Tính hơi - Điện - lạnh

Tính hơi cho nhà máy 1- Tính lượng nhiệt cho quá trình nấu a) Tính lượng nhiệt cung cấp cho nồi hồ hoá (theo một mẻ nấu) Trong quá trình hồ hoá có các giai đoạn: Nâng nhiệt độ từ 450C đến 1000C, duy trì ở nhiệt độ 900C, 1000C. Trong quá trình hồ hoá lượng nước bay hơi 5%. - Nhiệt lượng cần cung cấp để nâng nhiệt độ khối dịch từ 450C đến 1000C là: Q1 = G xC x (t2-t1), kcal Trong đó: G: Khối lượng dịch của một mẻ nấu, G = 8605,08 kg C: Tỷ nhiệt của dịch cháo. C = 0,9 kcal/kg0C t2: Nhiệt độ cuối của dịch, t2 = 1000C t1: Nhiệt độ đầu của dịch, t1 = 450C Vậy Q1 = 8605,08 x 0,9(100-45) = 425951,46 (kcal) - Nhiệt lượng cần duy trì ở các nhiệt độ là: Q2 = i x w2, kcal Trong đó: i: Nhiệt hàm của hơi nước, i = 540 kcal/kg w2: Lượng nước bay hơi trong quá trình hồ hoá, w2 = G x 5% = 430,254 (kg) Vậy Q2 = 540 x 430,254 = 232337,16 kcal - Lượng nhiệt cần cấp cho nồi hồ hoá là: Q = Q1 + Q2 = 425951,46 + 232337,16 = 658288,62 kcal - Tổn thất nhiệt trong nồi hồ hoá là: + Lượng nhiệt đun nóng thiết bị 2% + Lượng nhiệt tổn thất ra môi trường xung quanh là 2% + Lượng nhiệt tiêu tốn cho khoảng trống là 1% Tổng tổn thất là 5%

doc30 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2031 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tính hơi - Điện - lạnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTinh hoi - di­en - lanh.doc
  • docCHON VA THUYET MINH DCCN.doc
  • dwgphan xuong hoan thien _ hong.dwg
  • docTinh kinh te 2.doc
  • docTinh kinh te.doc
  • dwgtong mat bang nha may _ hong.dwg