Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu tai Việt Nam

Từ sau năm 1986, Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một trong những nội dung trọng tâm của chính sách đổi mới là thay đỏi phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp

pdf204 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1971 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu tai Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan