Tiểu luận Robotics

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vấn đề tự động hóa có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhằm nâng cao nâng suất dây chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao năng suất lao động.đặt ra là hệ thống sản xuất phải có tính linh hoạt cao.Robot công nghiệp, đặc biệt là những tay máy robot là bô phận quan trọng để tạo ra những hệ thống đó.

docxChia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Robotics, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên