Tìm hiểu về rational rose và các tính năng

Phần A: hướng dẫn cài đặt 1. Giới thiệu 2. Tính năng cảu Rational Rose 3. Cài đặt 3.1 Câc bước cài đặt 3.2 Chạy chương trình

pdf129 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2074 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu về rational rose và các tính năng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan