Tiểu luận Phương pháp đồng dư tuyến tính và đồng dư cộng

Trong hoạt động cuộc sống, nghiên cứu và học tập, chúng ta rất cần đến sự ngẫu nhiên của các đại lượng. Như chúng ta đã biết, có nhiều ứng dụng phải sử dụng số ngẫu nhiên. Một trong số đó là trong thuật toán mật mã, với mục đích chính là mã hóa một thông điệp để chỉ có người nhận mới được dùng chúng. Muốn vậy chúng ta phải làm cho thông điệp có vẻ như ngẫu nhiên bằng cách dùng một chuỗi giả ngẫu nhiên để mã hóa và cũng với chuỗi đó người nhận có thể giải mã được. Một lĩnh vực khác cũng được sử dụng rộng rãi các số ngẫu nhiên là mô phỏng. Một mô phỏng đặc trưng bao gồm một chương trình mô tả một số khía cạnh của thế giới thực. Các số ngẫu nhiên lại thích hợp làm dữ liệu nhập cho các chương trình như vậy. Ngay cả khi không cần các số ngẫu nhiên, mô phỏng vẫn cần các số tùy ý dùng làm dữ liệu nhập. Nhiều ứng dụng khi phân tích một số lượng lớn dữ liệu, đôi khi chỉ cần xử lý trên một tập con nhỏ của nó, khi đó chỉ cần lựa chọn theo kiểu thử ngẫu nhiên. Có nhiều phương pháp để sinh số ngẫu nhiên. Tiểu luận này sẽ đưa ra hai phương pháp có bản đó là phương pháp đồng dư tuyến tính và đồng dư cộng. Không thể dùng máy vi tính để sinh được chuỗi số ngẫu nhiên thực sự, chúng ta chỉ hy vọng tạo ra các chuỗi có nhiều thuộc tính giống như chuỗi số ngẫu nhiên. Các số này được gọi là các số giả ngẫu nhiên. Có nhiều phương pháp để kiểm tra xem một chuỗi giả ngẫu nhiên có một số thuộc tính của chuỗi ngẫu nhiên hay không. Tiểu luận sẽ trình bày một phương pháp kiểm tra cơ bản đó là phương pháp khi bình phương. Nội dung tiểu luận gồm ba phần: Phần 1: Đưa ra một số khái niệm về số ngẫu nhiên và số giả ngẫu nhiên. Phần 2: Giới thiệu ra hai phương pháp cơ bản để tạo số ngẫu nhiên: đó là phương pháp đồng dư tuyến tính và phương pháp đồng dư cộng. Phần 3: Trình bày một phương pháp khi bình phương nhằm kiểm tra tính ngẫu nhiên của chuỗi được sinh ra. Tiểu luận nhằm mục đích là giới thiệu các thuật toán và những kỹ thuật để dùng máy vi tính tạo số ngẫu nhiên và kiểm tra tính ngẫu nhiên của số được tạo. Để cài đặt cho những thuật toán trong tiểu luận này, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal.

doc20 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3297 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Phương pháp đồng dư tuyến tính và đồng dư cộng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên