Tập huấn dạy và học tích cực sử dụng thiết bị dạy học

Đặc trưng của dạy và học tích cực - Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của học sinh. - Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác; - Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

pdf66 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2205 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tập huấn dạy và học tích cực sử dụng thiết bị dạy học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên