Tiểu luận Phân tích quan điểm của triết học Mac-Lenin về vấn đề con người. Đảng ta đã vận dụng quan điểm đó vào việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

Vấn đề con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại. Triết học Mac-leenin nhằm giải quyết những nội dung liên quan đến con người như bản chất con người là gì? Vị trí vai trò của con người đối với thế giới như thế nào?

pdf18 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2087 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Phân tích quan điểm của triết học Mac-Lenin về vấn đề con người. Đảng ta đã vận dụng quan điểm đó vào việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay như thế nào?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên