Tiểu luận Luật kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Từ khi Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhà nước đã hỗ trợ rất nhiều cho các loại hình doanh nghiệp có yếu tố tư nhân ra đời. Điều này giúp cho nhà đầu tư có nhiều lựa chọn khi đăng kí kinh doanh, giúp nhà nước kiểm soát tốt hơn và thu thuế nhiều hơn khi cá nhân kinh doanh không đăng ký. Khi khởi nghiệp, việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp được đề cập rất nhiều trên các diễn đàn cũng như các công ty Luật. Hiện nay, loại hình chiếm tỷ trọng cao nhất về số lượng là công ty TNHH hai thành viên. Loại hình này có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại hình khác như số lượng thành viên, điều kiện thành lập cũng như trách nhiệm. Bởi vậy, việc tìm hiểu về đặc điểm cũng như điều kiện và sự khác biệt của loại hình này so vơi các loại hình khác rất quan trọng. Bài tiểu luận của chúng tôi sẽ tìm hiểu và đưa ra đánh giá khách quan về loại hình này. Từ đó sẽ giúp cho người đọc có một cái nhìn rõ ràng hơn và chọn lựa được loại hình phù hợp với nhân lực và nguồn lực. Bài tiểu luận này chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì thế chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của giáo viên bộ môn cùng các bạn để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

pdf48 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 4949 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Luật kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH CCCÔÔÔNNNGGG TTTYYY TTTNNNHHHHHH 222 TTTHHHÀÀÀNNNHHH VVVIIIÊÊÊNNN Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2012 Lời mở đầu Từ khi Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhà nước đã hỗ trợ rất nhiều cho các loại hình doanh nghiệp có yếu tố tư nhân ra đời. Điều này giúp cho nhà đầu tư có nhiều lựa chọn khi đăng kí kinh doanh, giúp nhà nước kiểm soát tốt hơn và thu thuế nhiều hơn khi cá nhân kinh doanh không đăng ký. Khi khởi nghiệp, việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp được đề cập rất nhiều trên các diễn đàn cũng như các công ty Luật. Hiện nay, loại hình chiếm tỷ trọng cao nhất về số lượng là công ty TNHH hai thành viên. Loại hình này có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại hình khác như số lượng thành viên, điều kiện thành lập cũng như trách nhiệm. Bởi vậy, việc tìm hiểu về đặc điểm cũng như điều kiện và sự khác biệt của loại hình này so vơi các loại hình khác rất quan trọng. Bài tiểu luận của chúng tôi sẽ tìm hiểu và đưa ra đánh giá khách quan về loại hình này. Từ đó sẽ giúp cho người đọc có một cái nhìn rõ ràng hơn và chọn lựa được loại hình phù hợp với nhân lực và nguồn lực. Bài tiểu luận này chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì thế chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của giáo viên bộ môn cùng các bạn để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn. Lời cảm ơn Chúng tôi xin chân thành cảm ơn TS.LS. Trần Anh Tuấn đã giúp đỡ nhóm chúng tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thành bài tiểu luận này. Qua bài tiểu luận chúng tôi đã có một cái nhìn rất rõ ràng về tình hình doanh nghiệp cũng như các luật pháp liên quan. Đặc biệt cảm ơn thầy về môn học, những buổi thuyết trình đã giúp chúng tôi có thêm kiến thức về luật pháp ở các lĩnh vực như đầu tư, phá sản, tố tụng, doanh nghiệp… Bên cạnh đó, cảm ơn các anh chị trong lớp MBA12B đã nhiệt tình góp ý cho bài tiểu luận cũng như buổi thuyết trình, đặc biệt là sự chuẩn bị chu đáo của các anh chị trong các bài tiểu luận khác. Chân thành cảm ơn! Nhận xét của giảng viên ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình Luật Kinh doanh – LS.T S Trần Anh Tuấn & LS.ThS Lê Minh Nhựt 2. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29.11.2005 3. Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 về đăng ký doanh nghiệp 4. Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 4.6.2010 hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định trong Nghị định 43/2010/NĐ-CP 5. Một số kiến nghị về sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2005 liên quan đến bảo vệ cổ đông, thành viên công ty. Trích nguồn: Mục lục Lời mở đầu .......................................................................................................................................0 Lời cảm ơn........................................................................................................................................1 Nhận xét của giảng viên ....................................................................................................................2 Tài liệu tham khảo ............................................................................................................................2 Mục lục .............................................................................................................................................4 Danh mục bảng biểu .........................................................................................................................7 Bảng 1: Tổng quan về tình hình doanh nghiệp tại TP HCM 2012 .....................................................7 Danh mục hình .................................................................................................................................8 Danh mục các từ viết tắt ...................................................................................................................9 Phụ Lục .......................................................................................................................................... 10 Chương I: Khái niệm – Đặc điểm.................................................................................................... 11 1.1 Khái niệm ............................................................................................................................... 11 1.2 Đặc điểm ................................................................................................................................ 11 1.2.1 Thành viên công ty............................................................................................................ 11 1.2.2 Việc chuyển nhượng phần vốn góp..................................................................................... 11 1.2.2.1 Nội bộ công ty:.......................................................................................................11 1.2.2.2 Ngoài công ty: ........................................................................................................11 1.2.3 Công ty có tư cách pháp nhân ............................................................................................ 12 1.2.4 Công ty không được quyền phát hành cổ phần .................................................................... 12 1.3 Thống kê số liệu doanh nghiệp( trên địa bàn TP HCM) .............................................................. 13 2.1 Điều kiện ................................................................................................................................ 16 2.2 Quá trình góp vốn.................................................................................................................... 16 2.3 Quyền của thành viên .............................................................................................................. 17 2.4 Nghĩa vụ của thành viên........................................................................................................... 18 2.5 Hoạt động liên quan đến vốn góp.............................................................................................. 19 2.5.1 Mua lại phần vốn góp ........................................................................................................ 19 2.5.2 Chuyển nhượng phần vốn góp............................................................................................ 19 2.5.3 Trường hợp khác............................................................................................................... 19 Chương III: Thủ tục đăng ký doanh nghiệp.................................................................................... 21 3.1 Đối tượng ............................................................................................................................... 21 3.2 Hồ sơ đăng ký ......................................................................................................................... 21 3.3 Thủ tục đăng ký....................................................................................................................... 22 3.3.1 Đăng ký trực tiếp .............................................................................................................. 22 3.3.2 Đăng ký qua mạng ............................................................................................................ 25 3.4 Thay đổi nội dung đăng ký ....................................................................................................... 26 3.5 Những điểm cần lưu ý sau khi đăng ký doanh nghiệp................................................................. 26 Chương IV: Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành........................................................................... 29 4.1 Quy định chung và sơ đồ tổ chức .............................................................................................. 29 4.1.1 Quy định chung ................................................................................................................ 29 4.1.2 Sơ đồ tổ chức.................................................................................................................... 29 4.2 Hội đồng thành viên ................................................................................................................ 30 4.2.1 Vai trò.............................................................................................................................. 30 4.2.2 Thẩm quyền...................................................................................................................... 30 4.2.3 Cách thức họp và biểu quyết .............................................................................................. 31 4.3 Chủ tịch hội đồng thành viên.................................................................................................... 32 4.3.1 Vị trí ................................................................................................................................ 32 4.3.2 Quyền và nhiệm vụ ........................................................................................................... 33 4.4 Giám đốc( Tổng giám đốc)....................................................................................................... 33 4.4.1 Tiêu chuẩn và điều kiện ..................................................................................................... 33 4.4.2 Quyền và nhiệm vụ ........................................................................................................... 34 4.5 Ban kiểm soát.......................................................................................................................... 34 Chương V: Quyền và nghĩa vụ của công ty TNHH 2 thành viên ..................................................... 36 5.1 Quyền của Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên ........................................................................ 36 5.2 Nghĩa vụ của Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên.................................................................... 36 Chương VI: Tổ chức lại, giải thể, phá sản công ty TNHH 2 thành viên trở lên ............................... 38 6.1 Tổ chức lại .............................................................................................................................. 38 6.1.1 Hợp nhất .......................................................................................................................... 38 6.1.2 Sáp nhập........................................................................................................................... 38 6.1.3 Chia ................................................................................................................................. 38 6.1.4 Tách................................................................................................................................. 39 6.1.5 Chuyển đổi ....................................................................................................................... 39 6.2 Giải thể................................................................................................................................... 40 Chương VII: So Sánh...................................................................................................................... 41 7.1 So sánh công ty TNHH 2 thành viên và công ty TNHH 1 thành viên........................................... 41 7.1.1 Tương đồng ...................................................................................................................... 41 7.1.2 Khác biệt .......................................................................................................................... 41 7.2 So sánh công ty TNHH 2 thành viên và công ty cổ phần ............................................................ 41 7.2.1 Tương đồng ...................................................................................................................... 41 7.2.2 Khác biệt .......................................................................................................................... 42 7.2.3 Nhận xét........................................................................................................................... 43 7.3 Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Doanh nghiệp Tư nhân............................................... 43 7.3.1 Ưu điểm ........................................................................................................................... 43 7.3.2 Nhược điểm...................................................................................................................... 43 7.3.3 So sánh............................................................................................................................. 44 7.3.3.1 Tương đồng ............................................................................................................44 7.3.3.2 Khác biệt ................................................................................................................44 8.1 Ưu điểm.................................................................................................................................. 45 8.2 Nhược điểm ............................................................................................................................ 45 Kết luận .......................................................................................................................................... 46 Danh mục bảng biểu Bảng 1: Tổng quan về tình hình doanh nghiệp tại TP HCM 2012 Bảng 2: Tổng quan tình hình doanh nghiệp tại TP HCM 2012 phân theo năm đăng ký Bảng 3: So sánh công ty TNHH 1 TV và công ty TNHH 2 TV Bảng 4: So sánh công ty TNHH 2 TV và công ty cổ phần Bảng 5: So sánh công ty TNHH 2 TV và doanh nghiệp tư nhân Biểu mẫu 1: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Biểu mẫu 2: Dự thảo Điều lệ công ty Biểu mẫu 3: Danh sách thành viên công ty Danh mục hình Sơ đồ tổ chức 1 Sơ đồ tổ chức 2: công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Thông Tin Việt Nam Danh mục các từ viết tắt TNHH: Trách nhiệm hữu hạn HTX: Hợp tác xã DN NQD: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh ĐD: Đại diện TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh LDN: Luật doanh nghiệp NĐ: Nghị định đ: Điều ĐKKD: Đăng ký kinh doanh HĐTV: Hội đồng thành viên CMND: Chứng minh nhân dân CNĐKDN: Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TV: Thành viên Phụ Lục Phụ lục 1: Biên bản họp Phụ lục 2: Ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề Phụ lục 3: Ngành nghề cần vốn pháp định Chương I: Khái niệm – Đặc điểm 1.1 Khái niệm Theo Điều 38 của Luật Doanh nghiệp 2005, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: - Thành viên có thể là cá nhân hay tổ chức; số lượng không vượt quá 50; - Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; - Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định riêng; - Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần. 1.2 Đặc điểm 1.2.1 Thành viên công ty Thành viên góp vốn trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là cá nhân hoặc tổ chức, số lượng tối thiểu là 2 và tối đa là 50. Trong trường hợp số lượng thành viên vượt quá 50, công ty phải chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. Công ty chỉ chịu trách về các khoản nợ công ty bằng tài sản của mình nghĩa là thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp. 1.2.2 Việc chuyển nhượng phần vốn góp 1.2.2.1 Nội bộ công ty: Thành viên được quyền chuyển nhượng vốn góp của mình cho thành viên còn lại trong công ty mà không bị giới hạn bởi bất cứ điều kiện gì. 1.2.2.2 Ngoài công ty: Thành viên góp vốn được quyền chuyển nhượng cho người khác ngoài công ty nhưng phải tuân theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2005. Thành viên muốn chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên trong công ty thì phải chào mời các thành viên hiện có trong công ty mua phần vốn dự định chuyển nhượng theo tỉ lệ phần vốn góp của các thành viên này. Khi các thành viên (hiện có) trong công ty không mua hoặc mua không hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán thì mới được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên công ty. 1.2.3 Công ty có tư cách pháp nhân Công ty
Luận văn liên quan