đề 5: Giảng dạy: Các kĩ năng tập huấn cho người hướng dẫn Thảo luận nhóm (60 phút và trình bày 30 phút) 5.1 Những kĩ năng tập huấn cần Bài tập 13: động não và phân cấp thiết cho một người hướng dẫn là gì? 5.2 Làm cách nào để có được những kĩ năng đó? 15:00 Giải lao 15:15 Chủ đề 6: Thời gian biểu, hậu cần và thực hành 6.1 Thời gian biểu Bài tập 14-21 6.2 Địa điểm Động não và trao đổi kinh nghiệm 6.3 Tài liệu tập huấn Những kinh nghiệm tốt nhất 6.4 Dụng cụ hỗ trợ giảng dạy 6.5 Đi thực tế 16:45 Hỏi và đáp 17:00 Kết thúc ngày 4 Ngày 5 07:45 Ôn tập và đáp lại những phản hồi 08:00 Chủ đề 7: Chuẩn bị giáo trình Người hướng dẫn giải thích và cho ví dụ (30 viết phút) 7.1 Chỉnh sửa các giáo trình tập huấn Bài tập nhóm 22: chuẩn bị tài liệu cho một chủ 7.2 Sách bài tập cho các học viên đề (30 phút); thảo luận các đặc điểm tài liệu DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP và sách cho giảng viên (30 phút) 7.3 Bài tập chuẩn bị giáo trình tập huấn 09:30 Chủ đề 8: Đánh giá, tiến hành và Người hướng dẫn giải thích và yêu cầu học viên đánh giá khoá tập huấn cho ý kiến 8.1. Đánh giá Đánh giá là gì? Trong suốt hay vào cuối khoá tập huấn Những điều cần biết? -Cách thức tiến hành đánh giá? 10:00 Giải lao 10:15 8.2. Đánh giá - Mục đích của việc đánh giá Giới thiệu: 30 phút khoá tập huấn? Bài tập nhóm 23: học viên nhận xét và xem xét - Cách thức tiến hành đánh giá? lại mẫu đánh giá (30 phút); trình bày và đưa ra kết luận (30 phút) 11:15 Hỏi và đáp 11:30 Nghỉ trưa 13:30 Đánh giá và kết luận DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP MỤC LỤC CHỦ ĐỀ 1: QUY TRÌNH TẬP HUẤN........................................................................... 10 CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG TRONG VIỆC CHUẨN BỊ KHOÁ TẬP HUẤN HIỆU QUẢ...................................................................................................................................... 10 CHỦ ĐỀ 2: ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TẬP HUẤN......................................................... 17 CHỦ ĐỀ 3: THIẾT KẾ KHOÁ TẬP HUẤN: MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG............. 26 CHỦ ĐỀ 4: THIẾT KẾ KHOÁ TẬP HUẤN: PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN .......... 33 CHỦ ĐỀ 5: NHỮNG KĨ NĂNG TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ HƯỚNG DẪN......... 46 CHỦ ĐỀ 6: THỜI GIAN BIỂU, HẬU CẦN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TẾ ..... 50 CHỦ ĐỀ 7: CHUẨN BỊ GIÁO TRÌNH VIẾT................................................................ 54 CHỦ ĐỀ 8: ĐÁNH GIÁ KHOÁ TẬP HUẤN, GIÁM SÁT VÀ ĐỊNH GIÁ TẬP HUẤN ............................................................................................................................................... 56 DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP CHỦ ĐỀ 1: QUY TRÌNH TẬP HUẤN CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG TRONG VIỆC CHUẨN BỊ KHOÁ TẬP HUẤN HIỆU QUẢ -------------------------------------------- Các mục tiêu của chủ đề Cuối mỗi chủ đề, học viên có thể: - Liệt kê những bước quan trọng trong việc chuẩn bị cho khoá tập huấn hiệu quả (quy trình tập huấn) - Giải thích lí do tại sao chúng ta lại áp dụng những bước chuẩn bị đó Phương pháp truyền đạt Trong chủ đề này, chúng tôi mong muốn giới thiệu cho học viên các bước quan trọng để chuẩn bị thiết kế chương trình tập huấn hiệu quả. Trong mỗi bước chuẩn bị, học viên cần phải nắm và hiểu được lí do tại sao chúng ta lại áp dụng những bước này trong công tác chuẩn bị. Các vấn đề khác có liên quan đển việc sử dụng những bước này sẽ được giải thích rõ trong những chủ đề tiếp theo. Từ đó, các phương pháp giảng dạy được áp dụng trong chủ đề này chủ yếu là giải thích, tiến hành làm việc theo nhóm, đặt câu hỏi và khuyến khích học viên trả lời. Nội dung chủ đề 1.1. Đánh giá nhu cầu tập huấn a. Mục tiêu học tập Cuối phần này, các học viên có thể trả lời được các câu hỏi: - Đánh giá nhu cầu tập huấn là gì? - Tại sao chúng ta lại tiến hành đánh giá nhu cầu tập huấn trước khi tiến hành tổ chức khoá tập huấn? b. Phương pháp Người hướng dẫn giải thích khái niệm đánh giá nhu cầu tập huấn sau đó khuyến khích học viên đưa ra ý kiến về tầm quan trọng của việc đánh giá nhu cầu tập huấn trong các hoạt động đã tiến hành trước đó. Tiếp theo người hướng dẫn sẽ tổng kết và đưa ra kết luận về lí do tiến hành việc đánh giá nhu cầu tập huấn trong công tác chuẩn bị khoá tập huấn hiệu quả. c. Kiến thức truyền đạt Thông thường khi gặp vấn đề về việc trình bày hay tồn tại sự không nhất quán, việc đầu tiên cần làm là lên kế hoạch và tiến hành chương trình đào tạo. Trước khi tiến hành thiết kế chương trình, điều quan trọng là cần quyết định xem liệu chương trình đó có cần thiết hay không. Và khi đã xác định được ý nghĩa của việc tập huấn thì người thiết kế chương trình cần tiến hành một đợt đánh giá để xác định nội dung cũng như đối tượng mục tiêu. Điều này sẽ giúp xác định lượng thời gian cần thiết để đạt được những mục tiêu đào tạo. Nếu những cán bộ tập huấn không thể tiến hành những bước này thì thời gian cũng như chi phí có thể bị thất thoát và vấn đề sẽ không được giải quyết. DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Nhu cầu tập huấn cụ thể của học viên sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các mục tiêu tập huấn, việc chọn lựa các hoạt động và các chiến lược tập huấn. Càng hiểu rõ về các đối tượng học viên thì khả năng thiết kế được một chương trình tập huấn có hiệu quả cũng sẽ cao. 1.2. Thiết kế tập huấn a. Mục tiêu học tập Cuối phần này, học viên có thể trả lời được câu hỏi: - Những bước quan trọng trong việc thiết kế chương trình tập huấn là gì? - Tại sao chúng ta lại áp dụng những bước này vào trong việc thiết kế chương trình tập huấn? b. Phương pháp truyền đạt Người hướng dẫn sẽ giải thích các bước thiết kế tập huấn và kêu gọi sự đóng góp của các học viên với những kinh nghiệm họ đã có trước đó cũng như việc xác định tầm quan trọng của mỗi bước. Tiếp theo, người hướng dẫn sẽ tổng kết và đưa ra kết luận về sự cần thiết của từng bước trong việc thiết kế chương trình tập huấn để đạt được một chương trình tập huấn hiệu quả. c. Kiến thức truyền đạt • Bước 1. Xác định mục tiêu và mục đích tập huấn Sau khi đã đánh giá được nhu cầu và mong muốn của các học viên thì việc xác định mục tiêu và mục đích của toàn bộ khoá tập huấn sẽ dễ dàng hơn. Những mục tiêu và mục đích này cung cấp tiêu chuẩn cho việc: - Xác định kết quả mong muốn - Lập đề cương nội dung tập huấn - Lên kế hoạch cho các hoạt động tập huấn - Lựa chọn và phát triển các tài liệu tập huấn - Thiết kế quy trình đánh giá - Chương trình giao tiếp nên chú ý đến những học viên và những đối tượng khác như cán bộ quản lí hay giám sát viên. - Đảm bảo tập huấn mang tính thực tế và phù hợp với những mục tiêu đã đề ra Mục đích tập huấn nên bao quát, phải chỉ ra được đối tượng bị ảnh hưởng và hiệu quả mang lại như thế nào. • Bước 2. Nội dung đề cương tập huấn Nội dung đề cương tập huấn phải bao gồm tất cả những hoạt động quan trọng mà việc tập huấn cần thực hiện. Việc phát triển mẫu thiết kế tập huấn bao gồm việc tổ chức các hoạt động học tập để từ đó có thể đạt được kết quả đề ra. Đây là quy trình tập huấn. Hầu hết các khoá tập huấn được chia thành 3 phần chính: phần giới thiệu, phần học chính, phần tổng kết và đánh giá. Phần giới thiệu: tạo nên một môi trường học tập tích cực. DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Phần học: Đây là phần chính của chương trình. Trong phần này học viên được khuyến khích tham gia vào hoạt động hướng dẫn được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu học tập. Phần trình bày, tổng kết và đánh giá: Phần này nên hỗ trợ cho việc kết nối việc tập huấn với việc thực hiện và phát triển cảm nhận tích cực khi kết thúc. Bước 3: Phát triển các hoạt động hướng dẫn Khi phát triển các hoạt động này nên chọn lựa những chiến lược tập huấn có thể hỗ trợ trong việc đạt được những mục tiêu học tập. Ví dụ việc phát triển kĩ năng đạt được tốt nhất thông qua việc cho ví dụ, thực hành và đưa ra nhận xét trong khi việc tiếp thu thông tin có thể đạt được thông qua phần giới thiệu của cán bộ hướng dẫn, thảo luận nhóm hay các công việc làm theo nhóm. Lưu ý người dân học tập theo nhiều cách: một số học tốt nhất bằng cách nghe, một số khác thì đọc và đa số là bằng thực hành. Một thiết kế tập huấn có hiệu quả phải kết hợp các chiến lược tập huấn, bao gồm: - Cách thức học tập của học viên - Các quy tắc học tập của người lớn - Quy mô nhóm - Kinh nghiệm đã có và/hoặc trình độ văn hoá của học viên - Các kiểu kĩ năng hay thông tin cần được trình bày - Phong cách của cán bộ tập huấn • Bước 4: Chuẩn bị giáo trình tập huấn Bước này được thực hiện nhằm tạo ra tài liệu tập huấn cung cấp kế hoạch tập huấn chi tiết bao gồm mục tiêu và mục đích; các hoạt động học tập cụ thể và thời gian phân phối cho mỗi hoạt động; phần hướng dẫn và các điểm chính trong mỗi hoạt động cũng như người phụ trách cho mỗi hoạt động. 1.3. Tiến hành tập huấn a. Mục tiêu học tập Cuối phần này học viên có thể trả lời được câu hỏi: - Các hoạt động trong phần tiến hành tập huấn là gì? b. Phương pháp truyền đạt Học viên được mời tham gia đóng góp kinh nghiệm về những vấn đề có thể ảnh hưởng đến chất lượng của hoạt động đào tạo. Cán bộ hướng dẫn cũng cần chỉ ra được tầm quan trọng của việc tiến hành tập huấn đối với sự thành công của hoạt động tập huấn. c. Kiến thức truyền đạt Sau khi đã có được giáo trình tập huấn bao quát được các bước được thảo luận trong những phần trước thì hoạt động tập huấn nên được tiến hành. Khi tiến hành tập huấn, những cán bộ tổ chức cần lưu ý đến những vấn đề có thể ảnh hưởng đến chất lượng tập huấn như việc lên thời gian cho hoạt động tập huấn, địa điểm, các dụng cụ hỗ trợ, những tài liệu cần thiết khác và đi DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP thực tế. Các vấn đề này có thể được giải quyết nhằm tạo ra điều kiện tốt nhẩt cho các học viên tham gia vào lớp tập huấn. 1.4 Đánh giá học viên và đánh giá tập huấn a. Mục tiêu Cuối phần này học viên có thể: - Giải thích được khái niệm đánh giá học viên và đánh giá tập huấn - Giải thích được những khác biệt giữa đánh giá học viên và đánh giá tập huấn - Hiểu được lí do tiến hành đánh giá học viên và đánh giá tập huấn b. Phương pháp truyền đạt Học viên được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến về tính cần thiết của việc đánh giá học viên và đánh giá tập huấn cũng như sự khác biệt giữa chúng. Cán bộ hướng dẫn sẽ tổng kết và chỉ ra tầm quan trọng của việc đánh giá học viên và đánh giá tập huấn đối với sự thành công của việc tập huấn. c. Kiến thức truyền đạt * Đánh giá khả năng trình bày của học viên Trong hay ngay sau khi hoàn tất khoá tập huấn cần phải nắm được mức độ thấu hiểu đối với những kiến thức đã được trình bày của học viên; khả năng áp dụng những kĩ năng họ đã được học và thái độ của họ đã chuyển biến như thế nào; liệu họ đã đạt được những mục tiêu học tập đề ra chưa? * Đánh giá hoạt động tập huấn: Chúng ta thường tiến hành 2 kiểu đánh giá tập huấn sau khi kết thúc khoá tập huấn (nếu có thể): + Đánh giá hoạt động tập huấn: Thuật ngữ đánh giá thường được sử dụng để mô tả phản ứng của học viên đối với khoá tập huấn để từ đó những cán bộ tổ chức có thể biết được những yếu tố và những phương pháp hướng dẫn khác nhau mà họ nghĩ đến đã được áp dụng như thế nào. Để có thể phát triển được một hoạt động tập huấn có hiệu quả hơn trong tương lai, điều cần thiết là phải đánh giá hoạt động đó ở nhiều khía cạnh như đánh giá nhu cầu tập huấn, mục tiêu khoá học, bài giảng, các hoạt động hướng dẫn, cách thức truyền đạt và các dụng cụ hỗ trợ tập huấn. + Đánh giá ảnh hưởng: Tuy nhiên, việc đánh giá tập huấn là một quá trình theo chu kì được thực sự bắt đầu trước khi việc tập huấn được thiết kế và được tiếp tục thông qua tập huấn và được mở rộng với hành vi và thể hiện của học viên vào những tháng sau khi việc tập huấn được hoàn tất. Bài tập 1. (30 phút kể cả thời gian trình bày) Chuẩn bị làm việc theo nhóm để nhớ lại những gì đã được giải thích và được đặt trong bối cảnh hoạt động tập huấn của họ. - Học viên hoàn thành phần khái niệm và lí do của mỗi bước trong quy trình tập huấn - Học viên bổ sung những tính chất đặc trưng quan trọng để có thể tiến hành một hoạt động tập huấn có hiệu quả trong bối cảnh của nông dân Việt Nam DỰ Á
Luận văn liên quan