Tìm hiểu quy trình quản lý yêu cầu và kiểm thử tại Phòng phát triển phần mềm Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên Xây dựng ứng dụng hỗ trợ

Sau cuộc khủng hoảng trong ngành công nghệ thông tin vào đầu nhữngnăm 2000, đến nay, công nghệsản xuất phầnmềm trên thế giới và nhất là Việt Nam đang tiến nhữngbước tiếnmạnhmẽhơn.Vượt qua cuộc khủng hoảng này, ngoài những kinh nghiệm trong kinh doanh, các công ty tinhọc Việt Nam nhận thức đượcrằng quy trình sản xuất phầnmềmcủa chính công tyhọcần được nâng cấp vớimục tiêu đầu tiên là nâng cao chất lượng, gia tăng tính chuyên nghiệp trong sản xuất phần mềm. Một điều không thể tranh cãi , quy trình đóngmột vai tròrất quan trọng trong việcsản xuất phầnmềm. Hiện nay córất nhiều quy trìnhsản xuất phầnmềm như Quy trình RUP, Quy trình xoắc ốc, Quy trình thácnước., nhưng điềucốt lõi nhất là ứng dụng những quytrình đó nhưthếnàovà ứng dụng nhưvậy sẽ đạt được những thuận lợi gì, quá trìnhsản xuất phầnmềm cótốthơn không, chấtlượng phầnmềm có được nâng cao hay không. Trongmột quy trìnhsản xuất phầnmềm, ngoài việc thànhlập các chuẩn coding, phân côngsắpxếp các công việc cho các thành viên trongt ổ chức,một yếutốrất quan trọng là việc quản lý các tài liệu baogồm cácbản đặctả yêucầu,bản phân tích thiếtkếchương trình, chương trình nguồn, các bản báo cáo kiểm thửvà vô số những tài liệu không tên khác. Trongbốicảnh đó, chúng em đã thực hiện đề tài “Tìm hiểuvề quản lý yêucầu và kiểm thửtại Phòng phát triển phầnmềm Trung Tâm TinHọc trường ĐHKHTN_Xâydựng phầnmềmhỗ trợ” nhằm có thể hiểu rõhơn việc quản lý yêucầu và kiểm thử, nhữngmục tiêu, thuận lợi mà hai tiến trình này đem lại. Đề tài này có thể được xem nhưmột phần trong việc quản lýcấu hình, trong đó chú trọng ở hai giai đoạn khảo sát và kiểm thử. Luậnvăncủa chúng em được trình bày với tám chương chính, bao gồm :

pdf104 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu quy trình quản lý yêu cầu và kiểm thử tại Phòng phát triển phần mềm Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên Xây dựng ứng dụng hỗ trợ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên