Tiểu luận Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện

Bệnh nhân đến bệnh viện khám bệnh phải tiến hành như sau: Mang theo thẻ BHYT (nếu có). Đầu tiên phải qua bộ phận đón tiếp làm thủ tục, tại đây nhân viên sẽ lấy thông tin hành chính của bệnh nhân để viết phiếu khám bệnh, phân bệnh nhân vào các phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa. Sau đó, nhân viên vào sổ đăng kí khám bệnh với các thông tin như ở phiếu khám bện h. Nếu là trường hợp cấp cứu thì bệnh nhân có thể được chuyển ngay vào khu điều trị cấp cứu. Bệnh nhân phải qua bộ phận thanh toán để nộp phí khám bệnh. Nếu tại các phòng khám bác sỹ yêu cầu bệnh nhân đi làm các xét nghiệm, chụp chiếu thì bệnh nhân cũng phải thanh toán các chi phí này rồi mới được tiến hành làm xét nghiệm, chụp c hiếu. Nếu bác sỹ yêu cầu bệnh nhân nhập viên thì người bệnh phải đóng tiền đặt cọc trước khi được nhận vào điều trị. Khi ra viện người bệnh phải thanh toán hết các khoản viện phí. Tiếp theo, bệnh nhân được hướng dẫn vào các phòng khám tương ứng ghi trên ph iếu khám bệnh. Tại các phòng khám đa khoa, bác sỹ thực hiện khám và kê đơn thuốc cho người bệnh. Trong quá trình khám, bác sỹ có thể yêu cầu bệnh nhân đi làm xét nghiệm hoặc gửi người bệnh đi khám chuyên khoa tuỳ thuộc vào mức độ, tình trạng bệnh. . Nếu bệ nh nhẹ thì bệnh nhân được cho về điều tri tại nhà theo đơn thuốc.

pdf30 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 4032 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 1 Phần I MÔ TẢ HTTT VÀ CÁC MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 1.1. Mô tả nghiệp vụ tổng quát: Bệnh nhân đến bệnh viện khám bệnh phải tiến hành như sau: Mang theo thẻ BHYT (nếu có). Đầu tiên phải qua bộ phận đón tiếp làm thủ tục, tại đây nhân viên sẽ lấy thông tin hành chính của bệnh nhân để viết phiếu khám bệnh, phân bệnh nhân vào các phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa. Sau đó, nhân viên vào sổ đăng kí khám bệnh với các thông tin như ở phiếu khám bệnh. Nếu là trường hợp cấp cứu thì bệnh nhân có thể được chuyển ngay vào khu điều trị cấp cứu. Bệnh nhân phải qua bộ phận thanh toán để nộp phí khám bệnh. Nếu tại các phòng khám bác sỹ yêu cầu bệnh nhân đi làm các xét nghiệm, chụp chiếu thì bệnh nhân cũng phải thanh toán các chi phí này rồi mới được tiến hành làm xét nghiệm, chụp chiếu. Nếu bác sỹ yêu cầu bệnh nhân nhập viên thì người bệnh phải đóng tiền đặt cọc trước khi được nhận vào điều trị. Khi ra viện người bệnh phải thanh toán hết các khoản viện phí. Tiếp theo, bệnh nhân được hướng dẫn vào các phòng khám tương ứng ghi trên phiếu khám bệnh. Tại các phòng khám đa khoa, bác sỹ thực hiện khám và kê đơn thuốc cho người bệnh. Trong quá trình khám, bác sỹ có thể yêu cầu bệnh nhân đi làm xét nghiệm hoặc gửi người bệnh đi khám chuyên khoa tuỳ thuộc vào mức độ, tình trạng bệnh. . Nếu bệnh nhẹ thì bệnh nhân được cho về điều tri tại nhà theo đơn thuốc. Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 2 Tại các phòng khám chuyên khoa, công việc thực hiện như ở phòng khám đa khoa, ngoại trừ việc bác sỹ còn có thể yêu cầu người bệnh nhập viện, làm các phẫu thuật/ thủ thuật / mổ. Khi phải nhập viện điều trị, người bệnh sẽ được phân giường tại các khoa điều trị. Quá trình điều trị diễn ra hàng ngày (khám và điều trị hàng ngày) do các bác sỹ và y tá thực hiện, trong qua trình đó bệnh nhân có thể phải làm các xét nghiệm, thực hiện các ca phẫu thuật/ thủ thuật / mổ. Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 3 1.2. Biểu đồ hoạt động bệnh viện: Bệnh nhân Phòng đón tiếp Phòng khám Phòng thanh toán Bộ phận điều trị Bộ phận xét nghiệm/CLS Bộ phận thuốc, hoá chất,vật tư Hình 1.1. Biểu đồ hoạt động quản lý khám chữa bệnh ở bênh viện Yêu cầu cấp cứu Giấy cấp thuốc Yêu cầu xét nghiệm kết qủa xét nghiệm Yêu cầu xét nghiệm kết qủa xét nghiệm Đúng Sai Tiếp nhận Khám bệnh Thu viện phí Điều trị Làm xét nghiệm Cấp thuốc Thanh toán viện phí Yêu cầu cấp thuốc, vật tư, hoá chất,thiết bị Có BHYT Giấy cấp thuốc, vật tư, hoá chất,thiết bị Yêu cầu cấp thuốc Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 4 1.3. Mô hình nghiệp vụ của hệ thống 1.3.1. Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh a. Xác định tác nhân Từ bảng phân tích ta nhận thấy có các tác nhân chính sau: Bên nhân (BỆNH NHÂN) Bộ phận xét nghiệm, chiếu chụp (BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHUP) Bộ phận quản lý thuốc, vật tư và thiết bị (BP QUẢN LÝ THUỐC/VT-TB). Bộ phân thanh toán (BP TH.TOÁN) Ban lãnh đạo (BAN L.ĐẠO) b. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 5 Hình 1.2. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý khám chữa bênh 0 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÁM , CHỮA BỆNH Phiếu xuất thuốc BP QUẢN LÝ THUỐC VẬT TƯ/ THIẾT BỊ BỆNH NHÂN BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP kết qủa khám, chữa bệnh tt bệnh nhân Thông tin cấp thuốc LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo Các báo cáo kết qủa XN Yêu cầu XN tt bệnh của BN thẻ BHYT Đơn thuốc Phiếu khám BP THANH TOÁN phiếu thu, phiếu thanh toán Phiếu phẫu thuật Phiếu xét nghiệm Phiếu khám vào viện Phiếu thu Phiếu thống kê thuốc tiêu hao Phiếu dịch vụ Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 6 1.3.2. Biểu đồ phân rã chức năng Hình 1.3. Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống 2.4.Xử lý sau khám 2. Khám bệnh 2.3. Yêu cầu xét nghiệm 2.2. Ycầu khám chuyên khoa 2.1.Nhận phiếu, khám sơ bộ 2.4.1. Kê đơn thuốc 2.4.2. Lập phiếu khám bệnh vào viện 2.4.3. Nhập thông tin sau khám Quản lý khám, chữa bệnh 4. Thống kê báo cáo 3.7. Xử lý sau điều trị 3.7.1. Viết giấy ra viện 3.7.2. Chuyển viện sau điều trị 3.7.3. Cập nhật thông tin sau điều trị 3. Điều trị 3.5. Yêu cầu xét nghiệm 3.2.Làm dịch vụ 3.1. Khám nhập viện, phân giưòng 3.3. Thực hiện y lệnh 3.4.Khám chuyên khoa 3.6. Phẫu thuật/ mổ 1. Đón tiếp 1.1. Phân loại bệnh nhân 1.2.Lập phiếu khám bệnh 1.3. Điều chuyển bệnh nhân 1.4. Ghi sổ 4.1. Sơ kết 15 ngày điều trị 4.2. Báo cáo hàng tháng lên lãnh đạo Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 7 1.3.3. Mô tả chi tiết các nghiệp vụ * Đón tiếp: - Phân loại bệnh nhân:  Tiếp nhận bệnh nhân mới, tìm bện nhân cũ  Ghi thông tin hành chính cơ bản: họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, email, điện thoại.  Cấp số ID bệnh nhân.  Phân loại bệnh nhân theo đối tượng: có thẻ bảo hiểm và không có thẻ bảo hiểm - Lập phiếu khám bệnh:  Thông qua bộ phận đón tiếp làm thủ tục, tại đây nhân viên sẽ lấy thông tin hành chính của bệnh nhân để viết phiếu khám bệnh. - Điều chuyển bệnh nhân:  Nếu là trường hợp cấp cứu thì bệnh nhân có thể được chuyển ngay vào khu điều trị cấp cứu. - Ghi sổ:  Nhân viên vào sổ đăng kí khám bệnh với các thông tin như ở phiếu khám bệnh. * Khám bệnh: - Bệnh nhân được hướng dẫn vào các phòng khám tương ứng ghi trên phiếu khám bệnh. - Tại các phòng khám đa khoa, bác sỹ thực hiện khám và kê đơn thuốc cho người bệnh. Và sau đó tình trạng của bệnh nhân được nhập và lưu lại vào máy. Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 8 - Nếu bệnh nhẹ thì bệnh nhân được cho về điều trị tại nhà theo đơn thuốc. Bệnh nhân nhận thuốc tại bộ phận quản lý thuốc. - Trong quá trình khám, bác sỹ có thể yêu cầu bệnh nhân đi làm xét nghiệm hoặc gửi người bệnh đi khám chuyên khoa tuỳ thuộc vào mức độ, tình trạng bệnh. Bác sỹ ra chỉ định ngay từ máy tính. Danh mục chỉ định được sắp xếp theo phân loại, dễ dàng tra cứu và bác sỹ có thể đánh dấu vào xét nghiệm nào mình cần. Có thể soạn thảo sẵn một mẫu chỉ định theo chuyên khoa để chọn nhanh. Phiếu chỉ định in ra sẽ hiển thị giá tiền, giúp bác sỹ tham vấn cho bệnh nhân tốt hơn. - Trong quá trình xét nghiệm :  Tiếp nhận thông tin hành chính và viện phí.  Nếu bộ phận xét nghiệm được nối kết liên hoàn trong cùng hệ thống thì thông tin hành chính bệnh nhân có thể được tiếp nhận từ phân hệ thu phí dưới dạng danh sách bệnh nhân chờ.  Nếu bộ phận xét nghiệm chạy độc lập thì có sẵn nơi nhập liệu để nhập thông tin bệnh nhân và các yêu cầu chỉ định.  Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm.  Ghi nhận chi tiết chỉ định và xác nhận đã lấy mẫu bệnh phẩm, làm cơ sở cho việc nhập kết quả xét nghiệm.  Bệnh phẩm được dán mã vạch để liên kết phiếu chỉ định và mẫu bệnh phẩm  Chuyển thông tin trực tiếp vào các máy xét nghiệm.  Đối với hệ thống xét nghiệm 2 chiều, khi đưa mẫu bệnh phẩm có mã vạch, hệ thống sẽ cung cấp mã ID mẫu xét nghiệm và chi tiết chỉ định để máy tự động phân tích và trả kết quả trở về.  Xuất thông tin kết quả xét nghiệm trực tiếp vào bệnh án. Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 9  Các kết quả phân tích từ máy xét nghiệm sẽ được ghi vào phiếu trả kết quả đang chờ.  Một số kết quả xét nghiệm được tính toán lại sau khi máy đã trả kết quả.  Kết quả xét nghiệm được thông qua kiểm tra bằng mắt của trưởng khoa xét nghiệm trước khi được xuất ra ngoài.  Chuyển thông tin xét nghiệm vào hồ sơ.  Kết quả xét nghiệm sau khi nhập vào hệ thống dữ liệu sẽ được hiển thị theo từng bộ hồ sơ bệnh án. - Tại các phòng khám chuyên khoa, bác sỹ có thể xem kết quả cận lâm sàng từ các khoa khác theo thời gian thực. Kết quả sẽ hiển thị ngay trong hồ sơ bệnh nhân. Bác sỹ xem kết quả ngay, trực tiếp tại máy tính mà không cần chờ bệnh nhân mang kết quả đến. Hồ sơ bệnh nhân được trình bày theo thời gian và theo phân loại chuyên khoa, giúp BS dễ dàng theo dõi diễn tiến bệnh. Công việc thực hiện như ở phòng khám đa khoa, ngoại trừ việc bác sỹ còn có thể yêu cầu người bệnh nhập viện, làm các phẫu thuật, thủ thuật, mổ. * Điều Trị: - Bác sỹ có thể yêu cầu người bệnh nhập viện nếu bệnh nặng hoặc cần điều trị lâu dài ở bệnh viện. Người bệnh sẽ được phân giường tại các khoa điều trị. - Quá trình điều trị diễn ra hàng ngày (khám và điều trị hàng ngày) do các bác sỹ và y tá thực hiện, trong quá trình đó bệnh nhân có thể phải làm xét nghiệm, thực hiện các phẫu thuật/ thủ thuật / mổ. Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 10 - Bệnh nhân sau khi được điều trị khỏi bệnh, người nhà bệnh nhân sẽ được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết và Viết Giấy ra viện để xuất viện. Nhân viên của bệnh viện cập nhật bệnh nhân ra viện và in Giấy ra viện. - Nếu bệnh nhân có nhu cầu chuyển sang bệnh viện khác để điều trị tiếp thì nhân viên của bệnh viện cập nhật bệnh nhân chuyển viện và in Giấy chuyển viện. - Bệnh nhân sau khi điều trị khỏi bệnh sẽ tiến hành làm các thủ tục xuất viện. Nhân viên của bệnh viện sẽ lập Sổ bệnh án và thống kê bệnh nhân vào danh mục đối tượng bệnh nhân. * Thống kê báo cáo: * Chức năng của bộ phận chủ yếu là tiếp nhận số liệu từ các bộ phận khác chuyển sang để tổng hợp và gởi lãnh đạo gồm: Sơ kết 15 ngày điều trị và báo cáo tháng. * Sơ kết 15 ngày điều trị: Bộ phận quản lí thuốc, HC,VT, TB cung cấp số liệu phiếu xuất thuốc V cho bộ phận thống kê, bộ phận thống kê báo cáo tổng hợp và ra phiếu thống kê thuốc tiêu hao R. Bệnh nhân cung cấp hồ sơ bệnh án E cho bộ phận thực hiện y lệnh 3.3, bộ phận thực hiện y lệnh 3.3 tổng hợp và ra phiếu chăm sóc T. Bộ phận thực hiện y lệnh 3.3 chuyển số liệu của phiếu chăm sóc T đến bộ phận thống kê báo cáo tổng hợp và ra phiếu theo dõi chức năng sống P. Ban lãnh đạo gởi yêu cầu báo cáo sơ kết 15 ngày điều trị đến bộ phận thống kê báo cáo. Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 11 Từ những số liệu trên làm cơ sở để bộ phận thống kê báo cáo lập sơ kết 15 ngày điều trị 4.1 lập báo cáo tháng trình ban lãnh đạo. - Báo cáo tháng:  Bộ phận nhận phiếu, khám sơ bộ 2.1 cung cấp phiếu khám bệnh F cho bộ phận xử lí sau khám 2.4.  Bộ phận yêu cầu xét nghiệm 2.3, cung cấp phiếu chiếu X- Quang C,phiếu xét nghiệm/cls G,… cho bộ phận xử lí sau khám 2.4.  Bệnh nhân cung cấp phiếu thanh toán ra viện, bệnh án E, giấy chuyển viện S cho bộ phận xử lí sau điều trị 3.7. Rồi bộ phận xử lí sau điều trị 3.7 tổng hơp gởi số liệu và ra sổ vào – ra – chuyển viện N.  Ban lãnh đạo gởi yêu cầu báo cáo tháng đến bộ phận thống kê báo cáo. Từ những số liệu trên làm cơ sở để bộ phận thống kê báo cáo lập báo cáo tháng trình ban lãnh đạo. Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 12 1.3.3. Các hồ sơ tài liệu sử dụng a. Sổ bệnh nhân b. Sổ chuyển bệnh nhân lên khoa c. Phiếu chụp X - Quang d. Sổ phân phòng khám e. Bệnh án f. Phiếu khám bệnh g. Phiếu xét nghiệm/ CLS h. Phiếu làm dịch vụ i. Phiếu phân giường j. Tờ điều trị k. Sổ theo dõi khám bệnh l. Phiếu phẫu thuật/ mổ m. Đơn thuốc n. Sổ vào – ra – chuyển viện o. Giấy chuyển viện p. Phiếu theo dõi chức năng sống q. Phiếu khám bệnh vào viện r. Phiếu thống kê thuốc,vật dụng y tế tiêu hao s. Giấy ra viện t. Phiếu chăm sóc u. Sổ báo cáo công tác tháng v. Phiếu xuất thuốc Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 13 Phần II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ Xuất phát từ các yếu tố của mô hình nghiệp vụ ta tiến hành phát triển biểu đồ luồng dữ liêu mức 0 của hệ thống, ta nhận được các biểu đồ luồng dữ liệu sau: Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 14 2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 BỆNH NHÂN 3.0 Điều trị 4.0 Thống kê báo cáo 2.0 Khám bệnh 1.0 Đón tiếp f phiếu khám bệnh BỆNH NHÂN r Thống kê thuốc tiêu hao LÃNH ĐẠO u Sổ báo cáo công tác tháng tt yêu cầu báo cáo Sổ báo cáo công tác tháng tt hành chính BP THANH TOÁN tt bệnh mắc phải Phiếu khám bệnh Tic kê Phiếu khám bệnh g Phiếu xét nghiệm v Phiếu xuất thuốc m Đơn thuốc q Phiếu khám vào viện e Bệnh án Đơn thuốc tt bệnh tật, triệu chứng BP XÉT NGHIỆM /CLS BP QL THUỐC, HC,VT, TB Phiếu xét nghiệm kết quả xét nghiệm Phiếu xuất thuốc j Tờ điều trị t Phiếu chăm sóc h Phiếu làm dịch vụ BP THANH TOÁN Phiếu xét nghiệm Phiếu xét nghiệm Phiếu phẫu thuật/mổ Phiếu làm dịch vụ Phiếu thanh toán ra viện Thống kê thuốc và vật dụng y tế Phiếu thu BP XÉT NGHIỆM/ CLS BP QL THUỐC, HC,VT, TB Phiếu xét nghiệm kết quả xét nghiệm Phiếu xuất thuốc Chứng từ cấp thuốc k Sổ theo dõi khám bệnh Giấy ra viện n Sổ vào-ra-chuyển viện Sổ theo dõi khám bệnh hồ sơ bệnh án d Sổ bệnh nhân Sổ bệnh nhân e Bệnh án k Sổ theo dõi khám bệnh Phiếu thu Phiếu thu Phiếu thu p Phiếu theo dõi CNS Hình 2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống khám chữa bệnh Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 15 2.1.2. Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Đón tiếp g Sổ chuyển bệnh nhân lên khoa Hình 2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Đón tiếp của hệ thống khám chữa bệnh f phiếu khám bệnh q Phiếu khám bệnh vào viện Phiếu xét nghiệm b a Sổ bệnh nhân d Sổ phân phòng khám 1.3 Điều chuyển bệnh nhân Có thẻ BHYT ko BỆNH NHÂN tt , hành chính bệnh tật tt phân loại bệnh nhân Phiếu khám bệnh Phiếu khám Phiếu khám bệnh Cập nhật thông tin Yêu cầu báo cáo Báo cáo tt bệnh nhân tt bệnh nhân Phiếu thu BP THANH TOÁN Phiếu thu 1.2 Lập phiếu khám bệnh 1.4 Ghi sổ 1.1 Phân loại bệnh nhân LÃNH ĐẠO BỆNH NHÂN Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 16 b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Khám bệnh 2.4 Xử lý sau khám 2.2 Yêu cầu khám chuyên khoa 2.3 Yêu cầu xét nghiệm g Phiếu xét nghiệm/cls q phiếu khám bệnh vào viện e Bệnh án BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP kết quả xét nghiệm m đơn thuốc tt bệnh cập nhật BP QUẢN LÝ THUỐC, HC,VT, TB phiếu xét nghiệm LÃNH ĐẠO Yêu cầu xử lý yêu cầu báo cáo k Sổ theo dõi khám bệnh 2.1 Nhận phiếu, khám sơ bộ f phiếu khám bệnh BỆNH NHÂN tt bệnh tật,triệu chứng tt bệnh nhân Phiếu khám bệnh v Phiếu xuất thuốc phiếu xuất thuốc Sổ khám bệnh Phiếu thu thẻ BHYT báo cáo BP THANH TOÁN phiếu xét nghiệm BỆNH NHÂN Đơn thuốc Phiếu khám bệnh vào viện Bệnh án c Phiếu chụp chiếu X-Quang Yêu cầu khám tt bệnh nhân tt bệnh nhân Hình 2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Khám bệnh của hệ thống khám chữa bệnh Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 17 c. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Điều trị 3.1 Khám nhập viện, phân giường điều trị Yêu cầu báo cáo 3.6 Phẫu thuật / mổ 3.4 Khám chuyên khoa 3.3 Thực hiện y lệnh 3.2 Làm dịch vụ 3.5 Yêu cầu xét nghiệm e Bệnh án i phiếu phân giường BỆNH NHÂN Phiếu xuất thuốc q Phiếu khám bệnh vào viện tt bệnh tật g Phiếu xét nghiệm Phiếu phân giường Phiếu phẫu thuật / mổ t pPhiếu chăm sóc Phiếu khám bệnh vào viện kết thúc điêù trị tt qtrình điều trị BỆNH NHÂN Phiếu làm dịch vụ kết qủa phẫu thuật /mổ Các báo cáo BP QUẢN LÝ THUỐC, HC,VT, TB Phiếu thanh toán ra viện n Sổ vào-ra-chuyển viện 3.7 Xử lý sau điều trị LÃNH ĐẠO Bệnh án tt bệnh tật bệnh án j pTờ điều trị BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP Phiếu xét nghiệm Kết quả xét nghiệm l Phiếu phẫu thuật/mổ h Phiếu làm dịch vụ BỆNH NHÂN Phiếu xuất thuốc Phiếu xuất thuốc e Bệnh án s Giấy ra viện o Giấy chuyển viện BP THANH TOÁN Phiếu phẫu thuật/ mổ Hồ sơ bệnh án r pPhiếu thống kê thuốc tiêu hao Phiếu thu v Phiếu xuất thuốc p Phiếu theo dõi CNS Hình 2.4.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Điều trị của hệ thống khám chữa bệnh Yêu cầu báo cáo Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 18 d. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Thống kê báo cáo 2.1.3. Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau điều trị Hình 2.5.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Thống kê báo cáo của hệ thống Hình 2.6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau điều trị của hệ thống 4.1 Sơ kết 15 ngày điều trị 4.2 Báo cáo hàng tháng n Sổ vào- ra- chuyển viện r pPhiếu thống kê thuốc tiêu hao p Phiếu theo dõi chức năng sống k Sổ theo dõi khám bệnh r Báo cáo tháng r Sơ kết 15 ngày điều trị LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo Sơ kết 15 ngày đtrị Yêu cầu báo cáo Báo cáo hàng tháng 3.7.1 Viết giấy ra viện BỆNH NHÂN e Bệnh án 3.7.3 Cập nhật thông tin sau điều trị 3.7.2 Viết giấy chuyển viện s Giấy ra viện Phiếu thanh toán ra viện o Giấy chuyển viện n Sổ vào- ra- chuyển viện Tt chuyển viện tt ra viện Giấy chuyển viện Giấy ra viện LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo báo cáo u Sổ báo cáo công tác tháng Phiếu thanh toán ra viện Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 19 b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau khám 2.2 Bảng thực thể: 2.4.1 Kê đơn thuốc BỆNH NHÂN g Phiếu xét nghiệm 2.4.3 Cập nhật thông tin sau khám 2.4.2 Viết phiếu khám bệnh vào viện m Đơn thuốc Phiếu xét nghiệm q Phiếu khám vào viện k Sổ theo dõi khám bệnh tt vào viện Phiếu khám vào viện Đơn thuốc LÃNH ĐẠO Yêu cầu báo cáo báo cáo d Bệnh án Sổ bệnh án tt khám xong Hình 2.7. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau khám của hệ thống Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 20 2.1 Bảng NhanVien Tên trường Khoá Ghi chú MaNV PK Mã nhân viên HotenNV Họ tên nhân viên Chucdanh Chức danh Tenkhoa FK Tên khoa Machuyennganh FK Mã chuyên ngành 2.2. Bảng BenhNhan Tên trường Khoá Ghi chú MaBN PK Mã bệnh nhân HotenBN Tên bệnh nhân Gioitinh Giới tính Ngaysinh Giới tính Tuoi Tuổi Nghenghiep Nghề nghiệp Điachi Địa chỉ Dantoc Dân tộc Ngoaikieu Ngoại kiều Noilamviec Nơi làm việc Madoituong FK Mã đối tượng 2.3. Bảng BenhLy Tên trường Khoá Ghi chú Mabenh PK Mã bệnh Tenbenh Tên bệnh 2.4. Bảng Thuoc Tên trường Khoá Ghi chú Mathuoc PK Mã thuốc Tenthuoc Tên thuốc Donvitinh Đơn vị tính Xuatxu Xuất xứ Tiểu luận môn Quản Lý HTT