Tính hiệu quả của mô hình thu gom, vận chuyển rác thải có sử dụng trạm trung chuyển Đông Ngạc của công ty môi trường đô thị Hà Nội

Công ty môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) có trụ sở chính tại 18 Cao Bá Quát là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo luật doanh nghiệp được quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 7 thông qua. Công ty môi trường đô thị Hà Nội trực thuộ sở giao thông công chính Hà Nội, là doanh nghiệp công ích có nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nội thành Hà Nội, các huyện ngoại thành do các cơ sở môi trường trực thuộc UBND huyện quản lý thực hiện một phần nhiệm vụ này. Công ty môi trường đô thị Hà Nội có số lượng cán bộ công nhân viên khoảng 4200 người trong đó số lượng công nhân thu gom chiếm 80%. Công ty là một đơn vị công ích hoạt động bằng vốn ngân sách thành phố. Về mặt cơ cấu tổ chức của công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: Nhìn vào sơ đồ ta thấy công ty có một giám đốc, ba phó giám đốc phụ trách các phần việc khác nhau bên dưới là các phòng ban và các đơn vị thành viên trực thuộc công ty. Qua sơ đồ ta thấy công ty hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ một thủ trưởng trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở thực hiện quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên trong công ty.

doc17 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1603 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính hiệu quả của mô hình thu gom, vận chuyển rác thải có sử dụng trạm trung chuyển Đông Ngạc của công ty môi trường đô thị Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan