Tiểu luận Giải pháp xây dựng một hệ phân tán

Hệ thống máy tính đang trải qua một cuộc cách mạng. Từ năm 1945 cho đến năm 1985, các máy tính rất lớn và rất đắt. Hầu hết các tổ chức chỉ có rất ít máy tính và không biết cách nối chúng. Đến giữa những năm 1980, hai mở rộng trong kỹ thuật đã thay đổi tình hình đó. Thứ nhất là sự phát triển vi xử lý, từ CPU chỉ có 8 bit đã phát triển thành 16, 32, 64 bit. Nhiều CPU đã có một năng lực tính toán của một siêu máy tính nhưng với giá thấp. Sự phát triển thứ hai là sự phát minh mạng máy tính tốc độ cao, mạng cục bộ (Local-area networks-LAN) cho phép hàng trăm máy tính có thể kết nối được với nhau để trao đổi thông tin. Mạng diện rộng (Wide-area network-WAN) cho phép hàng triệu máy tính trên trái đất có thể được kết nối với tốc độ truyền dữ liệu từ 64Kbps đến gigabits mỗi giây. Kết quả của những cải tiến về mặt kỹ thuật đem lại sự kết nối dễ dàng nhiều hệ thống máy tính với nhau để tạo một mạng cao tốc. Chúng thường được gọi là mạng máy tính hoặc hệ phân tán. Để xây dựng được một hệ phân tán hoạt động hiệu quả và tối ưu, nhà thiết kế phải giải quyết rất nhiều vấn đề có tính chiến lược. Tiểu luận nhằm trình bày một số vấn đề cơ bản khi xây dựng một hệ phân tán và đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề đó. Đồng thời tiểu luận còn đưa ra một số ví dụ minh họa cho những vấn đề và giải pháp trên. Tiểu luận gồm bốn phần. Phần 1:Định nghĩa một hệ phân tán. Phần 2: Những mục tiêu khi xây dựng hệ phân tán. Phần này nhằm giới thiệu bốn mục tiêu cơ bản khi thiết kế và xây dựng hệ phân tán, đó là dễ dàng kết nối ngưởi sử dụng với tài nguyên; trong suốt đối với người sử dụng và ứng dụng; có khả năng thêm bớt các dịch vụ mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ đã có-tính mở; dễ dàng thay đổi theo sự thay đổi quy mô của hệ thống-tính co giãn. Đồng thời nêu ra một số vấn đề và giải pháp chung mà người thiết kế cần chú ý. Phần 3: Trình bày một số vấn đề và giải pháp cụ thể liên quan đến truyền thông, tiến trình, định danh, đồng bộ hóa, nhân bản, tính chịu lỗi và an toàn trên hệ phân tán. Phần 4: Đưa ra trọn vẹn hai ví dụ về hệ phân tán hướng tư liệu đó là World Wide Web và Lotus Note nhằm minh họa cho những vấn đề và giải pháp cụ thể đã đề cập ở phần 3.

doc49 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1870 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Giải pháp xây dựng một hệ phân tán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên