Tiểu luận Tư tưởng triết học của Platon và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của thời đại

Triết học là một hình thái ý thức xã hội. Cùng với sự phát triển xã hội nó cũng có lịch sử phát sinh và phát triển của nó. Vài vậy, khi nghiên cứu triết học Mac- Lenin, giai đoạn phát triển mới vừ chất trong lịch sử triết học, chúng ta không thể quan tâm nghiên cứu xem triết học các thời đại trước đã phát triển như thế nào

pdf27 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3190 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Tư tưởng triết học của Platon và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của thời đại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan