Tiểu luận Tìm hiểu nguồn thực vật tự nhiên làm thức ăn và đồ gia dụng của cộng đòng dân tộc KơHo ở thôn Di Linh Thượng 1 và Di Linh Thượng 2, xã Gunre, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Xã Gungre là một xã còn nghèo ở tỉnh Lâm Đồng. Dân số ở đây chủ yếu là người đồng bào dân tộc Kơho. Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, một năm sản xuất được một vụ lúa, chỉ một số ít người dân tộc làm được hai vụ ở vùng trũng

pdf30 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1809 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Tìm hiểu nguồn thực vật tự nhiên làm thức ăn và đồ gia dụng của cộng đòng dân tộc KơHo ở thôn Di Linh Thượng 1 và Di Linh Thượng 2, xã Gunre, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan