Thị trường bất động sản, định hướng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

Thị trường bất động sản là một loại thị trường quan trọng ,nhưng ở Việt Nam mới được hình thành và còn sơ sài.Bên cạnh thị trường chính thức, hoạt động của thị trường bất động sản không chính thức đã và đang nổi lên như một thách thức đối với công tác quản lý nhà nước và với toàn xã hội.Thị trường bất động sảnViệt Nam còn kém phát triển và có nhiều tồn tại. Môi trường pháp luật còn thiếu đồng bộ,nhiều văn bản chưa phù hợp với thưc tế,,hơn70% giao dịch về bất động sản được thực hiện trên thị trường bất động sản không chính thức do việc hợp thức hoá mua bán ,chuyển nhượng bất động sản khá cao ,thủ tục phức tạp Thị trường bất động sản không chính thức hoạt động mạnh làm cho thị trưòng bất động sản phát triển không lành mạnh luôn xảy ra hiện tượng căng thẳng giẳ tạo trong quan hệ cung cầu về bất động sản,giá cả biến động mạnh. Nhiều tổ chưc kinh doanh dich vụ môI giới bất động sản hoạt động tự phát nằm ngoài sự quản lý của nhà nước. Chính sách và cơ chế tài chính còn đơn điệu ,chưa đủ mạnh để thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Hậu quả của những yếu kém ,tồn tại trong hoạt động thị trường bất động sản rất lớn tới nền kinh tế nước ta:đất đai bị sử dụng kém hiệu quả sai mục đích và vi phạm pháp luật,nhiều loại bất động sản chưa hoặc không chuyển được tài sản hợp pháp vì vậy không phát huy được giá trị thực trạng lưu thông ngân sách vừa thất thu vừa chịu sức ép chi rất lớn. Vì vậy để thúc sự hình thành và phát triển của thị trường bất động sản nước ta hiện mới trong giai đoạn sơ khai đòi hỏi phải có một hệ thống giải pháp toàn diện đồng bộ là vấn đề mang tính thời sự và búc xúc.

doc25 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2031 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thị trường bất động sản, định hướng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan