Tiểu luận Tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty Đá Quý Việt Nhật trong những năm gần đây

Đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện chính sách mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thực hiện chính sách đó nước ta đã thu hút được lượng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) rất lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Điều đó được thể hiện bằng hàng loạt các công ty liên doanh và các công ty 100% vốn nước ngoài được ra đời và hoạt động tại Việt Nam. Các công ty đó đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động Việt Nam, đóng góp cho ngân sách nhà nước một khoản thu không nhỏ. Công ty Đá Quý Việt Nhật (VIJAGEMS) cũng ra đời, hoạt động trong thời gian này theo giấy phép đầu tư số 697/GP cấp ngày 20 tháng 10 năm 1993 của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác đầu tư. Tuy qui mô đầu tư là không lớn nhưng qua thời gian hoạt động đã chứng tỏ tính hiệu quả của liên doanh. Qua thời gian thực tập tại Công ty Đá Quý Việt Nhật tôi đã có những hiểu biết khái quát về mô hình quản lý, qui trình sản xuất và kinh doanh, bộ máy kế toán của công ty. Chính vì v ậy tôi viết Báo cáo thực tập tổng hợp này. Kết cấu của Báo cáo thực tập tổng hợp: I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Đá Quý Việt Nhật II. Đặc điểm tổ chức quản lý vàsản xuất kinh doanh của công ty Đá Quý Việt Nhật. III.Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Đá Quý Việt Nhật trong những năm gần đây. IV. Tổ chức công tác kế toán tại công ty Đá Quý Việt Nhật.

pdf40 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2022 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty Đá Quý Việt Nhật trong những năm gần đây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIỂU LUẬN: Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Đá Quý Việt Nhật trong những năm gần đây Lời nói đầu Đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện chính sách mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thực hiện chính sách đó nước ta đã thu hút được lượng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) rất lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Điều đó được thể hiện bằng hàng loạt các công ty liên doanh và các công ty 100% vốn nước ngoài được ra đời và hoạt động tại Việt Nam. Các công ty đó đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động Việt Nam, đóng góp cho ngân sách nhà nước một khoản thu không nhỏ. Công ty Đá Quý Việt Nhật (VIJAGEMS) cũng ra đời, hoạt động trong thời gian này theo giấy phép đầu tư số 697/GP cấp ngày 20 tháng 10 năm 1993 của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác đầu tư. Tuy qui mô đầu tư là không lớn nhưng qua thời gian hoạt động đã chứng tỏ tính hiệu quả của liên doanh. Qua thời gian thực tập tại Công ty Đá Quý Việt Nhật tôi đã có những hiểu biết khái quát về mô hình quản lý, qui trình sản xuất và kinh doanh, bộ máy kế toán của công ty.... Chính vì vậy tôi viết Báo cáo thực tập tổng hợp này. Kết cấu của Báo cáo thực tập tổng hợp: I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Đá Quý Việt Nhật II. Đặc điểm tổ chức quản lý vàsản xuất kinh doanh của công ty Đá Quý Việt Nhật. III.Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Đá Quý Việt Nhật trong những năm gần đây. IV. Tổ chức công tác kế toán tại công ty Đá Quý Việt Nhật. V. Báo cáo khái quát công tác tổ chức kế toán tại công ty Đá Quý Việt Nhật. I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Đá Quý Việt Nhật. Công ty Đá Quý Việt Nhật được thành lập trên cơ sở giấy phép đầu tư số 697/GP cấp ngày 20 tháng 10 năm 1993 của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư (nay là Bộ kế hoạch và đầu tư). Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 697/GP - HNĐC1 ngày 4 tháng 8 năm 1999 và giấy phép đầu tư điều chỉnh số 697/GP - HNĐC2 ngày 16 tháng 6 năm 2000 của UBNDTP Hà Nội với thời hạn hoạt động 30 năm. - Tổng số vốn pháp định: 2000000 USD. - Bên Việt Nam: Công ty đá quí Việt Nam thuộc tổng công ty khoáng sản quí hiếm Việt Nam, Bộ công nghiệp nặng, được thành lập theo quyết định số 51 HĐBT ngày 23/3/1998 của Chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Địa chỉ : Số 2 Triệu Quốc Đạt- Hà Nội -Việt Nam Tel : 269392 - 269394 Telex : 411536-VT Fax : 94-42-69394 Đại diện : Ông Nguyễn Duy An - Tổng giám đốc Tổng công ty Đá Quý và Vàng Việt Nam góp 600000 USD chiếm 30% gồm tiền thuê đất và xây dựng nhà xưởng, trụ sở, cửa hàng và vốn lưu động. - Bên Nhật Bản: Công ty KOTOBUKI HOLDING. , LTD Địa chỉ : 1-9-1 KITANAGASA-DOKI CHUO-KU KOBE-SHI 650 HYOGO PKEF -JAPAN Fax : (06)437-1223 Tel : (078)391-8681; (06)438-3321 Đại diện: Ông HIDEAKI TAKAHASHI- Tổng đại diện tại Việt Nam của công ty KOTOBUKI HOLDING. Kolobuki Holding., Ltd góp 1400000 USD chiếm 70% gồm trang thiết bị chế tác đá quí, đồ kim hoàn, phương tiện, chuyển giao công nghệ và vốn lưu động. Hoạt động chính của công ty là gia công, chế tác đá quí, đồ trang sức có gắn đá quí và kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm đó. Tỷ lệ xuất khẩu chiếm ít nhất 80% tổng số sản phẩm sản xuất ra. Về hội đồng quản trị và ban giám đốc của công ty Đá Quý Việt Nhật: Hội đồng quản trị gồm: - Ông Hoàng Thế Ngữ Chủ tịch hội đồng quản trị - Ông Nobumi Amemiga Phó chủ tịch hội đồng quản trị - Bà Reiko Sudo Thành viên hội đồng quản trị - Ông Katsuya Uegama Thành viên hội đồng quản trị - Ông Trần Công Lập Thành viên hội đồng quản trị Ban giám đốc : - Ông Nobumi Amemiga Tổng giám đốc - Ông Trần Huy Hoàng Phó tổng giám đốc Trụ sở đặt tại 193 - Nguyễn Huy Tưởng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. Tên giao dịch quốc tế: VIJAGEMS (VIETNAM JAPAN GEMSTONES COMPANY) Lúc mới thành lập do phải tự đào tạo công nhân, từ chỗ không biết gì về chế tác đá quí thành công nhân bấc cao, vì vậy công ty phải chấp nhận hoạt động kinh doanh không có lãi. Đến những năm gần đây ( 1997- 2001) lực lượng lao động của công ty đã thực sự trưởng thành, tạo ra được những sản phẩm có chất lượng để xuất khẩu thì công ty đạt mức lợi nhuận khá cao. II. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty Đá Quý Việt Nhật. Do kinh doanh trong một lĩnh vực khá mới: chế tác vàng bạc, đá quý, vì vậy công ty gặp rất nhiều kho khăn về kỹ thuật chế tác cũng như thị trường tiêu thụ. Trong khi hàng loạt các liên doanh khác làm ăn không hiệu quả như Việt Thái, Việt Nga... thì công ty đã vượt qua những khó khăn của mình nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của phía Nhật cả về kỹ thuật và thị trường tiêu thụ kinh doanh có lãi. Công ty đã có sự chuẩn bị rất đầy đủ cả về trang bị kỹ thuật và con người, trang bị đưa vào vận hành những máy móc hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, tự đào tạo đội ngũ công nhân bậc cao.  Về nguồn nhân lực của công ty: Chỉ tiêu Số lượng % (lao động) Toàn công ty Trực tiếp sản xuất Tổng số cán bộ công nhân viên 105 100 Số lao động trực tiếp 83 79 100 Số lao động gián tiếp 22 21 Số có trình độ cao đẳng, đại học 21 20 Số có trình độ khác 84 80 Nhân viên bán hàng 5 4.8 Công nhân ở PX Kim hoàn 46 43.8 55.4 Công nhân ở PX Sáp 18 17.1 21.7 Công nhân PX Đúc 2 1.9 2.4 Công nhân PX Mài tạc đá 14 13.3 16.9 Thiết kế mẫu 3 2.9 3.6 1. Chức năng nhiệm vụ kinh doanh của công ty Đá Quý Việt Nhật: Hoạt động chính của công ty là gia công chế tác đá quí, đồ trang sức có gắn đá quý và kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm đó. Tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu chiếm ít nhất là 80% tổng số sản phẩm sản xuất ra.  Nhiệm vụ cụ thể của công ty là: - Khai thác gia công chế tác đá quí, bán quí đồ trang sức bằng kim loại gắn đá. Từng bước xây dựng ngành đá quí và nữ trang tại Việt Nam. - Mua bán đá quí, bán quí vàng, bạc và kim loại quí khác (kể cả xuất nhập khẩu) phục vụ cho sản xuất và kinh doanh. - Trang bị đồng bộ để chế tác các sản phẩm tại công ty nhằm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. - Xây dựng nhà xưởng lắp đặt thiết bị chế tác đá quí, bán quí, nữ trang theo yêu cầu của khách hàng. - Từng bước xây dựng các cơ sở sản xuất hoặc gia công các sản phẩm gắn đá quí, bán quí đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. - Thiết lập hệ thống các cửa hàng kinh doanh các sản phẩm của công ty liên doanh. - Giám định đá quí, tư vấn kỹ thuật và thương mại về chuyên nghành của liên doanh theo yêu cầu của khách hàng. - Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, công nhân kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho bên Việt Nam. 2. Bộ máy quản lý của công ty Đá Quý Việt Nhật Để có thể hoạt động kinh doanh có hiệu quả công ty phải có một bộ máy quản lý gọn nhẹ nhưng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Do đặc điểm là công ty liên doanh giữa Nhật và Việt Nam, phía Nhật rất coi coi trọng công tác quản lý của công ty, coi quản lý là chìa khoá của sự thành công. Chính vì vậy bộ máy quản lý của công ty thiết lập tuân theo luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam nhưng được tinh giảm rất gọn nhẹ. Mô hình bộ máy quản lý của công ty Đá Quý Việt Nhật là mô hình quản lý tập trung, hội đồng quản trị là cơ quan có quyền quyết định cao nhất, tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ mà hội đồng quản trị giao cho và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc thứ nhất là người thay mặt cho tổng giám đốc điều hành hoạt động của công ty khi tổng giám đốc đi công tác. Nếu trong hoạt động điều hành công ty tổng giám đốc và phó tổng giám đốc thứ nhất có ý kiến trái ngược, thì phải thực hiện quyết định của tổng giám đốc nhưng phó giám đốc thứ nhất có quyền bảo lưu ý kiến để trình bày trước hội đồng quản trị.  Hội đồng quản trị: Gồm 5 thành viên (hai người bên Việt Nam, ba người bên Nhật). Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị là hai năm, họp thường kỳ sáu tháng một lần. Chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên là ngưòi bên Việt Nam. Các bên thay phiên nhau làm chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ hai năm cho đến khi kết thúc hợp đồng liên doanh.  Chức năng của hội đồng quản trị: Những vấn đề về tổ chức, sản xuất kinh doanh của công ty liên doanh chỉ có hiệu lực khi toàn thể thành viên của hội đồng quản trị nhất trí thông qua, như: -Kế hoạch sản xuất và kinh doanh của công ty liên doanh, ngân sách,vay nợ. - Những sửa đổi bổ sung điều lệ công ty liên doanh dẫn đến thay đổi quan trọng về tổ chức và hoạt động của công ty liên doanh: thay đổi mục đích, phương hướng hoạt động đã đăng ký, tăng vốn pháp định, chuyển nhượng vốn, kéo dài thời gian hoạt động, tham gia công ty liên doanh mới, giải thể công ty liên doanh. - Chỉ định, thay đổi, bãi miễn chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng gián đốc và kế toán trưởng. - Hội đồng quản trị uỷ quyền cho tổng giám đốc giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình trong truờng hợp đặc biệt. - Hội đồng quản trị của công ty liên doanh có trách nhiệm qui định cụ thể nghĩa vụ, quyền lợi của tổng giám đốc, phó tổng giám đốc thứ nhất. - Những quyết định của hội đồng quản trị về các vấn đề khác chỉ có giá trị khi 2/3 số thành viên của hội đồng quản trị của hai bên chấp thuận.  Tổng giám đốc: Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc thứ nhất chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh thuộc chức năng nhiệm vụ được giao như: -Bảo đảm thực hiện các kế hoạnh đã được duyệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị và báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết đó. - Tuyển dụng lao động cho công ty liên doanh thông qua hợp đồng lao động. - Ký các hợp đồng nhân danh công ty liên doanh không cần giấy uỷ nhiệm và thực hiện các hoạt động đó. - Đại diện cho công ty liên doanh trong quan hệ với các tổ chức và cơ quan Nhà nước của cả hai bên và của một bên thứ ba về tất cả các vấn đề thuộc hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh trong phạm vi quyền hạn do điều lệ này qui định. - Chịu trách nhiệm cuối cùng trước hội đồng quản trị về toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty liên doanh, kết quả tài chính, pháp nhân trước pháp luật nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong mọi quan hệ kinh doanh bình thường cũng như trong những tranh chấp, tố tụng. - Tổng giám đốc được quyền đưa ra những quyết định bằng văn bản chính thức về các vấn đề do hội đồng quản trị uỷ quyền. - Phó tổng giám đốc thứ nhất được phép thay mặt tổng giám đốc điều hành các công việc khi tổng giám đốc vắng mặt và chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về các nhiệm vụ được phân công.  Ban thanh tra: Gồm một người với nhiệm kỳ hai năm do hội đồng quản trị bổ nhiệm nhằm mục đích giám sát và kiểm tra các hoạt động tài chính và kinh doanh của công ty liên doanh.  Phó tổng giám đốc: Nếu là liên doanh có qui mô lớn, phó tổng giám đốc có thể gồm phó tổng giám đốc thứ nhất và phó tổng giám đốc thứ hai. Với công ty Đá Quý Việt Nhật do qui mô nhỏ nên chỉ có phó tổng giám đốc thứ nhất, phó tổng giám đốc thứ nhất phải thực hiện nhiệm vụ mà tổng giám đốc giao cho, được uỷ quyền thay mặt tổng giám đốc điều hành hoạt động của công ty khi tổng giám đốc đi vắng. Phó tổng giám đốc thứ nhất có tính độc lập tương đối so với tổng giám đốc khi hai người có ý kiến bất đồng trong hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.  Phòng Kế toán: Để có thể đưa ra những quyết định quản lý đúng đắn thì người đưa ra quyết định phải được cung cấp thông tin về các mặt của doanh nghiệp một cách chính xác, kịp thời. Chính vì vậy với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, phòng Kế toán luôn là một bộ phận quan trọng của doanh nghiệp, nếu kế toán hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và ngược lại. Xây dựng hệ thống tài khoản, cập nhật chứng từ, ghi chép sổ sách, lập báo cáo kế toán chính là công việc của kế toán. Thực hiện tốt điều đó sẽ giúp cho thông tin mà kế toán cung cấp có tính chính xác cao, đáp ứng được yêu cầu kịp thời của thông tin.  Phòng kinh doanh: Một doanh nghiệp chỉ thực hiện tốt ở khâu sản xuất mà không quan tâm tới việc tiêu thụ thì sớm muộn sẽ bị phá sản. Phòng kinh doanh của công ty có chức năng bảo đảm cung ứng đầy đủ, đúng yêu cầu các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất cũng như lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sao cho công ty phát huy hết được năng lực sản xuất. Sự hoạt động có hiệu quả hay không của phòng kinh doanh có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của công ty.  Phòng tổng hợp: Chức năng của phòng tổng hợp phụ thuộc rất nhiều vào loại hình doanh nghiệp và cấu trúc bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Với công ty Đá Quý Việt Nhật phòng tổng hợp thực hiện các công việc quản lý khác không thuộc chức năng của phòng kế toán và phòng kinh doanh.  Phòng bảo vệ: Giúp công ty bảo vệ những tài sản hiện có, giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự liên quan đến công ty để người lao động có thể yên tâm làm việc.  Nhà bếp: Phục hồi sức lao động sau thời gian làm việc của người lao động là chức năng của nhà bếp. Tuy công việc không phức tạp nhưng nếu có sai sót sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự hoạt động của công ty.  Các xưởng sản xuất: Thực hiện kế hoạch sản xuất mà doanh nghiệp đặt ra sao cho đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đây là bộ phận trực tiếp sản xuất, quyết định sự thành bại của công ty thông qua sản phẩm làm ra. Sơ đồ I : bộ máy quản lý của công ty Đá Quý Việt Nhật 3. Đặc điểm sản xuất sản phẩm và sản xuất kinh doanh của công ty Đá Quý Việt Nhật: Do kinh doanh trong một ngành có tính đặc thù cao, tính cạnh tranh cao, vì vậy để có thể tồn tại và phát triển công ty phải tạo được lợi thế cạng tranh về chất lượng, giá thành, mẫu mã cũng như dịch vụ. Về sản xuất, công ty Đá Quý Việt Nhật có thể đáp ứng bất kỳ đơn đặt hàng nào của khách hàng với yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng. Để có được năng lực sản xuất như vậy công ty đã có sự chuẩn bị kỹ về đào tạo con người, máy móc thiết bị, các cơ sở vật chất khác ngay từ khi thành lập công ty. Công nhân của công ty được các HĐQT TGĐ PTGĐ Kế toán Phòng tổng Phòng kinh Phòng bảo vệ Nhà bếp Xưởng Kim hoàn Xưởng Chế tác Bộ phận Sáp, tạo mẫu Xưởng Đúc Ban Kiểm chuyên gia Nhật Bản đào tạo từ khi còn rất nhỏ, đến nay đã trưởng thành với trình độ tay nghề cao, có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Những năm vừa qua tuy hoạt động khá hiệu quả, nhưng công ty vẫn chưa tận dụng hết năng lực của mình, do đó vấn đề đặt ra với lãnh đạo công ty hiện nay là phải tăng thị phần tiêu thụ trên thị trường để phát huy hết lợi thế của công ty. Sản phẩm của công ty làm ra tuy chất lượng tốt nhưng giá thành còn cao nên không tiêu thụ được với thị trường trong nước. Vì vậy công ty đang cố gắng tìm các nguồn cung cấp nguyên vật liệu mới với giá hạ mà không ảnh hưởng đến chất lượng nhằm hạ giá thành sản phẩm để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường ngày càng khắc nghiệt. Qui trình sản xuất có ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất của công ty, qui trình sản xuất được rút ngắn sẽ rút ngắn thời gian sản xuất một sản phẩm, lượng sản phẩm được sản xuất ra sẽ nhiều hơn với giá thành hạ. Do đặc điểm của nghành mà qui trình sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề của công nhân sản xuất. Sơ đồ II : qui trình sản xuất của công ty Đá Quý Việt Nhật Mẫu do tổ tạo mẫu hoặc do khách hàng đặt sẽ được xem xét xem có đưa vào chế tác hay không. Nếu đưa vào thực hiện mẫu sẽ được giao cho xưởng kim hoàn, xưởng sáp, hay xưởng mài tạc đá thực hiện. Căn cứ vào mẫu đã có sẽ xuất nguyên vật liệu tương ứng theo yêu cầu để bắt đầu chế tác. Tạo mẫu Nguyên vật liệu Sáp Mài, tạc đá Kim hoàn Đúc Sản phẩm Để tạo ra được sản phẩm nguyên vật liệu có thể trải qua những bước công việc sau: - Thiết kế mẫu - Đúc - Cắt đá - Làm thủ công - Chạm khắc - Gắn đá - Đánh bóng đá - Hoàn thiện - Làm sáp Mẫu sẽ được giao cho xưởng sáp tạo khuôn, sau khi được tạo khuôn sẽ được bộ phận đúc đúc thành sản phẩm thô giao cho xưởng kim hoàn đánh bóng, gắn đá và hoàn thiện. Nếu sản phẩm có gắn đá thì trước đấy đá sẽ được tổ mài tạc đá cắt, chạm khắc và đánh bóng theo yêu cầu của mẫu. Đá sau khi hoàn thiện xong cũng giao cho xưởng kim hoàn để gắn hoàn thiện sản phẩm. Tuy nhiên các xưởng cũng có tính độc lập tương đối, các sản phẩm của các xưởng cũng có thể là các thành phẩm. Phải có sự kết hợp nhịp nhàng giữa sản xuất và tiêu thụ mới cho một kết quả kinh doanh tốt. Sản xuất sản phẩm có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch nhưng không tiêu thụ được sẽ làm công ty không quay vòng được vốn, nếu điều đó xảy ra lâu công ty có thể bị phá sản. Công ty Đá Quý Việt Nhật là một công ty liên doanh, hơn 80% sản phẩm sản xuất ra dùng để xuất khẩu còn chưa đến 20% tiêu thụ trong nước thông qua hệ thống các cửa hàng. Đây là một lợi thế rất lớn của công ty mà công ty phải phát huy bằng cách mở rộng thị trường tiêu thụ ra các nước khác ngoài Nhật Bản. Về thị trường trong nước doanh số tiêu thụ của công ty còn quá nhỏ chưa phản ánh đúng tiềm năng của thị trường. Nguyên nhân của điều đó là do công ty chưa chú trọng thị trường trong nước, mẫu và giá cả còn chưa phù hợp. Để có thể tăng thị phần của thị trường này công ty phải chú trọng tìm hiểu cầu thị trường, chỉ khi biết cầu thi trường trong nước mới có kế hoạch sản xuất và tiêu thụ phù hợp. Sơ đồ III : kênh tiêu thụ của công ty Đá Quý Việt Nhật Kênh tiêu thụ Nội địa Xuất khẩu Nhật Bán trực tiếp Hà Nội Miễn thuế TSN Ký gửi Metropo lee Nikko Nội Bài New World III. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đá quý việt nhật trong những năm gần đây: Bảng I : Bảng phân tích tình hình tăng giảm nguồn vốn kinh doanh Chỉ tiêu Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Số tiền (USD) % Số tiền (USD) % Số tiền (USD) % Bên Việt Nam 600000 30 600000 30 600000 30 Bên nước ngoài 1400000 70 1400000 70 1400000 70 Thị trường tiêu thụ của công ty phụ thuộc rất lớn vào phía Nhật Bản (hơn 80% sản phẩm sản xuất ra), thế mà thị trường này trong những năm vừa qua không có sự mở rộng nào đáng kể. Chính vì vậy công ty vẫn chưa sử dụng hết năng lực sản xuất của mình, không cần phải tăng vốn mở rộng qui mô sản xuất. Số vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên là 2000000 USD. Bảng II : Bảng chỉ tiêu phân tích (Sử dụng phương pháp so sánh liên hoàn) Chỉ tiêu Năm Năm 1999 so với1998 Năm 2000 so với 1999 1998 1999 2000 +(-) % +(-) % 1. Bố trí cơ cấu vốn: -TSCĐ/TTS(%) 58.3 55.52 49.8 -2.78 -4.77 -52.58 -106 - TSLĐ/TTS(%) 41.7 44.48 50.2 2.78 6.667 -47.42 -94.5 2. Tỷ suất lợi nhuận: - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 7.9 6.4 12.5 -1.5 -19 -14 -112 - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 12 9 17.3 -3 -25 -20.3 -117 3. Tình hình tài chính - Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản 5 4 3.8 -1 -20 -4.8 -126 - Khả năng thanh toán + Tổng quát 826.5 1148.5 1368.9 322 38.96 -1047 -76.5 + Tức thời 20.2 56.9 291.9 36.7 181.7 -255.2 -87.4  Tình hình đầu tư và sử dụng TSCĐ: Do qui mô sản xuất không có thay đổi lớn, đầu tư mới cho TSCĐ không đáng kể, chính vì vậy mà tỷ trọng TSCĐ trong tổng tài sản của công ty giảm dần qua các năm. Mới nhìn chỉ tiêu này có thể cho rằng đây là một điều tốt, nhưng đây lại là hạn chế của công ty vì thông qua đó ta thấy rằng công ty không có sự phát triển tuy rằng thu nhập hàng năm vẫn tăng.  Tình hình sử dụng TSLĐ: Tỷ trọng tài sản lưu động của công ty ngày càng tăng điều đó giúp công ty có thể quay vòng vốn nhanh hơn, đem lại hiệu quả cao hơn trong kinh doanh.  Tình hình lợi nhuận: Năm 1999 do doanh thu giảm chính vì vậy lợi nhuận của công ty có sự giảm sút đáng kể, sang năm 2000 tỷ suất lợi nhuận của công ty lại được phục hồi cao hơn cả năm 1998.  Khả năng thanh toán của công ty: Nhìn chung khả năng thanh toán của công ty là tốt, chỉ tiêu thanh toán tổng quát đ
Luận văn liên quan