Tiểu luận Chi phí đại diện: Thực tiễn và giải pháp

Người đại diện: Là người điều hành quản lý doanh nghiệp của mình theo hướng hiệu quả nhất nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu ban đầu của các chủ sở hữu

pdf30 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Chi phí đại diện: Thực tiễn và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHI PHÍ ĐẠI DIỆN THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KHOA SAU ĐẠI HỌC Nhóm thực hiện: Nhóm 1 1/ Trần Viết Lâm 2/ Nguyễn Chí Trung 3/ Nguyễn Tấn Trung 4/ Phạm Nguyên Anh 5/ Võ Thị Mỹ Hạnh 6/ Võ Nguyễn Huỳnh Nam 7/ Nguyễn Chí Thành 8/ Phan Kim Tuyến Lớp : NGÀY 1 – K20 TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHI PHÍ ĐẠI DIỆN THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I – TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN PHẦN II – THỰC TIỂN VỀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN Ở MỘT SỐ CÔNG TY PHẦN III – GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CHI PHÍ ĐẠI DIỆN NỘI DUNG: 4Doanh nghiệp đang hoạt động SXKD ? PHẦN I --TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN 1.1 Người chủ: Là chủ sở hữu các giá trị tài sản của doanh nghiệp có quyền sử dụng và sở hữu tài sản. 1. KHÁI NIỆM VỀ NGƯỜI CHỦ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN: PHẦN I --TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN 1. KHÁI NIỆM VỀ NGƯỜI CHỦ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN: 1.2 Người đại diện: Là người điều hành quản lý doanh nghiệp của mình theo hướng hiệu quả nhất nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu ban đầu của các chủ sở hữu. 7* Trong thực tế quản lý các doanh nghiệp có thể xảy ra 2 trường hợp sau: A Người chủ là người quản lý B Người chủ không là người quản lý Quyền sở hữu, Quyền quản lý>><< Quyền sở hữu, Quyền quản lý PHẦN I --TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN Không cách nào thoả mãn việc tất cả các cổ đông cùng tham gia quản lý. 2. SỰ PHÂN ĐỊNH QUYỀN SỠ HỮU VÀ QUYỀN QUẢN LÝ: 2.1 Sự cần thiết của việc phân định quyền sở hữu và quyền quản lý: Đôi khi việc điều hành trực tiếp của các chủ doanh nghiệp trở nên thiếu khả thi và không hiệu quả. 2.1 Sự cần thiết của việc phân định quyền sở hữu và quyền quản lý: Việc phân định giữa quyền SHvà quyền QL cho phép chia nhỏ quyền sở hữu theo những phần vốn góp bằng nhau và từ đó sự thay đổi chuyển nhượng quyền sở hữu không gây ảnh hưởng => HĐKD của DN. 2.1 Sự cần thiết của việc phân định quyền sở hữu và quyền quản lý: 2.2 Hậu quả của sự phân định quyền sở hữu và quyền quản lý: Quyền sở hữu Quyền quản lý Quyền sở hữu Quyền quản lý hoạt động của doanh nghiệp không ở mức tối ưu Chi phí đại diện (agency cost): là loại chi phí phát sinh khi một tổ chức gặp phải vấn đề về sự thiếu đồng thuận giữa mục tiêu của người sở hữu và người quản lý và vấn đề thông tin bất cân xứng 3. CHI PHÍ ĐẠI DIỆN: 3.1 Khái niệm và đo lường: 3. CHI PHÍ ĐẠI DIỆN: 3.1 Khái niệm và đo lường: Vậy chi phí đại diện xuất hiện khi: - Các nhà quản lý không cố gắng thực hiện nhiệm vụ tối đa hoá giá trị doanh nghiệp. - Các cổ đông sẽ gánh chịu phí tổn để kiểm soát ban quản lý và do đó ảnh hưởng đến công việc của họ. 3. CHI PHÍ ĐẠI DIỆN: Đo lường chi phí đại diện: Chi phí theo dõi bởi chủ sở hữu (M)1 Chi phí ràng buộc bởi người đại diện (B) 2 Chi phí mất mát phụ trội (R)3 chi phí đại diện = M+B+R = + + 3.2 Nguyên nhân làm phát sinh chi phí đại diện: Nguyên nhân Mâu thuẫn về lợi ích Thông tin bất cân xứng sự phân định giữa quyền sở hữu và quyền quản lý => Mâu thuẫn giữa các cổ đông và người quản lý => Mâu thuẫn giữa các chủ nợ và các cổ đông => Mâu thuẫn giữa người quản lý và nhân viên => Mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông 4. Các tác động của chi phí đại diện: tác động tích cực sự tồn tại chi phí đại diện trong quản trị doanh nghiệp cho thấy một cách trực quan sự phát triển của doanh nghiệp ở mức độ quy mô cũng như sự chuyên nghiệp trong quản lý điều hành chi phí đại diện cũng như các loại chi phí quản lý điều hành doanh nghiệp khác sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận cao, đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông chi phí đại diện là loại chi phí để duy trì một mối quan hệ đại diện hiệu quả, vì vậy chi phí này cũng được xem như là chi phí quản lý doanh nghiệp 4. Các tác động của chi phí đại diện: tác động tiêu cực làm gia tăng chi phí quản lý sự xuất hiện của tình trạng lạm dụng quyền lực quản lý của ban điều hành doanh nghiệp. Tính trách nhiệm của các giám đốc, tổng giám đốc điều hành là cực kỳ hạn chế và không được thực hiện kịp thời sự tồn tại của bộ phận kiểm tra, giám sát và đưa ra các ràng buộc đối với hoạt động của người đại diện khiến cho bộ máy hoạt động của doanh nghiệp thêm cồng kềnh, nhiều tầng nhiều lớp hơn, hạn chế sự sáng tạo và tính quyết đoán 5. Nên giải quyết chi phí đại diện như thế nào? nếu như các cổ đông đồng thời cũng là nhà quản lý => người chủ và người quản lý không có mâu thuẫn về lợi ích. Giảm thiểu và kiểm soát nó ở một mức độ cho phép, sao cho việc kiểm soát ấy xóa bỏ được những nguy cơ xấu cho doanh nghiệp PHẦN II THỰC TIỂN VỀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN Ở MỘT SỐ CÔNG TY Với mục tiêu biến công ty liên doanh trên thành công ty 100% vốn nước ngòai 1- CÔNG TY COCA – COLA công ty Việt Nam phải chấp nhận bán lại cổ phần của mình cho công ty coca cola mỹ + => xuất hiện chi phí đại diện là do mâu thuẫn mục tiêu giữa công ty Coca Cola Mỹ và phíaViệt Nam. Madoff sáng lập công ty đầu tư chứng khoán Bernard L. Madoff năm 1960 2 - CÔNG TY MADOFF Tên tuổi của ông Bernard Madoff đã trở thành huyền thoại trên thị trường phố Wall. Chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư danh tiếng, thậm chí cả quỹ từ thiện và các trường đại học... đã tin tưởng gửi gắm tiền cho ông. + => Do thiếu thông tin (âm mưu lừa đảo của Madoff) nên các nhà đầu tư đã tin tưởng mù quáng vào các khoản lợi nhuận khổng lồ khi đầu tư vào các quỹ của Công ty Madoff trong một thời gian dài 21 Tìm mọi cách giấu lỗ  Tài chính thiếu minh bạch “Quá trình hoạt động đã phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ, có nhiều thiếu sót, sai phạm trong quản lý khiến hoạt động của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết bị trì trệ, kém hiệu quả dẫn đến thua lỗ liên tục trong nhiều năm” – Thanh tra TPHCM đã kết luận như trên sau khi thanh tra toàn diện giai đoạn hoạt động từ năm 2005 đến năm 2008 tại đơn vị này. 1 2 Văn bản pháp quy 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT Tháng 4/2010, Công ty CP Dược phẩm Viễn (Mã chứng khoán: DVD) nộp hồ sơ chào bán hơn 7 triệu cổ phiếu ra công chúng => vẫn được UBCK chấp thuận do không phát hiện sai phạm =>hành vi làm giá chứng khoán => Đầu tháng 9/2011, cổ phiếu DVD bị hủy niêm yết. Chi phí đại diện xuất hiện trong trường hợp này là: người quản lý công ty là ông Lê Văn Dũng làm lợi riêng cho mình khiến chứng khoán Công ty CP Dược Hà Tây bị làm giá. 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐỘNG Qua tình huống trên ta thấy được chi phí đại diện xuất hiện khi có sự tách riêng người quản lý và người sở hữu công ty, và người quản lý cố tình che đậy tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gây tổn hại cho người sở hữu 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐỘNG Bạn đọc tham khảo thêm 4 - CÔNG TY KHÁC (CTY VINASHIN, CTY PIJICO, CTY ENRON) PHẦN III GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CHI PHÍ ĐẠI DIỆN Nếu có sở hữu tách biệt với quyền quản lý thì sự tồn tại của chi phí đại diện là một điều tất yếu, không thể xoá bỏ. 26 Minh bạch hóa tình hình kinh doanh của cộng ty II CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ Tiến hành bán cổ phần của công ty cho người quản lí công ty IV Tăng cường năng lực hoạt động của ban kiểm soát để giám sát hoạt động của ban quản lí. I Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, giáo dục tinh thần làm việc vì lợi ích chung của công ty III Đối với công ty cổ phần (CTCP): B Cần phải có những biện pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng bất cân xứng thông tin giữa chủ sở hữu và người đại diện bằng một số cách sau 27 II - THUẾ SUẤT THUẾ GTGT Thứ nhất Cơ chế thù lao đó phải có tác dụng khuyến khích nhà quản lý làm việc với nỗ lực cao nhất Biện pháp khác là,một phần thù lao của nhà quản lý sẽ được xác định theo kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một số năm thay vì một năm hiện tại. Thứ hai, Phải bảo đảm kiểm soát được mức độ rủi ro đối với doanh nghiệp. Thù lao của nhà quản lý thường phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Thứ ba, 1. Thiết lập một cơ chế thù lao hợp lý cho người làm công tác quản lý: PHẦN III GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CHI PHÍ ĐẠI DIỆN 28 II - THUẾ SUẤT THUẾ GTGT Đoạn tuyệt hoàn toàn với cơ chế “bổ nhiệm” các quan chức trong hội đồng quản trị, ban giám đốc và các nhà quản lý 2. Giải pháp phi chính trị hóa hoạt động kinh doanh: 29 II - THUẾ SUẤT THUẾ GTGT Đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN): 3. Hoàn thiện cấu trúc bên ngoài doanh nghiệp: + Cần thay đổi cơ cấu bộ phận quản lí theo hướng tinh giản hóa + Phải chấm dứt cơ chế bổ nhiệm các quan chức trong hội đồng quản trị, trong ban lãnh đạo + Cải thiện nâng cao mức sống của người quản lí bằng cách nâng cao tiền lương, tiền thưởng để kích thích người quản lí cố gắng làm việc vì lợi ích chung + Chính phủ cần phải buộc các DNNN tiến hành thực hiện cổ phần hóa và niêm yết trên TTCK trong nước và quốc tế Nhóm 1
Luận văn liên quan