Tiểu luận Quy trình tuyển dụng của ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh Hà Nội ( eximbank Hà Nội)

Nguồn nhân lực đóng v ai trò vô cùng quan trọng trong con đường ph át triển của doanh nghiệp, là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Ch ính vì vậy hầu hết tất cả các do anh nghiệp đều có một sự chú trọng nhất định nhằm sử dụng và phát triển nguồn nhân lực của mình một cách tốt nhất, nhằm thực hiện những chiến lược, mục tiêu của doanh nghiệp. Tuyển dụng nhân sự là một bước quan trọng trong quá trình g iúp cho doanh nghiệp thu hút đ ược con người có trình độ từ lực lượng lao động b ên trong và bên ngoài tổ chức, có thể lựa chọn được những con người thực sự có khả năng và phù hợp với doanh ngh iệp , có thể g iúp doanh nghiệp phát triển và đứng vững trên thị trường. Rất nhiều doanh nghiệp thành công đã rất chú trọng công tác tuyển dụng nhân lực cho doanh ngh iệp , trong đó có Eximbank- ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam. Với một quy trình tuyển dụng quy chuẩn, với tiêu chuẩn cao, từng bước tiến h ành rõ ràng v à chi tiết, Eximban k luôn tuyển dụng được nguồn nh ân lực có chất lượng cao trong nhiều nă m qua . Tuy nh iên, trong thời buổi hiện đại ngày nay, rất nhiều doanh ngh iệp đã thay đổi, hiện đại hóa quy trình tuyển dụng mà vẫn có thể đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Eximb ank có thể nhìn nhận rõ những ưu điểm và những điểm còn thiếu sót trong quá trình tuyển dụng của ngân hàng, từ đó có những giải pháp thay đổi, bổ sung cho phù hợp.

pdf20 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3128 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Quy trình tuyển dụng của ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh Hà Nội ( eximbank Hà Nội), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhóm 3 – Cao học KTQD Tiểu luận QUY TRÌNH TUYỂN D ỤNG CỦA NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI (EXIMBANK HÀ NỘI) 1 Nhóm 3 – Cao học KTQD LỜI MỞ ĐẦU Nguồn nhân lực đóng vai trò vô cùng quan trọng trong con đường phát triển của doanh nghiệp, là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Chính vì vậy hầu hết tất cả các doanh nghiệp đều có một sự chú trọng nhất định nhằm sử dụng và phát triển nguồn nhân lực của mình một cách tốt nhất, nhằm thực hiện những chiến lược, mục tiêu của doanh nghiệp. Tuyển dụng nhân sự là một bước quan trọng trong quá trình giúp cho doanh nghiệp thu hút được con người có trình độ từ lực lượng lao động bên trong và bên ngoài tổ chức, có thể lựa chọn được những con người thực sự có khả năng và phù hợp với doanh nghiệp, có thể giúp doanh nghiệp phát triển và đứng vững trên thị trường. Rất nhiều doanh nghiệp thành công đã rất chú trọng công tác tuyển dụng nhân lực cho doanh ngh iệp, trong đó có Eximbank- ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam. Với một quy trình tuy ển dụng quy chuẩn, với tiêu chuẩn cao, từng bước tiến hành rõ ràng và chi tiết, Eximbank luôn tuyển dụng được nguồn nhân lực có chất lượng cao trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong thời buổi hiện đại ngày nay, rất nhiều doanh nghiệp đã thay đổi, hiện đại hóa quy trình tuyển dụng mà vẫn có thể đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Eximbank có thể nhìn nhận rõ những ưu điểm và những điểm còn thiếu sót trong quá trình tuyển dụng của ngân hàng, từ đó có những giải pháp thay đổi, bổ sung cho phù hợp. I. Giới thiệu về Ngân hàng Eximbank 1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Eximbank 2 Nhóm 3 – Cao học KTQD Eximbank (Vietnam Expo rt Import Bank) Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam thành lập năm 1989, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam, trụ sở chính tại TP HCM. Eximbank chi nhánh Hà Nội được thành lập năm 1992, là một trong những chi nhánh phát triển hàng đầu trong hệ thống Eximbank nói riêng và hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam nói chung. Eximbank Hà Nội có trụ sở chính Tại số 19 – Đường Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. Eximbank Hà Nội cung cấp đầy đủ các dịch vụ của một Ngân Hàng tầm cỡ quốc tế: - Huy động tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán của cá nhân và đơn vị bằng VND, ngoại tệ, vàng. - Cho vay ngắn- trung- dài hạn, cho vay đồng tài trợ, cho vay thấu chi, s inh hoạt, tiêu dùng, cho vay theo hạn mức tín dụng bằng VND, ngo ại tệ, vàng. - Mua bán các loại ngoại tệ theo phương thức giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn tiền tệ. - Than h toán, tài trợ xuất nhập khẩu hàng hóa, chiết khấu chứng từ hàng hóa. - Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa và quốc tế. - Thực hiện giao dịch ngân quỹ, chi lương, thu chi hộ, thu chi tại chỗ, thu đổi ngoại tệ, nhận và chi trả kiều hối, chuyển tiền trong và ngoài nước. - Các nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nước. - Dịch vụ tài chính trọn gó i hỗ trợ du học. - Tư vấn đầu tư- tài chính- tiền tệ - Và các dịch vụ khác. 2. Chính sách tuyển dụng nhân lực của Eximbank Eximbank Hà Nội luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của Ngân Hàng. Với quan điểm coi nguồn nhân lực là lợi thế cạnh tranh của Ngân hàng, nguyên tắc tuyển dụng của Ngân hàng là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm của ứng viên mà không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc, tôn giáo hay 3 Nhóm 3 – Cao học KTQD giới tính. Eximbank luôn khuyến khích và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho những ứng viên có tài năng, phẩm chất đạo đức và lòng say mê công việc cùng đóng góp vào sự thành công chung của Eximbank. Eximbank thực hiện chính sách tuyển dụng công khai, công bằng và minh bạch đảm b ảo tính thống nhất trong toàn hệ thống. Các ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của Eximbank sẽ được tham gia các vòng thi tuyển chuyên môn và phỏng vấn. II. Quy trình tuyển dụng của Eximbank 1. Mục đích. Nhằm tuyển được nhân sự theo đúng trình tự, tìm được những ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu của Ngân hàng trong từng giai đoạn, nâng cao hiệu quả trong công tác tuyển dụng. Đảm bảo lực lượng lao động ổn định phục vụ cho hoạt động của Ngân hàng. 2. Trách nhiệm và các bên tham gia. Tất cả các cá nhân, bộ phận tham gia quá trình Tuyển dụng đều thực hiện theo đúng quy trình này, cụ thể nh ư sau:  Phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng phòng (Phụ trách phòng): Đánh giá Nguồn nhân lực hiện tại của các phòng ban đang có nhu cầu Tuyển dụng để xác định rõ tính xác thực. - Bộ phận Tuyển dụng: Kể từ khi nhận được Phiếu yêu cầu tuyển dụng và Hồ sơ Tuyển dụng, dựa theo các yêu cầu chi tiết, nhân viên phụ trách Tuyển dụng có trách nhiệm đáp ứng đủ người.  Các bộ phận/phòng ban khi có nhu cầu tuyển dụng : - Chịu trách nhiệm về Yêu cầu tuyển dụng mà bộ phận đề xuất. - Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về vị trí cần tuyển ở mức độ chính xác và phù hợp nhất, tham khảo ý kiến từ ph ía Bộ phận Tuyển dụng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. - Tiếp nhận, chuyển giao Hồ sơ và bài kiểm tra với Bộ phận Tuyển dụng. - Gửi đề bài, thang điểm, đáp án và kết quả cho Bộ phận Tuyển dụng. 4 Nhóm 3 – Cao học KTQD - Phối hợp với Bộ phận Tuyển dụng sắp xếp thời gian phỏng vấn th ích hợp và nhanh chóng nhất.  Ban Giám Đốc: Là bộ phận có quyền hạn cao nhất trong việc xét duyệt quyết định Tuyển dụng. 3. Các bước trong quy trình Tuyển dụng Lên kế hoạch tuyển dụng - Cuối năm, cuối quý các phòng ban gửi Kế hoạch tuyển dụng cho phòng Hành Chính Nhân Sự (HCNS). Kế hoạch nhân sự do các phòng ban tự lên kế hoạch. - Dựa theo kế hoạch tuyển dụng mà các bộ ph ận cung cấp, bộ phận Nhân sự có trách nhiệm xem xét, tư vấn, đánh giá lại nhu cầu Tuyển dụng. Phòng HCNS xem xét, trình lên Ban Giám Đốc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng. Khi BGĐ đã ký duyệt, Phiếu yêu cầu tuyển dụng đ ược chuyển về bộ phận Tuyển dụng – Phòng TCHC để tiến hành tìm ứng viên phù hợp. Thông báo tuyển dụng Khi có nhu cầu tuyển dụng, Phòng TCHC ra thông báo tuyển dụng rộng rãi trong nội bộ của Công ty, các nguồn cung ứng lao động bên ngoài và trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài...). Nội dung thông báo gồm: Các yêu cầu, điều kiện tuyển dụng, hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ... Hiện tại một số kênh Eximbank Hà Nội đăng thông báo tuyển dụng là: - Website Eximbank: eximbank.com.vn - Web nội bộ Eximbank: Thông báo cho các nhân viên trong chi nhánh được biết nhu cầu tuyển dụng của Chi Nhánh. Từ đó các nhân viên trong cơ quan có thể giới thiệu cho bạn bè, người thân dự tuyển. - Trang web vietnamworks.com: Đây là trang web thu hút được số lượng người tìm việc khá lớn. Thông tin đăng trên website là rất rõ ràng, chi tiết và dễ tìm kiếm. Bảy bước trong quy trình tuyển dụng 5 Nhóm 3 – Cao học KTQD 3.1. Bước 1 : Nhận và xét hồ sơ Hồ sơ được nhận trực tiếp tại phòng HCNS tại Chi nhánh. Phòng HCNS sẽ trực tiếp nhận hồ sơ. Thông thường Hồ Sơ chỉ được nhận trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông thường là 1 tuần. Tiêu chuẩn xét duyệt hồ sơ cụ thể như sau: a) Về mặt hình thức - Hồ sơ ứng viên phải thể hiện rõ vị trí dự tuyển, họ tên ứng viên và các dữ liệu cụ thể để Ngân hàng liên hệ khi có nhu cầu. - Các giấy tờ cần thiết phải đựơc sắp xếp gọn gàng theo thứ tự như sau: + Bản thông tin ứng viên ( Theo mẫu Eximbank) + Đơn xin việc + Sơ yếu lí lịch (có chứng thực của địa phương) + Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ, các giấy tờ thể hiện trình độ, khả năng nghiệp vụ của ứng viên (có chứng thực hoặc đối chiếu với bản gốc). + Giấy khám sức khỏe + Bản sao hộ khẩu. + Bản sao CMND + Thư ghi rõ địa chỉ, có dán tem. b) Về mặt nội dung - Hồ sơ phải thể hiện được trình độ chuyên môn cũng như các kiến thức theo yêu cầu tuyển dụng thông qua phần trình bày của Đơn xin việc và Sơ yếu lí lịch, các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. - Ứng viên phải được xác nhận có đủ sức khỏe thông qua Giấy khám sức khỏe đã đựơc xác nhận của Cơ quan y tế có thẩm quyền. c) Các tiêu chuẩn khác: - Tiêu chuẩn về bằng cấp: Một số vị trí tuyển dụng Eximbank Hà Nội có yêu cầu về bằng cấp. Ví dụ như tín dụng thì chỉ tuyển 4 trường: Kinh tế quốc dân, Học viện ngân hàng, Ngoại thương, Học viện tài chính. - Tiêu chuẩn về năm kinh nghiệm: Một số vị trí cần yêu cầu kinh nghiệm. Có hai cách nộp hồ sơ: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua email. 3.2. Bước 2: Kiểm tra- sơ vấn 6 Nhóm 3 – Cao học KTQD Các ứng viên đều làm bài kiểm tra/sơ vấn. Các bộ phận có nhu cầu tuyển dụng cần phải gửi đề bài, thang điểm, đáp án cho Bộ phận Tuyển dụng - Phòng TCHC trước ngày kiểm tra 2 ngày để tổ chức kiểm tra. Khi ứng viên hoàn thành bài kiểm tra, Bộ phận Tuyển dụng sẽ thông báo cho Phòng ban liên quan đến nhận hồ sơ, đề thi và bài kiểm tra của ứng viên. Chấm điểm xong, bộ phận quản lý trực tiếp gửi bài kiểm tra, điểm, kết quả đánh giá cho Bộ phận Tuyển dụng chậm nhất 02 ngày kể từ khi nhận được bài làm của ứng viên. Nếu đạt, phòng TCHC phối hợp cùng Trưởng bộ ph ận sắp xếp cho ứng viên phỏng vấn chuyên môn. Còn nếu không đạt sẽ thông báo loại. Nội dung kiểm tra sơ vấn: - Bài thi nghiệp vụ - Bài thi tiếng anh. 3.3. Bước 3: Phỏng vấn chuyên môn Bộ phận Tuy ển dụng - Phòng TCHC chuyển những thông tin về ứng viên cho người tham g ia phỏng vấn trước ngày phỏng vấn chuyên môn 02 ngày để nghiên cứu. - Nếu tuyển các chức danh nhân viên, thành viên tham gia phỏng vấn gồm: Bộ phận Tuyển dụng , lãnh đạo bộ phận có nhu cầu tuyển dụng, lãnh đạo thuộc BGĐ sẽ tham dự. Tùy thuộc vào chức danh nhiệm vụ của các thành viên trong BGĐ sẽ phân vị trí phỏng vấn phù hợp. Tại Eximbank Hà Nội: GĐ phụ trách phỏng vấn tuyển cán bộ tín dụng. Phó Giám đốc 1 phụ trách phỏng vấn cán bộ thanh toán quốc tế, Phó giám đốc 2 phụ trách phỏng vấn cán bộ thuộc bộ phận kế toán và ngân quỹ. - Nếu tuyển các chức danh Quản lý cấp trung và cấp cao, thành viên tham gia phỏng vấn gồm: BGĐ, Trưởng phòng TCHC, Lãnh đạo bộ phận, Chuyên viên cao cấp hoặc người được BGĐ đề cử tham gia phỏng vấn. - Các ứng viên được hẹn lịch phỏng vấn theo giờ. Mỗi lần phỏng vấn chỉ 1 phỏng vấn 1 ứng viên. Các câu hỏi phỏng vấn được các thành viên trong ban phỏng vấn chuẩn bị trước. 7 Nhóm 3 – Cao học KTQD Kết quả phỏng vấn được ghi trong Bản dữ liệu ứng viên dự tuyển Ban Giám Đốc sẽ đưa ra quyết định cuối cùng 3.4. Bước 4: Mời nhận việc Dựa vào Kết qu ả phỏng vấn trong Bản dữ liệu ứng viên dự tuyển và thi nghiệp vụ, Phòng TCHC sẽ mời các Ứng v iên đạt yêu cầu qua vòng phỏng vấn chuyên môn nhận việc bằng thư mời nhận việc hoặc qua điện thọai. Phòng Nhân sự phối hợp cùng các Trưởng bộ phận hướng dẫn nhân viên mới làm các thủ tục nhận việc 3.5. Bước 5: Thử việc Các ứng viên được tuyển dụng sẽ có buổi gặp mặt đầu tiên với ban lãnh đạo của Chi nhánh. Đ ược tự giới thiệu về mình cũng như nêu những nguyện vọng của mình khi làm việc tại chi nhánh. Các ứng viện được tuyển dụng sẽ ký hợp đồng thử việc với chức danh chuyên môn mà mình đã trúng tuyển. Thời gian thử việc là 60 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động. (3 tháng) Nhân viên thử việc sẽ được bố trí thử việc tại phòng chuyên môn theo hợp đồng lao động. Lãnh đạo các phòng chuyên môn sẽ bố trí người để hướng dẫn các nhân viên mới. 3.6. Bước 6: Đánh giá sau thử việc Trước khi kết thức thời gian thử việc 2 tuần. Nhân viên thử việc phải hoàn thành bản nhận xét thời gian thử việc và gửi cho lãnh đạo bộ phận mà nhân viên đang thử việc Căn cứ vào thời gian thử việc của nhân viên mới, năng lực của nhân viên mới và khả năng tiếp nhận công việc của nhân viên mới. Lãnh đạo từng bộ phận có ý kiến đánh giá và gửi kết quả cho phòng TCHC. 8 Nhóm 3 – Cao học KTQD 3.7. Bước 7: Quyết định tuyển dụng Nhân viên mới sau khi đã qua thời gian thử việc và được Trưởng bộ phận đánh giá đạt yêu cầu, phòng TCHC sẽ ra quyết định nhận việc chính thức. CBCNV được ký kết Hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty. Hợp đồng lao động sẽ có hiệu lực 1 năm. Định hướng nhân viên mới Nhân viên mới được tuyển vào phòng ban nào, sẽ được lãnh đạo phòng ban và bộ phận phòng ban đó đào tạo các nghiệp vụ cũng như công việc của phòng. Khi được ký hợp đồng chính thức, ngân hàng sẽ cử nhân viên mới đi đào tạo các khóa nghiệp vụ ngân hàng của trung tâm đào tạo Eximbank tại Hà Nội. III. Những đánh giá từ quá trình tuyển dụng của Eximbank và biện pháp tham khảo. 1. Những ưu điểm trong quy trình tuyển dụng của Eximbank Quy trình tuyển dụng quy chuẩn Các bước được tiến hành rất chặt chẽ, rõ ràng chi tiết.  Nhận và xét hồ sơ chặt chẽ: Giúp cung cấp đầy đủ thông t in về ứng viên, sàng lọc được các ứng viên theo các tiêu chí định sẵn. Loại bớt được rủi ro về sự gian lận ngay từ vòng ngoài.  Thời gian phỏng vấn hợp lý: thời gian phỏng vấn được sắp xếp hợp lý, phân định rõ ràng nhiệm vụ. Vừa tạo thuận lợi cho bộ phận tuyển dụng, vừa tạo điều kiện cho các ứng viên.  Các bước tương đối rõ ràng , giúp cho bộ phận nhân lực tiến hành tổ chức một cách nhanh chóng, dễ dàng, ít những sự cố bất ngờ phát sinh v à không bỏ sót ứng viên tiềm năng. Nguồn lao động tuyển dụng chất lượng cao Eximbank thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua nhiều kênh uy tín, từ việc thông báo tuyển dụng rộng rãi trong nội bộ công ty và sử dụng các nguồn đáng tin cậy bên ngoài, như Vietnamwork, một website tuyển dụng rất đáng tin cậy, thu hút được lượng lớn các ứng cử viên tiềm năng. 9 Nhóm 3 – Cao học KTQD Với những yêu cầu cao của ngành ngân hàng, Eximbank đòi hỏi tương đối cao đối với ứng viên dự tuyển, với yêu cầu cho nhiều vị trí về trình độ là từ bốn trường đại học uy tín nhất Kinh tế quốc dân, Học viện ngân hàng, Học viện tài chính , Đại học ngoại thương. Điều này sẽ giúp cho nguồn nhân lực đầu vào của Eximbank có chất lượng cao, giúp Eximbank đạt được hiệu quả cao khi sử dụng nhân lực. 2. Những nhược điểm trong quy trình tuyển dụng của Eximbank và những biện pháp tham khảo. Bước nhận và xét hồ sơ còn nhiều phức tạp - Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ, chứng chỉ, bằng cấp theo yêu cầu. Trong khi ứng cử viên phải điền theo mẫu sẵn của Eximbank- đã đầy đủ thông tin. Mặc dù việc nộp hồ sơ đầy đủ có thể giúp Ngân hàng có được những thông tin xác thực hơn, làm giảm thời gian thẩm đ ịnh hồ sơ nhưng sẽ tốn kém thời gian và nguồn lực trong quá trình nhận và xét hồ sơ, có thể gây khó khăn cho ứng viên dẫn đến bỏ qua ứng viên tiềm năng. Chấp nhận nộp hồ sơ qua cả email và trực tiếp. Nhưng nộp hồ sơ trực tiếp lại được ưu tiên hơn, nhiều hồ sơ qua email, dù nộp sớm, đủ điều kiện cũng ít khi được gọi. - Trên thực tế thì nhiều ng ân hàng ưu tiên việc nộp hồ sơ trực tiếp, tính xác thực cao hơn và đánh giá thái độ của ứng viên khá tích cực với việc ứng tuyển. Nhưng việc này có thể loại mất những ứng viên tiềm năng.  Biện pháp tham khảo: - Tiến hành chấp nhận hồ sơ nộp qua email và xét hồ sơ công bằng cho cả hình thức nộp qua email và nộp trực tiếp. Nhanh gọn và đơn giản cho người tuyển dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên. - Ban đầu ứng viên có thể chỉ cần điền thông tin đầy đủ theo mẫu của Ngân hàng. Để giảm rủi ro về gian lận, ứng v iên cung cấp thêm các văn bằng chứng chỉ. Khi được nhận việc mới cần hoàn thành đầy đủ hồ sơ. - Với những vị trí yêu cầu hình thức, ghi rõ ngay trong yêu cầu tuyển dụng để loại ngay hồ sơ từ vòng dự tuyển. 10 Nhóm 3 – Cao học KTQD Việc thu hút nguồn nhân lực cần được mở rộng và phong phú hơn - Ngoài các trang web tuyển dụng, Eximbank có thể sử dụng một số web riêng của các ngân hàng có uy tín và có nguồn lao động chất lượng cao nh ư Hiệp hội các ngân hàng: vnba.org.vn - Một nguồn nhân lực khá tiềm năng nữa đó chính là sinh viên thực tập hoặc sinh viên chưa ra trường nhưng có giấy chứng nhận tốt nghiệp. Đây là một nguồn lực chất lượng cao và có mong muốn làm việc rất lớn. Ngân hàng có thể tiếp nhận những sinh viên có ddierm tổng kết 7.5 hoặc 8.0 trở lên. Nguồn nhân lực này sẽ mang lại hiệu quả rất tốt cho ngân hàng cũng như có mức độ gắn bó lâu dài. Chưa phân biệt rõ đối tượng có kinh nghiệm và chưa có kinh nghiệm Trong quá trình tuyển dụng, có những ứng viên chưa có kinh nghiệm, và những ứng viên có kinh nghiệm ở ng ân hàng hoặc kinh nghiệm ở doanh nghiệp khác. Coi các đối tượng này như nhau đôi khi sẽ làm mất ứng viên tiềm năng trong khi những người đã có kinh nghiệm chưa chắc sẽ làm bài test tốt trong khi họ có thể đảm nhận tốt vị trí ứng tuyển. => Biện pháp tham khảo: Với những người có kinh nghiệm trên 1 năm làm tại các vị trí tương đ ương ở ngân hàng hoặc có kinh nghiệm làm v iệc tại ngân hàng thì không cần test vòng sơ vấn mà tham gia phỏng vấn ngay. Vì những người đã có kinh ngh iệm chưa chắc sẽ làm bài test tốt trong khi họ có thể đảm nhận tốt vị trí ứng tuyển. Như vậy, vừa tiết kiệm được thời gian và nguồn lực, mà kết quả cũng như chất lượng tuyển dụng sẽ tốt hơn. Phỏng vấn chưa được phong phú Eximbank tiến hành phỏng vấn theo mẫu (các câu hỏi phỏng vấn được các thành viên trong ban phỏng vấn chuẩn bị trước), dù lấy được các thông tin cần nắm, nhưng lại khiến cho tính phong phú của thông tin bị giới hạn. Khi người phỏng vấn cần biết thêm chi tiết hoặc người trả lời muốn hỏi thêm đều bị giới hạn. Hơn nữa, thời gian dành cho mỗi cuộc phỏng vấn cũng được hạn chế (do còn phỏng vấn ứng viên khác) 11 Nhóm 3 – Cao học KTQD  Biện pháp tham khảo: Trong quá trình tiến hành phỏng vấn, nên chuẩn bị trước một số câu hỏi bắt buộc với tất cả các ứng viên, và một số câu hỏi để người phỏng vấn lựa chọn. Với mỗi ứng cử viên, người phỏng vấn có thể đưa ra những câu hỏi phù hợp, dành ra một khoảng thời gian ngắn để những người phỏng vấn được hỏi thêm những chi tiết khi cần thiết hoặc tìm hiểu sâu hơn về một ứng viên nào đó có tiềm năng, để ứng viên được giải đáp thắc mắc trong giới hạn cho phép. Như vậy sẽ dễ phân loại ứng viên. Thời gian thử việc dài và đánh giá thử việc chưa thực sự sâu sát Đánh giá thử việc phụ thuộc vào thái độ làm việc, tinh thần và kết quả. Để đánh giá được người mới là sự tổng hợp ý kiến của người hướng dẫn trực tiếp, các đồng nghiệp cũng như lãnh đạo bộ phận. Việc đánh giá được Eximbank tiến hành khi kết thúc học việc- 60 ngày- 3 tháng. Đó là một thời gian tương đối dài. Nhiều trường hợp khiến cho nhân viên mới mệt mỏi, chịu áp lực, và có khả năng bỏ việc khiến công tác tuyển nhân sự không đạt được hiệu quả.  Biện pháp tham khảo: - Đánh giá thử việc nên được tiến hành định kỳ liên tục trong quá trình thử việc: 1 tuần gửi báo cáo cho người hướng dẫn 1 lần, gửi báo cáo tổng hợp các tuần và nhận xét của người hướng dẫn cho nhân sự 1tháng/1 lần. Việc đánh giá liên tục sẽ giúp cho nhân viên mới có thái độ làm việc tích cực và tạo ra cơ hội phát triển tốt hơn, tạo cho nhân viên áp lực liên tục học hỏi và phấn đấu vươn lên ngay từ khi còn chưa chính thức. Hơn nữa, như vậy có thể tạo ra sự tương tác nhiều hơn giữa nhân viên mới và người hướng dẫn của mình, giúp nhân viên mới gắn bó nhiều hơn với cấp trên, đồng nghiệp cũng như công ty. - Thời gian thử việc có thể rút ngắn lại: 2 tháng. Khoảng thời gian đó là tương đối đủ để nhân viên mới có thể thể hiện năng lực bản thân cũng như thái độ và sự cố gắng, nỗ lực của mình 12 Nhóm 3 – Cao học KTQD Phụ lục số 01: Phiếu đề xuất nhân sự  Thay thế  Bổ sung PHIẾU ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ  Mở rộng hoạt động Chức danh cần tuyển Số l ượng tuyển Phòng / bộ phậ n cần tuyển (1) (2) (3) ........... ............... .................... Dự kiến thời gian thử việ
Luận văn liên quan