Thái độ của sinh viên trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn với kỷ cương học đường

Một xã hội muốn phát triển, xã hội đó phải có trật tự, có phân công lao động, có tổ chức. Trường học chính là một xã hội chuyên biệt thu nhỏ mà trong đó nhiệm vụ chủ yếu là dạy và học, để hình thành nên nhân cách của sinh viên có khả năng giải quyết tốt các nhiệm vụ của sự nghiệp Công nghiệp hoá hiện đại hoá đặt ra. Bên cạnh việc được cung cấp các tri thức, học sinh ngay từ thuở bé đã được giáo dục đạo đức trong một khuôn phép nhất định học cách đối nhân xử thế, học cách tôn trọng mình và tôn trọng những người xung quanh. Mỗi cấp học khác nhau ở từng lứa tuổi khác nhau việc rèn luyện tính khuôn phép, các chuẩn mực quy định lại khác nhau. Khi còn bé học sinh buộc phải học thuộc nội quy bị kiểm tra nếu vi phạm bị phạt còn nếu thực hiện tốt được khen thưởng. Nhưng ở bậc đại học do sinh viên là những người đã phát triển tương đối toàn diện về sinh lý cũng như về nhân cách nên việc chấp hành nội quy của sinh viên mang tính tự giác nhiều hơn. Vì lý do đó mà việc thực hiện nội quy sinh viên kỷ cương học đường được biểu hiện qua rất nhiều cách nhìn nhận, suy nghĩ và hành động khác nhau. Nội quy được đặt ra không phải chỉ để giữ gìn kỉ luật không mà từ việc giữ gìn kỉ luật đó sẽ làm cho việc học tập đặt hiệu quả cao và hình thành nên những nét tính cách đẹp ở sinh viên. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của nghị quyết hội nghị lần thứ II (Khoá IX) Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng về giáo dục và các nghị quyết tiếp theo. Trường ĐHKHXH&NV đã xây dựng 5 chương trình hành động xây dựng và phát triển trường nhằm thực hiện các nghị quyết TW. Trong chương trình II đã có đề cập đến việc "đổi mới phương pháp giảng dạy" theo hướng giáo viên áp dụng phương pháp giảng dạy mới phát huy tính tích cực của sinh viên. Và chương trình V đề ra việc "chấn chỉnh , củng cố kỉ cương, giảng dạy, học tập, làm việc và xây dựng môi trường nhân văn". Như vậy, bên cạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học sao cho sinh viên tiếp thu tri thức một cách tích cực và đạt hiệu quả nhất nhà trường còn rất chủ trọng đến kỉ cương học đường, yếu tố góp phần làm tăng hiệu quả chất lượng đào tạo, ổn định trật tự để có một môi trường mang đậm tính nhân văn và phát huy được truyền thống tốt đẹp của nhà trường . Trước những thực tế đặt ra đó đối với nhà trường chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài"Thái độ của sinh viên trường ĐHKHXH&NV với kỉ cương học đường" nhằm giúp nhà trường đưa ra được chương trình giáo dục kỷ cương học đường tốt hơn góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo.

doc55 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2247 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thái độ của sinh viên trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn với kỷ cương học đường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan