Tin học ứng dụng - Thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý thư viện

(Bản scan) Trung tâm thông tin - Thư viện là một bộ phận thuộc phòng quản lý khoa học - hợp tác quốc tế của trường công nghiêp tuy hòa, có chức năng tham mưu, giúp hiệu trưởng trong công tác thông tin khoa học, thư viện, in ấn các ấn phẩm liên quan liên quan đến công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

pdf79 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1837 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tin học ứng dụng - Thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý thư viện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên