Thiết kế nhà máy chế biến bột cá và thức ăn cho cá tra, cá basa với năng suất 50T/Ngày

Ngành thuỷ sản đang là kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dâ n, trong đó nghề nuô i cá tra, cá basa phát triể n rấ t là mạnh, nă m 2005 thì tại An Giang đã cung cấp 67.000 tấn cá tra nguyên liệu. “Do giá củ a cá nguyê n liệ u cung cấp cho các nhà má y chế biế n ngà y càng tăng đã tác động cho 30% hộ ngư dân nuôi cá tra bị thua nỗ năm 2005 nghỉ thời gian dà i nay đã đào ao, thuê ao nuô i trở lạ i đến nay diệ n tích ao nuôi cá tra trong tỉnh tăng 40% so với đầu năm 2006, số bè nuô i tă ng 12% so với đầu năm nay”{XVI}. Hiện nay nghề nuôi cá tra đang phải đương đầu vớ i một số khó khăn: tình trạng cá tăng trưở ng chậm, sức đề kháng yế u, bệnh tậ t nhiều. Một trong nhữ ng nguyên nhân gây nên hiệ n tượ ng trê n là do môi trường lớp bù n cặ n bã hữ u cơ tích tụ trong đáy củ a hồ nuôi lâ u ngày do thức ăn dư thừ a gâ y nên. Sự ô nhiễm ngà y càng nhiều trong những trường hợp sử dụng thức ăn tươi sống, thức ăn kém chất lượng, thứ c ăn tan nhanh trong nước. Do thức ă n quan trọng như vậy cho nên chế biến thức ă n có dinh dưỡ ng phù hợp , đảm bảo tính không tan nhanh là yêu cầu để thiết kế nhà máy chế biế n thức ăn cho cá tra, cá basa.

pdf108 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2342 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế nhà máy chế biến bột cá và thức ăn cho cá tra, cá basa với năng suất 50T/Ngày, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan