Tiểu luận Hãy liên hệ thực tế vẽ sơ đồ thông tin thống kê trong hệ thống thông tin quản lý của 1 doanh nghiệp

1. PHẠM VI:  VMEP là công ty Chế tạo, nghiên cứu phát triển, tiêu thụ xe máy, xe hơi ; Sửa chữa xe máy, linh kiện phục vụ, và các hạng mục có liên quan khác. 2. KHÁI QUÁT:  Công ty thành lập : ngày 25 tháng 3 năm 1992  Tổng Công ty đặt tại Đồng Nai, 2 Văn phòng chi nhánh ở Hà Nội và Hồ Chí Minh

pdf14 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1649 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Hãy liên hệ thực tế vẽ sơ đồ thông tin thống kê trong hệ thống thông tin quản lý của 1 doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại Học Lạc Hồng Khoa Quản Trị Kinh Tế Quốc Tế Bài thuyết trình môn: Thống kê Doanh Nghiệp Đề tài tiểu luận: Hãy liên hệ thực tế vẽ sơ đồ thông tin thống kê trong hệ thống thông tin quản lý của 1 DN GVHD: CÔ LOAN Thành viên - Lớp 07QT114 Ngô Thị Mích Bùi Quốc Trịnh Nguyễn Thị Quỳnh My 1 NỘI DUNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY: 2. NỘI DUNG CHÍNH: 3. KẾT LUẬN: 2 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 1. PHẠM VI:  VMEP là công ty Chế tạo, nghiên cứu phát triển, tiêu thụ xe máy, xe hơi ; Sửa chữa xe máy, linh kiện phục vụ, và các hạng mục có liên quan khác. 2. KHÁI QUÁT:  Công ty thành lập : ngày 25 tháng 3 năm 1992  Tổng Công ty đặt tại Đồng Nai, 2 Văn phòng chi nhánh ở Hà Nội và Hồ Chí Minh 3  4 xưởng ở Đồng Nai và Hà Tây  Trung tâm linh kiện phụ tùng Đông Nam Á và Trung tâm R & D đặt tại Đồng Nai  Đầu tư 3 công ty : VCFP, CQS, Tam Thân  Tổng số nhân viên : Đài Loan : 41 người, Việt Nam : 1,633 người ; Tổng công : 1,674 người .  Để tạo ra được những điều đó công ty VMEP đã lập ra sơ đồ tổ chức công ty và sơ đồ hệ thống thông tin thống kê sau đây. 4 CÔNG TY VMEP 5 SẢN PHẨM (1) Dòng xe tay ga: SYM EXCEL Ⅱ(150cc) 6 SẢN PHẨM (2) Dòng xe Cub : SYM SALUT (100cc) 7 Sản phẩm 3. Loại xe Scooter: ATTILA VICTORIA(125cc) ATTILA (125cc) 8 Nội Dung Chính  Hệ thống thông tin thống kê công ty VMEP.  Sơ đồ hệ thống thông tin thống kê trong khối sản xuất của công ty VMEP. 9 HỆ THỐNG THÔNG TIN THỐNG KÊ CÔNG TY VMEP SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY VMEP Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 組織版 0705 日 期 : 01/May/07 Tổng Giám Đốc Tổ Kinh Doanh Văn Phòng Tổ Thanh Tra Tổng Giám Đốc Tổ Công Vụ Phó Tổng GĐ Phó Tổng GĐ Điều Hành S ản Phẩm Điều Hành Kinh Doanh Khối Quản Lý Khối Nghiên Cứu Khối Sản Xuất Phát Triển VP Kế Hoạch Bộ Phận Bộ Phận Bộ Phận Bộ Phận Bộ Phận Văn Phòng Bộ Phận Bộ Phận Bộ Phận VP Quản Lý Xưởng Xưởng Xưởng Bộ Phận Bộ Phận Bộ Phận Thị Trường và Kinh Doanh Kinh Doanh Q uản Lý Khai Phát Nghiệp Vụ Nghiên Cứu Phát Nghiên Cứu Phát Nghiên Cứu Động Cơ Xe Máy Xe Máy Quản Lý Linh Kiện Phục Vụ Tài Vụ Q uản Lý Thương Phẩm Miền Nam Miền Bắc Sản Phẩm Mới Vật Tư Triển Toàn Xe Triển Động Cơ Phát Triển Đồng Nai Hà Tây Đồng Nai Chất Lượng Miền Bắc Phò Phò Phò Phò Phò Phò Phò Phòng Phòng Phò Phò Phò Phò Phò Phò Phò Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phò Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phò Phò Phò Phòng Phòng Phò Phò Phò Phòng Phòng Phòng Kho Kho Phòng Phòng Phòng Phòng Phò Phòng Phòng Phòng Phòng Phò Phòng Phò Trung Phò Phòng Phòng Phò ng ng ng ng ng Kỹ ng ng Kỹ Thử Kỹ ng Gia ng ng Gia ng ng PM ng ng Kỹ HAF HAE Gia Gia PE Gia OP PC ng Gia AE AF Bảo HQC QC ng ng ng Điều Kế ng ng ng Kinh Quản Xuất Linh Linh Kinh Kinh Xuất Phục ng Tài Tài Tài Quản ng Nh Vi ng Tâm Đ ng Hành Nhân ng Vi Ngh Nghiệ Thu XNK Thuật Kỹ Thuật Nghiệm Thuật Công Gia Công Gia HEQ HPC Thuật Công Công Công EQ Công đảm Quản Điều Quản Tra Hoạch Kinh Quản Xuất Doanh Lý Xe Kiện Kiện Doanh Doanh Khẩu Vụ Phục Vụ Vụ Vụ Lý ân Tính Hành ào Tạo Hành Chánh Sự Tính iệp p Mua Điện Thuật Toàn Phát Động EP Công EP Công Hà Khun Nhựa Nhựa Khung Chất g Tra g Thị Sản Doan Lý Xe Kinh Hà A Hà Linh Linh Linh Miền Vụ Miền Đồng TP. TP. Sự (IT) Chánh Chá Hà Miền Miền Vụ Vụ Toàn Xe Triển Cơ 1 EP 3 Bánh Tây g HPIP PIP Sườn lượng Cáo Thị Cáo Trườn Phẩm h Kinh Đồng Doanh Tây M Tây Kiện Kiện Kiện Nam Miền Bắc Nai HCM HCM (PS) (GA) nh Tây Bắc Bắc Vật Vật Xe 1 2 Răng HPE Sườn FPD QA Miền Trườn Miền g Doan Nai A Miền Miền Bắc (NF) (DF) (MF) (MA) Hà Tư Tư 2 HFPD Nam g Bắc Miền h T Nam Bắc Nội 2 1 Miền Bắc A Nam 10 LỜI DẪN  Thông tin thống kê sẽ xuyên suốt trong hệ thống thông tin quản lý của công ty VMEP. Sau đây Nhóm sẽ chọn khối sản xuất để đi sâu và làm rõ hơn về vấn đề này. 11 Hệ thống thông tin thống kê_khối sản xuất KHỐI SẢN XUẤT CHUNG Tổ lập Tổ Tổ Tổ đặt kế quản quản lý hàng hoạch lý tồn kho Tổ SM linh kiện sản sản và xuất lắp ráp xuất xuất phụ tùng Đặt Quản lý Hối Quản Đặt Đặt Quản lý Kế toán Kế Kế Kế hàng hàng thúc lý hàng hàng nhập hoạch hoạch hoạch hoạch phụ tùng thiếu hàng số nội KD xuất toán dài hạn tháng ngày nước KD, NG, Sản sườn địa tồn kho vật tư ngoài báo hủy xuất sốmáy 12 Kết Luận  Mỗi Doanh Nghiệp đều có các cách bố trí hệ thống quản lý thông tin riêng, nhưng các doanh nghiệp đều xây dựng hệ thống hoạt động tốt nhất đem lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp của mình. 13 MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GÓP Ý KiẾN XIN CẢM ƠN! 14
Luận văn liên quan