Tiểu luận Đặc điểm kiến tạo khu vực Đông Nam Á và sự phát triển các bồn dầu khí đệ tam tiêu biểu thuộc thềm lục địa Nam Việt Nam

Ngày nay công nghiệp Dầu Khí là một trong những nền công nghiệp hàng đầu của các quốc gia trên thế giới nóichung và nền công nghiệp được coi là còn non trẻ của Việt Nam nói riêng. Do được thừa hưởng một điều kiện địa lý thuận lợi mà Việt Nam dần dần hội nhập đượcvới nền công nghiệp Dầu Khí của khu vực và từng bước hoàn thiện nó trong tương lai để nền công nghiệp này trở thành một nền công nghiệp mũi nhọn của đất nước, với tốcđộ tiềm kiếm thăm dò và đưa vào khai thác như hiện nay thì nềncông nghiệp Dầu Khí đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng mỗi năm và cho đến nay thềm lục địa Việt Nam là một trong những thềm lục địa rất triển vọng và tiềm năng nhất khu vực về Dầu Khí. Cùng với việc phát hiện ra dầu khí khá đặc biệt trong đá móng nứt nẽ đã đưa tới các nhà kỹ sư dầu khí hướng tiềm kiếm khác,một hướng tiềm kiếm đầy hứa hen trong tương lai. Điều kiện kiến tạo là một trong những nhân tố quan trong làm cho đá nứt nẽ, hình thành các bồn trũng. Các bồn trũngtrên thế giới nói chung và ở thềm lục địa Việt Nam nói riêng đều được hình thành thông qua nhân tố kiến tạo. Các bồn trũng thềm lục địa Việt Nam đều được hình thành vào giai đoạn Đệ Tam dưới sự ảnh hưởng của các hoạt động kiến tạo ở khu vực Đông Nam Á xảy ra vào giai đoạn Đệ Tam. Cùng với quá trình kiến tạo hình thành bồn trũng thì nhân tố trầm tích cũng giữ vai trò quan trọng trong việc tích tụ vật liệu để hình thành nên các tầng sinh, chứa, chắn, cho các bồn Dầu Khí. Vì vậy một người địa chất Dầu Khí cần phải hiểu rõ mối quan hệ giữa nhân tố kiến tạo và nhân tố trầm tích để có sự luận giải đúng đắng cho sự phát triển một bồn Dầu Khí. Đó là nội dung của đề tài: Tiểu Luận Tốt NghiệpGVHD : ThS. Nguyễn Ngọc Thuỷ SVTH : Phạm Hoàng Giang 6 “ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CÁC BỒN DẦU KHÍ ĐỆ TAM TIÊU BIỂU THUỘC THỀM LỤC ĐỊA NAM VIỆT NAM”. Bài báo cáo gồm hai phần: Phần I: Đặc điểm kiến tạo Đông Nam Á. Mục đích: giới thiệu về các giai đoạn kiến tạo của khu vực Đông Nam Á, các loại bồn trũng do quá trình kiến tạo gây ra. Phần II. Các bồn trũng tiêu biểu thềm lục địaViệt Nam. Mục đích:khảo sát bồn cho thấy sự khác nhau về hệ thống dầu khí của bồn trũng Cữu Long và Nam Côn Sơn. Qua các giai đoạn hình thành bồn khác nhau thì hệ thống Dầu Khí trong nội bộ bồn cung khác nhau.

pdf95 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2165 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Đặc điểm kiến tạo khu vực Đông Nam Á và sự phát triển các bồn dầu khí đệ tam tiêu biểu thuộc thềm lục địa Nam Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan