Tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Cầu Bắc

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế và sự đổi mới sâu sắc của cơ chế kinh tế, nước ta từ một nền kinh tế bao cấp đã chuyển sang nền kinh tế thị trường . Sự đổi mới đó đòi hỏi các doanh nghiệp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình cũng phải tìm tòi sáng tạo ra những mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường và sự đổi mới của nền kinh tế thị trường .Dươí đường lối chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hoá, xã hội .đặc biệt là thành tựu về kinh tế . Đạt được những thành tựu to lớn đó là kết quả của sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân : Nông- lâm – ngư nghiệp, công nghiệp, dịch vụ sản xuất Mọi thành phần kinh tế đều cố gắng đâỷ mạnh tỷ trọng trong nền kinh tế quốc dân . Với xu hướng đó kết hợp với xu thế chung của thị trường mở cửa tụ do buôn bán trên to thế giới, lĩnh vực dịch vụ thương mại càng ngày càng đóng góp nhiêù hơn vào nền kinh tế quốc dân (chiếm tỷ trọng gần 70% ) . Mục tiêu chính của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con ngươì, chính vì vậy mà càng ngày sự cạnh tranh giữa các ngàng nghề ngày càng cao, đặc biệt là ngành dịch vụ . Nắm bắt được xu thế của thị trường, Công ty Cổ phần Cầu Bắc đã nhanh chóng tìm tòi một loại hình dich vụ đó là : Dịch vụ phục vụ bếp ăn công nghiệp . Đây là một loại hình dịch vụ khá mới mẻ nhưng đầy tiềm năng . Với tư cách là một công cụ quản lý hưũ hiệu, kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác sử dụng các nguồn lực đó phục vụ cho sự phát triển của ngành dịch vụ Bếp ăn công nghiệp . Thông qua hoạt động ghi chép, phản ánh và cung cấp thông tin kinh tế hữu hiệu tới được tay các nhà quản lý, giúp họ đánh giá được tình hình hiệu quả sử dụng các nguồn lực vật tư, lao động,tiền vốn .Trên cơ sở đó có quyết định quản lý nhằm nâng cao hiệu qủ sử dụng các nguồn lực đó, cũng có nghĩa là nâng cao khả năng phát triển của loại hình dịch vụ khá mới này .

doc47 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1619 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Cầu Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan