Tiểu luận Thực trạng sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của người bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế

Nhân loại đang bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI đây là thế kỷ của nền kinh tế tri thức, của cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển với những bước tiến nhảy vọt. Sự bùng nổ công nghệ thông tin đã tác động tới tất cả các lĩnh vực thuộc đời sống vật chất, tinh thần của xã hội, trong đó ngành quảng cáo cũng chịu sự chi phối không nhỏ của điều kiện này. Để phù hợp với yêu cầu thực tiễn xã hội, ngành quảng cáo không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện theo hướng ngày càng hiện đại hơn, Việc đổi mới này đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với những nhà kinh doanh trong ngành quảng cáo, đặc biệt đổi mới phương tiện là cấp thiết nhất, có tác dụng quyết định chất lượng quảng cáo. Thực tiển cho thấy các phương tiện quảng cáo thường được sử dụng hiện nay là quảng cáo bằng miệng, truyền thanh, bảng hiệu, qua mạng.tuy nhiên làm thế nào để lựa chọn và sử dụng có hiệu quả phương tiện cho phù hợp nhằm đạt kết quả cao? Điều đó đáng được quan tâm nghiên cứu. Trên địa bàn chợ đông ba hiện nay việc tiêu thụ sản phẩm tương đối thuận lợi, tuy nhiên chất lượng và hiệu quả quảng cáo chưa thực sự cao, bởi nhiều lí do khác nhau. Vì vậy việc nghiên cứu và lựa chọn phương tiện thích hợp là hết sức cần thiết. Đó là những lí do mà tôi quyết định nghiên cứu đề tài “ Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của người bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế ”. Từ đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện quảng cáo cho người bán hàng để tiêu thụ được nhiều sản phẩm.

doc32 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2170 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Thực trạng sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của người bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Trang A.PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Đối tượng nghiên cứu 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu 4 B. NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.Một số khái niệm có liên quan 5 1.1.1.Quảng cáo 5 1.1.2. Phương tiện truyền thông quảng cáo 6 1.2. Nội dung các phương tiện quảng cáo 7 1.3. Ý nghĩa của việc sử dụng phương tiện. 11 1.4. Các nguyên tắc lựa chọn phương tiện quảng cáo 14 CHƯƠNG 2. Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của người bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế 2.1. Sơ lược về chợ Đông Ba – TP Huế 16 2.2. Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của người bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế 17 CHƯƠNG 3. Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng phương tiện quảng cáo của người bán hàng tạp hóa ở chợ Đông Ba – TP Huế 25 C – KẾT LUẬN D. TÀI LIỆU THAM KHẢO A.PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nhân loại đang bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI đây là thế kỷ của nền kinh tế tri thức, của cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển với những bước tiến nhảy vọt. Sự bùng nổ công nghệ thông tin đã tác động tới tất cả các lĩnh vực thuộc đời sống vật chất, tinh thần của xã hội, trong đó ngành quảng cáo cũng chịu sự chi phối không nhỏ của điều kiện này. Để phù hợp với yêu cầu thực tiễn xã hội, ngành quảng cáo không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện theo hướng ngày càng hiện đại hơn, Việc đổi mới này đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với những nhà kinh doanh trong ngành quảng cáo, đặc biệt đổi mới phương tiện là cấp thiết nhất, có tác dụng quyết định chất lượng quảng cáo. Thực tiển cho thấy các phương tiện quảng cáo thường được sử dụng hiện nay là quảng cáo bằng miệng, truyền thanh, bảng hiệu, qua mạng...tuy nhiên làm thế nào để lựa chọn và sử dụng có hiệu quả phương tiện cho phù hợp nhằm đạt kết quả cao? Điều đó đáng được quan tâm nghiên cứu. Trên địa bàn chợ đông ba hiện nay việc tiêu thụ sản phẩm tương đối thuận lợi, tuy nhiên chất lượng và hiệu quả quảng cáo chưa thực sự cao, bởi nhiều lí do khác nhau. Vì vậy việc nghiên cứu và lựa chọn phương tiện thích hợp là hết sức cần thiết. Đó là những lí do mà tôi quyết định nghiên cứu đề tài “ Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của người bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế ”. Từ đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện quảng cáo cho người bán hàng để tiêu thụ được nhiều sản phẩm. 2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thông qua việc khảo sát Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo của người bán hàng ở chợ Đông Ba - Thành phố Huế, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện quảng cáo để tiêu thụ được nhiều sản phẩm của người bán hàng ở chợ đông ba, thành phố huế. 3. ĐỐI TƯƠNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng nghiên cứu “ Sử dụng phương tiện quảng cáo của người bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế ”. 3.2. Khách thể nghiên cứu Người bán hàng tạp hóa ở chợ đông ba (50 người) 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu 4.2. Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của người bán hàng ở chợ Đông ba - Thành phố Huế . 4.3. Đề ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện quảng cáo cho người bán hàng để tiêu thụ được nhiều sản phẩm. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí thuyết. 5.1.1. Phương pháp phân tích – tổng hợp lí thuyết. 5.1.2. Phương pháp phân loại- hệ thống hóa lí thuyết. 5.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 5.2.1. Phương pháp điêu tra bằng Anket. 5.2.2. Phương pháp phỏng vấn. 5.2.3. Phương pháp quan sát 5.3. Nhóm các phương pháp toán học 5.3.1. Phương pháp xử lý số liệu toán học 5.3.2. Phương pháp lập bảng số liệu 6. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 6.1. Phạm vi nghiên cứu Người bán hàng ở chợ đông ba (50 người) 6.2. Thời gian nghiên cứu Học kì II năm học 2008_2009 B-NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.Một số khái niệm có liên quan. 1.1.1. Quảng cáo T̀heo từ điển kinh tế Anh Việt thì quảng cáo là hình thức trình bày bằng cách biểu hiện qua nhãn hiệu của một sãn phẩm hoặc dịch vụ, dùng để thông báo cho người mua tương lai về đặc trưng sản phẩm của mình hoặc là để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm đó hơn là các nhãn hiệu đang cạnh tranh. Theo từ điển tiếng việt thì quảng cáo là trình bày để giới thiệu rộng rãi cho nhiều người biết, nhằm tranh thủ được nhiều khách hàng. Theo TS. Nguyễn Hải Khoát và Nguyễn Bá Dương (hội thảo khoa học tâm lý khách hàng) thì quảng cáo là hoạt động do nhà sản xuất thực hiện để gửi đến khách hàng những thông tin thương mại kích thích sự ham thích, cuối cùng dẫn hành vi mua hàng hoặc niềm tin nào đó về doanh nghiệp. Theo Lê Hoàng Quân (nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị) thì quảng cáo là dịch vụ kinh doanh thông tin mang tính phi cá nhân về sản phẩm (hàng hóa hay dịch vụ ) hoặc ý tưởng do một bên thuê mua thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thuyết phục hoặc ảnh hưởng đến hành vi của một số khách hàng nào đó. + Quảng cáo là một dịch vụ kinh doanh vì bên thuê quảng cáo phải trả tiền để thông tin về sản phẩm hoặc ý tưởng của mình được một số đối tượng nào đó biết đến. + Quảng cáo mang tính phi cá nhân vì nó nhằm tác động đến một nhóm người chứ không chỉ riêng lẻ từng cá nhân. + Bên thuê có thể chỉ là một doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc một tổ chức phi lợi nhuận kêu gọi lòng hảo tâm để nhiều người biết đến sản phẩm của mình hay biết đến mình. + Những thông tin qua quảng cáo nhằm thuyết phục và ảnh hưởng để họ làm theo hoặc không làm theo những thông tin đó. Khái niệm quảng cáo một cách khái quát nhất : Quảng cáo là hình thức tuyên truyền, giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người mà trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin. Quảng cáo là những nỗ lực nhằm tác động tới hành vi, thói quen mua hàng của người tiêu dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp những thông điệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản phẩm hay dịch vụ của người bán. 1.1.2. Phương tiện truyền thông quảng cáo Trong quảng cáo, thuật ngữ phương tiện truyền thông để chỉ các phương tiện thông tin như báo, tạp chí, truyền hình, đài phát thanh, bảng quảng cáo, thư trực tiếp... các nhà quảng cáo sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền đạt các thông điệp thương mại của mình đến các khách hàng mục tiêu, và các phương tiện truyền thông cũng phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu từ hoạt động quảng cáo để duy trì hoạt động của mình. Các phương tiện truyền thông thường được phân thành các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện thông tin mang tính cá nhân. Báo, tạp chí, tivi và đài được coi là các phương tiện thông tin đại chúng bởi chúng có thể truyền các thông điệp đến một số lượng khán giả trên diện rộng. Khả năng truyền tin rộng rãi của các phương tiện thông tin đại chúng đã giúp cho chúng trở thành những phương tiện quảng cáo lý tưởng cho các nhà quảng cáo muốn tiếp cận một số lượng lớn khán giả mục tiêu. Các phương tiện quảng cáo khác như truyền hình cáp và thư trực tiếp, logo, bảng hiệu thường được coi là các phương tiện truyền thông cá nhân bởi chúng tiếp cận tới một số ít khán giả xác định trước với những đặc điểm nhân khẩu học riêng biệt hoặc các sở thích đặc biệt. Thư trực tiếp có thể sư dụng để tiếp thị tới hầu hết các khán giả với các thông điệp đã được cá nhân hóa. 1.2. Nội dung các phương tiện quảng cáo Thư trực tiếp Phương thức này được gửi trực tiếp tới những đối tượng khách hàng mà bạn muốn tiếp cận. Nhưng làm thế nào để bạn có thể tin chắc rằng họ sẽ xem thư của bạn? Và nếu họ xem thư, làm thế nào để bạn chắc chắn rằng họ sẽ chú ý đến nội dung trong đó? Đây là phương tiện tuyệt vời để quảng cáo cho những sản phẩm/dịch vụ có chu kỳ mua sắm dài, đồng thời cũng là công cụ hiệu quả để bạn tiếp cận các đối tượng khách hàng cụ thể. Bạn có thể thuê hay mua bản danh sách địa chỉ, kèm theo đặc điểm khách hàng, trong hầu như tất cả các lĩnh vực. Nhược điểm của loại hình quảng cáo này là khá tốn kém, nếu muốn triển khai một cách chính xác. Thông thường, mức chi phí để tiếp cận duy nhất một đối tượng khách hàng bằng thư có thể tương đương với chi phí để tiếp cận hàng trăm hay hàng ngàn khách hàng tiềm năng khác qua bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào. Truyền hình Mặc dù quảng cáo trên truyền hình là một phương tiện mạnh mẽ và hiệu quả đối với nhiều doanh nghiệp nhưng nó cũng có giới hạn. vì vậy doanh nghiệp cũng cần phải xác định việc thuê quảng cáo trên truyền hình có thực sự cần thiết và đúng dắn không. - ưu điểm: + quảng cáo trên truyền hình có ưu điểm là thích hợp cho các mặt hàng tiêu dùng cho cá nhân và hộ gia đình. + tính năng động trong sáng tạo cao truyền hình tạo ra khả năng sử dụng cảnh tượng, âm thanh, màu sắc và chuyển động để truyền đạt thông điệp của quảng cáo. + Tiếp cận thị trường rộng lớn, phương tiện truyền hình của hầu như bất cứ quốc gia nào đều tiếp cận với một thị trường rộng lớn trong một thời gian nhanh chóng. + Hiệu quả chi phí, chi phí quảng cáo ở các đài truyền hình, ở các thành phố lớn rất cao, nhưng hiện nay ở rất nhiều tỉnh khác chi phí quảng cáo vẫn còn thấp, thông thường vài chục đến 100 USD, tong khi đó tỉ lệ khán giả xem lại rất cao nên chỉ số CPT ở các tỉnh đó lại thấp. Hạn chế: + Tính chọn lọc đối tượng thấp, phim quảng cáo trên truyền hình khó nhằm vào đối tượng xem đài về mặt nhân văn và địa lý. + Chi phí sản xuất và thuê bao cao + Khó nổi bật giữa các phim quảng cáo khác. Trên báo Hoạt động quảng cáo trên báo là phương tiện truyền thông lâu đời nhất. cho đến nay báo chí đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các phương tiện truyền thông khác như tạp chí, radio... tuy nhiên ngày nay ở việt nam ngân sách dành cho ấn phẩm quảng cáo trên báo có thể chiếm thị phần lớn nhất so với phương tiện truyền thông khác. Dự báo trong tương lai chi phí cho ấn phẩm quảng cáo vẫn gia tăng và vượt phim quảng cáo vì số đầu báo có tốc độ ra đời nhanh hơn các kênh truyền hình mới. Tuy nhiên, quy mô chi phí ấn phẩm quảng cáo có mức dao động lớn tùy vào tình hình kinh tế của địa phương và quốc gia. Đồng thời tỉ lệ người đọc báo tại các thành phố lớn khá cao, ở các tỉnh thành lại rất thấp. - Doanh nghiệp có thể sử dụng các loại báo khác nhau để tiếp cận khán giả mục tiêu của mình. Báo có thể xếp loại dựa trên số kì xuất bản. Kích cở báo, khán giả và thị trường. + Số kì xuất bản, hiện nay ở việt nam có 23 đầu báo xuất bản bằng tiếng việt, tập trung tại TPHCM và Hà nội. Doanh nghiệp có thể lựa chọn giữu xuất bản báo hàng ngày hoặc 3-4 kì một tuần. + Kích cở trang báo, báo thường in dưới 2 kích cở, báo cở lớn có cỡ là A2 như báo sài gòn giải phóng, Hà nội mới, báo lao động. Báo cỡ nhỏ có cỡ là A3 như báo tuổi trẻ, CA tphcm... + Khán giả, hầu hết các báo đều nhằm đến đối tượng là đại bộ phận quần chúng vì thế bài viết thường bao gồm nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội... và một số báo đưa tình hình kinh tế... + Thị trường, tại việt nam chia thị trường thành 2 khu vực là miền nam và miền bắc các tỉnh cũng phát hành một tờ báo của địa phương nhưng ít khi phân phối ra ngoài tỉnh. Radio Hiện nay ở nước ta do kinh tế đã phát triển, đời sống người dân đã được cải thiện mạng lươní điện đã đến tận những vùng sâu, vùng xa nên có nhiều hộ dân ở các khu vực nông thôn và vùng núi (đại bộ phận dân cư) đã có đìa để nghe. Vì vậy, hiện nay đài đóng vai trò quan trọng, người ta vẫn bỏ ythời gian nghe đài hơn là đọc báo: chính vì thế truyền thông điện tử vẫn là một phương tiện được nhiều doanh nghiệp thuê quảng cáo. + Quảng cáo trên đài thời gian bị khống chế trong vòng vài chục giây nên khán giả không có khả năng kiểm soát được tốc độ độ truyền đạt thông điệp quanửg cáo. Khán giả cũng không thể muốn nghe lại được những thông điệp quảng cáo nào mình chưa kịp nghe, chưa kịp hiểu. Như vậy, quảng cáo trên đài doanh nghiệp chỉ có một thời gian rất ngắn để tiếp cận với khán giả của mình. + phần lớn khi lựa chọn phương tiện truyền thông thì doanh nghiệp thương lựa chọn ti vi là phương tiện truyền thông chính. Còn radio thường khi doanh nghiệp tiếp cận thị trường, khán giả của mình là những miền núi, vùng xa. Trên tạp chí Quảng cáo trên tạp chí ở việt nam chỉ xuất hiện trong nmhững năm gần đây( không kể tại miền nam trước đây). Sản phẩmt được quảng cáo trên báo thường xe hơi, máy vi tính, thực phẩm và các mặt hàng gia dụng khác, tạp chí là ,một phương tiện truyền thông có hiệu quả cho doanh nghiệp tiêpó cận với khán giả mục tiêu của mình. Có các loại tạp chí nếu phân theo độc giả bao gồm nười tiêu dùng và cơ quan xí nghiệp. + Tạp chí dành cho người tiêu dùng nhằm cung cấp thông tin và giải trí cho đông đảo người xem, những người mua sản phẩm vì mục đích cá nhân hoặc gia đình. Tạp chí cũng như báo có thể mua dưới hình thức đăng kí dài hạn hoặc mua tại sạp báo. Tạp chí dành cho người tiêu dùng ciũng được phân theo mục riêng như cung cấp thông tin bao gồm có kiến thức ngày nay, thế giới mới, tuổi trẻ... dành cho thiếu niên có khăn quàng đỏ. + Tạp chí dành cho cơ quan, xí nghiệp thường được đặt mua theo dạng đăng kí gồm có kinh tế sài gòn, tuổi trẻ...và một số bản tiếng anh khác. 1.3. Ý nghĩa của việc sử dụng phương tiện. Radio Có thể tạo ấn tượng và tác động đến khán giả dễ dàng hơn là những mục quảng cáo được in trên báo. Người nghe bắt buộc phải tiếp nhận thông điệp của bạn nếu họ không muốn chuyển sang đài khác hoặc tắt radio. Chi phí có thể tương đương với quảng cáo trên báo in, song nó có ý nghĩa hơn. Báo chí Báo chí sẽ dễ dàng tiếp cận với khách hàng hiện tại, tạo ra cho họ khái niệm, ý thức về những gì bạn đang bán trên thị trường. Quảng cáo trên báo chí tỏ ra hiệu quả hơn cả khi bạn bán các sản phẩm với chu kỳ mua sắm ngắn và hướng tới đối tượng khách hàng quan tâm sát sao đến giá cả. Bạn sẽ phải nói gì để quảng cáo trở nên hấp dẫn? Hãy chú ý đến yếu tố tâm lý để đánh đúng tâm lý của khách hàng, chẳng hạn như thích khuyến mãi, thích sản phẩm giá rẻ... Tờ rơi Tại nhiều nơi, từ cửa hàng giặt là, siêu thị, cửa hiệu đồ chơi cho đến quầy sản phẩm gia dụng… đều có sẵn một số lượng lớn các tờ rơi quảng cáo. Đương nhiên, đối tượng mà các quảng cáo trên tờ rơi này nhắm đến là những khách hàng có mức thu nhập thấp và đang tìm kiếm các quà tặng, hàng khuyến mãi hay sản phẩm hạ giá. Nếu bạn đang bán các loại xe hơi đã qua sử dụng, thì thông điệp quảng cáo kiểu như “Không thế chấp? Được thôi!” sẽ rất hiệu quả. Đôi khi, tờ rơi cũng dành cho những người thu nhập trung bình tìm kiếm các sản phẩm chất lượng trung bình. Trang vàng Trang vàng sẽ tiếp cận với các khách hàng hiện tại, những người hiểu biết về một số dịch vụ cụ thể nào đó, nhưng họ vẫn chưa chọn được nhà cung cấp. Quảng cáo trên trang vàng không phải là ý kiến hay đối với các nhà bán lẻ. Quảng cáo trên trang vàng sẽ hiệu quả nhất khi bạn cung cấp dịch vụ có chu kỳ mua sắm dài. Với khách hàng tìm kiếm lợi ích, thì “Thời gian là tiền bạc”, với người khác cần sự sản phẩm giá thấp thì “Tiền bạc là tiền bạc”, còn với người muốn tìm kiếm một lời khuyên mà họ có thể tin tưởng thì “Giá cả không thành vấn đề, miễn là chất lượng đảm bảo”. Quảng cáo đơn trên trang vàng có thể truyền tải được một cách thuyết phục cả ba đặc tính trên, vì vậy bạn hãy lựa chọn cẩn thận đâu là nhóm khách hàng mà quảng cáo hướng đến. Truyền hình Truyền hình sẽ tiếp cận tới hầu như tất cả các nhóm khách hàng mà bạn mong muốn tiếp cận, nhưng vào từng thời điểm khác nhau và trên các kênh khác nhau. Đừng nghĩ đến một đài truyền hình, vì rằng họ có các khán giả riêng, mà hãy nghĩ về các chương trình truyền hình, bởi vì đây mới thực sự là nơi thu hút sự chú ý của mọi người. Quảng cáo ở đây sẽ đem lại tác động lớn, mà ít bị lặp lại, thích hợp với các sản phẩm/dịch vụ có chu kỳ mua sắm ngắn. Tuy nhiên bạn đừng quên rằng quảng cáo của bạn sẽ được đặt bên cạnh các quảng cáo “hoành tráng” và khác. Vậy thì liệu quảng cáo của bạn có thể nổi bật trong môi trường này không, hay quảng cáo của bạn sẽ trông nhợt nhạt và đơn điệu? Quảng cáo trên truyền hình cũng giống như một giếng dầu - nó có thể phun ra dầu, nhưng cũng có thể chỉ là một cái hố khô cạn. Truyền thanh Quảng cáo trên sóng truyền thanh sẽ hiệu quả nhất, nếu bạn bán hàng tới những khách hàng lo ngại họ sẽ mua phải một sản phẩm không thích hợp - những người đang tìm kiếm một lời tư vấn mà họ có thể tin tưởng. Bạn nên quan tâm tới quảng cáo trên truyền thanh khi sử dụng cả 52 tuần trong một năm để bán các sản phẩm/dịch vụ với chu kỳ mua sắm dài. Trừ khi giọng nói của bạn thực sự có vấn đề, hãy sử dụng giọng nói của chính bạn trong các quảng cáo và trò truyện trực tiếp với khách hàng về những e ngại, băn khoăn của họ. Một đại lý của hãng xe hơi Ford đã từ bỏ báo chí và truyền hình để đầu tư tất cả tiền bạc vào quảng cáo trên đài truyền thanh và kiên quyết theo hướng đi này cho đến ngày nay. Hay từ năm 1992 trở lại đây, công ty Robbins Bros., nhà cung cấp nhẫn đính hôn hàng đầu thế giới, bắt đầu sử dụng duy nhất quảng cáo trên phát thanh vào lúc gần nửa đêm để bán nhẫn định hôn cho các cặp tình nhân sau buổi hẹn hò buổi tối. Hãng này đã đánh đúng tâm lý: Các bạn thuộc về nhau, các bạn đang yêu và các bạn sẽ đính hôn. Quả thật, quảng cáo qua truyền thanh sẽ tạo ra một sự tưởng tượng phong phú. Tạp chí Quảng cáo qua tạp chí vừa có được lợi thế là tìm đến khách hàng mục tiêu của thư tín, vừa có được lợi thế tác động hình ảnh của truyền hình. Và môi trường tâm lý cũng thực sự hoàn hảo. Quảng cáo qua tạp chí sẽ phát huy hiệu quả đối với mọi sản phẩm/dịch vụ, bất kể chúng có chu kỳ mua sắm ngắn hay dài. Điểm yếu duy nhất ở chỗ tạp chí không mang tính địa phương - mua một quảng cáo trên tạp chí Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, bạn sẽ tiếp cận được tất cả các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trên cả nước, mua quảng cáo trên tạp chí The Times, bạn sẽ tiếp cận với khách hàng trên toàn thế giới. Bảng hiệu quảng cáo ngoài trời Nếu bạn có thể nói mọi thứ bạn cần nói chỉ trong vòng 8 từ hay ít hơn, và ít nhất 10% dân số là các khách hàng tiềm năng của sản phẩm/dịch vụ mà bạn đang cung cấp, thì bạn hãy thử phương pháp quảng cáo ngoài trời. Các bảng hiệu quảng cáo ngoài trời sẽ đến được với một số lượng khách hàng nhiều hơn bất kể phương pháp quảng cáo nào khác. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng, môi trường tâm lý chính là việc khách hàng ở trong xe hơi của họ và nhìn ra đâu đó bên ngoài. Nếu bạn không có một quảng cáo ấn tượng với những hình ảnh đơn giản và nội dung ít hơn 8 từ, có lẽ bạn nên thử phương pháp quảng cáo khác. LCD Hiện nay quảng cáo trên LCD đang phát triển rất nhanh. Các LCD thường được lắp đặt tại Sân bay, Sân Golf, Cao ốc, Chung cư cao cấp, Khách sạn sang trọng, Bến xe, Bến phà, Bệnh viện, Siêu thị, Nhà sách… Đặc điểm của kênh truyền thông này là nhắm đến những nhóm đối tượng cụ thể và tính ép buộc xem quảng cáo rất cao. Ở Việt Nam, chỉ có 2 nhà cung cấp kênh này đáng quan tâm đó là Chicilon Media và Goldsun Forcus Media. Ngày 8/1/2008, Chicilon Media đã ký kết hợp tác với Quỹ đầu tư DFJ VinaCapital để đẩy mạnh phát triển kênh truyền thông hiện đại này. Vì vậy, hiện tại và tương lại, kênh truyền thông này không thể thiếu trong lựa chọn quảng bá thương hiệu cho các Doanh nghiệp. 1.4. Các nguyên tắc lựa chọn phương tiện quảng cáo. Lựa chọn phương tiện là nhằm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể sử dụng một phương tiện truyền thông để tiếp cận với khán giả mục tiêu nếu họ tin chắc rằng chỉ cần phương tiện này cũng đủ để gây ảnh hưởng tích cực. Khi lựa chọn chú ý đến 3 yếu tố, một là hiểu được phương tiện nào có thể tác động đến khán giả mục tiêu, hai là mỗi một phương tiện truyền thông sẽ tạo ra môi trường nào cho thông điệp, ba là quy mô cạnh tranh quảng cáo trong từng phương tiện truyền thông. - Khi tung ra thị trường một sản phẩm mới (dầu gội đầu, dịch vụ điện thoại, một loại ti vi mới...) thì không ai có thể biết được nhiều về sản phẩm này
Luận văn liên quan