Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển

Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, kế toán vừa là công cụ quan trọng trong việc quản lý vốn, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa là nguồn cung cấp thông tin trung thực hợp lý giúp chủ doanh nghiệp đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó ra các quyết định quản lý, các biện pháp kinh tế tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Một doanh nghiệp muốn đạt được hiệu quả kinh tế cao là sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể công ty nói chung và phòng kế toán nói riêng. Nhận thức rõ vai trò của kế toán, qua học hỏi và tìm hiểu, em xin trình bày báo cáo thực tập tổng hợp về : “ Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển”. Ngoài mở đầu và kết luận, báo cáo thực tập tổng hợp gồm 3 phần chính: Phần 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển. Phần 2: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển. Phần 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển.

doc32 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 5433 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, kế toán vừa là công cụ quan trọng trong việc quản lý vốn, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa là nguồn cung cấp thông tin trung thực hợp lý giúp chủ doanh nghiệp đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó ra các quyết định quản lý, các biện pháp kinh tế tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Một doanh nghiệp muốn đạt được hiệu quả kinh tế cao là sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể công ty nói chung và phòng kế toán nói riêng. Nhận thức rõ vai trò của kế toán, qua học hỏi và tìm hiểu, em xin trình bày báo cáo thực tập tổng hợp về : “ Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển”. Ngoài mở đầu và kết luận, báo cáo thực tập tổng hợp gồm 3 phần chính: Phần 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển. Phần 2: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển. Phần 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU......…………………………………………………………………….1 KẾT LUẬN..…………………………………………………………………………32 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Tên của ký hiệu 1 VNĐ Việt Nam đồng 2 VLĐ Vốn lưu động 3 TSCĐ Tài sản cố định 4 CP Cổ phần 5 BTC Bộ tài chính 6 BHXH Bảo hiểm xã hội 7 BHYT Bảo hiểm y tế 8 NVL Nguyên vật liệu 9 CNV Công nhân viên 10 DN Doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 : Bảng đánh giá kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây của công ty tư nhân Hồng Quyển……………………14 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình kinh doanh xây dựng của doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển………………………………………………………………......9 Sơ đồ 1.2: Quy trình tổ chức thi công xây dựng…………………………...10 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ bộ máy tổ chức của doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển……………………………………………………………………....11 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển……………………………………………………………………...16 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ tại Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển………………..………………………………………..22 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển…………………………………..…………………………………..22 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUYỂN 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUYỂN Với kinh nghiệm kinh doanh vật liệu xây dựng và xây dựng, trong quá trình sản xuất kinh doanh, từ khi còn là một cửa hàng kinh doanh vật liệu được nâng cấp thành doanh nghiệp kinh doanh, là một doanh nghiệp tuy không lớn nhưng có đội ngũ cán bộ quản lý dày dặn kinh nghiệm cùng với đội ngũ công nhân lành nghề, năm nào doanh nghiệp cũng hoàn thành kế hoạch đề ra, xứng đáng là đơn vị tiên tiến của ngành kinh doanh và xây dựng. Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là sau khi tách tỉnh. Tỉnh Ninh Bình được tái lập, để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trong và ngoài tỉnh, khắc phục nguy cơ tụt hậu về kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ CNH- HĐH đất nước. Lãnh đạo doanh nghiệp đã hoàn thành luận chứng kinh tế kỹ thuật, không ngừng tìm hiểu và nâng cao trình độ quản lý và tay nghề cho công nhân trong doanh nghiệp. * Giới thiệu sơ lược về doanh nghiệp Tên công ty: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUYỂN . Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 010039479 do Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình cấp ngày 22/06/2008 . Mã số thuế: 0100108688 Số điện thoại: 0303.673.214. Tài khoản: 1100.248.0094.48 Tại ngân hàng NNPTNT- Nho Quan- Ninh Bình Email: Hongquyen@gmail.com.vn * Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng); 1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUYỂN 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển được thành lập năm 2008 với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu sau: Các ngành nghề kinh doanh chính: - Xây dựng và tư vấn, thiết kế các công trình xây dựng; -          Lập và quản lý dự án; -          Kinh doanh và xuất khẩu nguyên vật liệu xây dựng; -          Tư vấn đầu tư, tài chính của dự án xây dựng; -          Khảo sát trắc địa công trình; -          Khảo sát thiết kế địa chất công trình; -          Mua bán cho thuê các thiết bị khảo sát xây dựng, vật tư và thiết bị xây dựng. * Cùng với chức năng trong kinh doanh đã được đề ra, doanh nghiệ có các nhiệm vụ như sau: . Thực hiện đúng mục đích thành lập và kinh doanh đúng ngành đăng ký . Chịu trách nhiệm pháp lý với nhà nước và pháp luật . Thực hiện nghĩa vụ với người lao động theo quy định, tổ chức đào tạo cán bộ cnv. 1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực thi công xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng. Với nhiều năm kinh nghiệm doanh nghiệp đã thực hiện rất nhiều dự án vốn đầu tư trong nước và nước ngoài về tư vấn và thi công xây dựng với sự hài lòng cao của chủ đầu tư . Công ty có nhiều kinh nghiệm làm việc với công ty nước ngoài như Hồng Kông, Nhật, Đài Loan, Malaixia, Singapo trong việc tư vấn xây dựng địa phương về tài chính và thủ tục cấp phép xây dựng . Doanh nghiệp mong muốn được góp phần tạo dựng một không gian sống, một môi trường sống tốt hơn cho tất cả mọi người . Bên cạnh đó, sự lỗ lực của toàn thể nhân viên trong doanh nghiệp là một sự đóng góp vốn chung mang lại thành công cho doanh nghiệp . Với năng lực thi công và tiềm lực kinh tế mạnh Hồng Quyển luôn hướng tới mục tiêu tìm hiểu và phát huy công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng . 1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển Do đặc thù của hoạt động kinh doanh xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, quá trình kinh doanh xây dựng của doanh nghiệp thường phải trải qua các giai đoạn sau: Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình kinh doanh xây dựng của doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển Hồ sơ dự thầu xây dựng công trình Trúng thầu (được chỉ định thầu) Ký kết hợp đồng xây dựng Lập kế hoạch thi công Tổ chức mua vật tư, bố trí nhân công... Giao nhận mặt bằng xây dựng công trình Thực hiện xây dựng công trình (Nhà thầu thực hiện thi công theo HĐXD và theo hồ sơ thiết kế bản vẽ) Nghiệm thu (Chủ đầu tư có thể nghiệm thu từng hạng mục của công trình hoặc toàn bộ công trình tùy theo nội dung ký kết trong HĐXD) Thanh toán chi phí xây dựng công trình (Hình thức và thời hạn thanh toán theo nội dung 2 bên thống nhất trong HĐXD) Xây dựng khác với các nghành khác bởi sản phẩm sản xuất ra là các công trình, các hạng mục công trình. Vì thế muốn có vị trí cạnh tranh trên thị trường doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển đã cố gắng nỗ lực để có những sản phẩm tốt nhất và chất lượng tốt nhất . Điều đó được thể hiện qua quy trình công việc từ khi bắt đầu thi công đến khi hoàn thành cơ bản như sau : Sơ đồ 1.2: Quy trình tổ chức thi công xây dựng. Hoàn thiện Đào móng Thi công phần khung công trình vµ m¸i CT Xây thô Nghiệm thu Bàn giao Thi công móng Gia công nền Qua sơ đồ trên cho thấy quy trình thi công của doanh nghiệp rất bài bản, khi trúng thầu đơn vị tiến hành theo quy trình xây dựng , đào móng , gia cố nền , thi công móng , khung công trình , xây thô , hoàn thiện , nghiệm thu và bàn giao cho chủ đầu tư . 1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUYỂN Với đội ngũ lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh nguyên vật liệu, cùng đông đảo nhân viên năng động, nhiệt tình, doanh nghiệp luôn từng bước tiến tới hoàn thiện dịch vụ, nâng cao tay nghề, không ngừng học hỏi kinh nghiệm để chuyên nghiệp hóa đến từng bộ phận của Công ty ở mức cao nhất đáp lại niềm tin của Quý Khách hàng. Sơ đồ 1.3: Sơ đồ bộ máy tổ chức của doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển GIÁM ĐỐC Phó giám đốc kỹ thuật Phòng Hành Chính Phòng Kế hoạch Phòng Kinh doanh Phòng kỹ thuật SX Phòng Kế toán Tổ kỹ thuật – xây dựng 1 Tổ kỹ thuật –xây dựng2 Tổ kho- NVL Phó giám đốc kinh doanh Quan hệ chức năng Quan hệ chỉ đạo Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển có bộ máy tổ chức theo cơ cấu tập trung và chức năng có mô hình như trên với chức năng của từng bộ phận như sau: + Ban giám đốc: Giám đốc (1 người): điều hành hoạt động của doanh nghiệp, ký duyệt các giấy tờ quan trọng, giữ vai trò lãnh đạo chung toàn công ty và là đại diện pháp nhân của doanh nghiệp trước pháp luật, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Phó giám đốc (2 người): Phó giám đốc kỹ thuật và phó giám đốc kinh doanh là người chịu trách nhiệm trước giám đốc theo sự phân công và ủy quyền. + Phòng hành chính: có trách nhiệm về công tác nhân sự, thực hiện tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, các khoản bảo hiểm và công tác quản lý hành chính quản trị. Hỗ trợ các phòng ban về thiết bị văn phòng phẩm, tiếp nhận, vận chuyển công văn, đóng dấu văn bản đi đến theo quy định của doanh nghiệp. +Phòng kế hoạch: theo ý chỉ của tổng giám đốc và phó tổng giám đốc giúp cấp trên hoạch định các chương trình, kế hoạch về kinh doanh của doanh nghiệp. Lập kế hoạch kinh doanh giao kế hoạch cho các tổ, các đội trực thuộc và đôn đốc việc thực hiên kế hoạch theo tuần, tháng, quý, năm. + Phòng tài chính kế toán: có chức năng tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. Vận hành thường xuyên hiệu quả của bộ máy kế toán và quản lý vốn hợp lý và hiệu quả theo đúng quy định về chế độ kế toán của doanh nghiệp và của Bộ tài chính. + Phòng kinh doanh: có chức năng tìm kiếm thị trường, phụ trách thông tin, quảng cáo hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp + Phòng kỹ thuật: Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho giám đốc về toàn bộ công tác kỹ thuật xây dựng, chất lượng, nghiên cứu chế tạo sản phẩmmới, quy trình xây dựng mới nhằm kinh doanh ổn định hiệu quả, giữ uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUYỂN Với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh xây dựng và vật liệu xây dựng là chủ yếu, từ khi mới thành lập cho tới nay doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, phát huy tính sáng tạo cần cù lao động của cán bộ công nhân viên, liên tục đổi mới công nghệ và trang thiết bị để có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của khoa học về chất lượng, tiến độ, tính thẩm mỹ công nghiệp, giá thành hợp lý, giành được sự tín nhiệm và đánh giá cao của khách hàng và các nhà đầu tư. Cùng với sự lớn mạnh của doanh nghiệp, một mặt thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp ngày càng được cải thiện, mặt khác doanh nghiệp đã và đang thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ của mình đối với Ngân sách nhà nước. Bảng 1.1 : Bảng đánh giá kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây của công ty tư nhân Hồng Quyển Các chỉ tiêu tài chính Các năm gần đây So sánh tỷ lệ tăng giảm(%) 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 Doanh thu thuần 270.193.700 245.863.271 322.185.400 90,995% 131.042% Tổng chi phí 327.719.874 336.124.405 355.360.400 102,565% 105,723% Lợi nhuận trước thuế (57.526.174) (90.261.134) (33.175.000) 156,905% 36,755% Chi phí thuế TNDN 0 0 0 0 0 Tổng số lao động 52 57 69 109,615% 121,053% Thu nhập bình quân 1.971.000 2.686.000 2.734.500 136276% 101,606 Qua một số chỉ tiêu có được ở bảng trên ta thấy, tình hình tài chính của doanh nghiệp thay đổi không đáng kể . Năm 2010 so với năm 2011 lợi nhuận tăng 57.086.134 đồng tỷ trọng tăng lợi nhuận là 36,755%. Trong đó, doanh thu tăng 76.322.129 đồng với tỷ trọng tăng là 31,042% năm 2010 so với năm 2011 . Tuy vậy, do các lý do khách quan và chủ quan mà tình hình kinh doanh của công ty vẫn thua lỗ, thu nhập bình quân/người/tháng tăng không cao, vẫn còn thấp so với mức lương tối thiểu hiện nay 1 công nhân có thể nhận được. Ngoài ra, do chi phí của các yếu tố đầu vào tăng cao do tình hình kinh tế trong nước và quốc tế khủng hoản, chi phí hoạt động kinh doanh của công ty tăng cao, chi phí thuế tăng cao, làm giảm giá trị lợi nhuận mà doanh nghiệp nhận đước. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp phải có những chiến lược kinh doanh đúng đắn hơn để doanh nghiệp có thể phát triển hơn. PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUYỂN 2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUYỂN Bộ máy kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện toàn bộ công tác thông tin kế toán trong phạm vi toàn doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ ghi chép ban đầu, chế độ hạch toán và chế độ quản lý Tài chính giúp giám đốc tổ chức thông tin và phân tích hoạt động kinh tế. Hiện nay tại Doanh nghiệp Hồng Quyển áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán là kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Theo đó, bộ phận kế toán tài chính là trung tâm hạch toán kế toán tài chính của doanh nghiệp. Ở các tổ chức năng tổ chức bộ phận kế toán riêng , bố trí nhân viên thống kê kế toán làm việc trực tiếp tại các ban chức năng thực hiện hạch toán ban đầu, thu thập kiểm tra chứng từ và cuối tháng chứng từ về phòng kế toán tập trung của doanh nghiệp. Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán vật tư thanh toán và theo dõi công nợ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Thủ quỹ Nhân viên kế toán tổ kinh doanh NVL và kho NVL Nhân viên kế toán các tổ đội công trình kỹ thuật Theo sơ đồ 2.1, hàng tháng, quý, năm phòng kế toán làm nhiệm vụ hạch toán tổng hợp chi tiết, lập báo cáo kế toán, phân tích các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Phòng kế toán tài chính góp phần quan trọng vào việc quản lý các công việc tài chính kinh tế của doanh nghiệp. * Kế toán trưởng: theo quy chế pháp lý của Nhà nước, đảm bảo đúng theo pháp lệnh kế toán thống kê, điều lệ tổ chức kế toán nhà nước và điều lệ kế toán trưởng hiện hành kết hợp với những điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Kế toán trưởng có nhiệm vụ sau: - Giúp giám đốc của công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác Tài chính-kế toán, cung cấp thông tin kinh tế trong phạm vi toàn doanh nghiệp. - Chịu trách nhiệm ban hành các quy chế quản lý Tài chính - kế toán của doanh nghiệp. - Phụ trách và theo dõi công tác thu hồi vốn,luân chuyển và sử dụng vốn của doanh nghiệp. - Hướng dẫn và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán trong toàn doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, rà soát sổ sách, báo cáo tài chính để nắm bắt số liệu hạch toán và đề xuất biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời nếu sổ sách phản ánh không rõ ràng chính xác. và lưu ý các trường hợp công nợ phải thu quá hạn, xác định các chỉ tiêu dự phòng, trích lập trong kỳ kế toán tại doanh nghiệp. * Kế toán tổng hợp: thường xuyên tập hợp các chứng từ, sổ sách, đối chiếu các số liệu phát sinh các TK, theo dõi tập hợp chi phí phát sinh trong kế toán xây dựng, kế toán kho NVL và lập bảng cân đối phát sinh, xác định kế quả kinh doanh, báo cáo tổng hợp gửi lên kế toán trưởng theo từng thời gian quy định. * Kế toán vật tư và thanh toán: có trách nhiệm nghiệm thu nguyên vật liệu cùng với ban nghiệm thu để nhập kho và đưa về bãi, đồng thời cũng phải làm nhiệm vụ ghi chép nhập xuất vật liệu tập hợp chứng từ liên quan và theo dõi công nợ để báo cáo về cho kế toán trưởng, kiêm thêm việc làm hồ sơ thanh toán ngân hàng…. * Kế toán tiền lương: thực hiện nhiệm vụ tính và thanh toán lương, các khoản BHXH, BHYT của công nhân trong công ty, đồng thời lập báo cáo thuế tháng tính các khoản phải trích nộp cho ngân sách nhà nước... theo quy định của Nhà nước, lập và theo dõi tài sản cố định, CCDC chung toàn công ty. * Nhân viên kế toán các tổ đội, công trình kỹ thuật: Có nhiệm vụ tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, kế toán phát sinh trong kỳ tại các tổ đội kỹ thuật xây dựng 1 và 2. Hàng tháng, quý, năm nhân viên kế toán tổ đội sẽ tổng hợp số liệu chuyển về các ban chuyên trách kế toán theo từng phần hành để lập báo cáo kế toán toàn doanh nghiệp. * Nhân viên kế toán các tổ kinh doanh NVL và kho NVL: Có nhiệm vụ tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, kế toán phát sinh trong kỳ tại kho NVL bán ra và xuất cho các công trình tại doanh nghiệp. Hàng tháng, quý, năm nhân viên kế toán tổ đội sẽ tổng hợp số liệu chuyển về cho kế toán tổng hợp lập báo cáo kế toán bộ phận để kế toán trưởng đánh giá tình hình kế toán toàn doanh nghiệp. * Thủ quỹ: có nhiệm vụ quản lý quỹ tiền mặt của doanh nghiệp, thu quỹ hoặc xuất quỹ tiền mặt theo phiếu thu- chi do kế toán thanh toán lập sau khi được kế toán trưởng phê duyệt. Cuối mỗi quý, thủ quỹ tham gia công tác kiểm kê quỹ và lập báo cáo kiểm kê quỹ. 2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUYỂN 2.2.1. Các chính sách kế toán chung - Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển hạch toán kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC của Bộ Tài Chính. - Doanh nghiệp ghi sổ theo hình thức sổ Nhật ký chung. - Kỳ kế toán được tính theo năm dương lịch. - Doanh nghiệp sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC của Bộ Tài Chính - Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch. - Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam. * Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Theo dõi lượng hàng hóa nhập vào hàng ngày bằng phiếu nhập kho. + Theo dõi lượng hàng hóa xuất ra hàng ngày bằng phiếu xuất kho. + Tồn cuối kỳ = tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ - xuất trong kỳ. * Tính giá xuất kho bằng phương pháp bình quân gia quyền + Theo phương pháp này kế toán sẽ tính đơn giá xuất kho theo công thức : Trị giá NVL tồn đầu kỳ + Trị giá NVL nhập trong kỳ. Đơn giá xuất kho = Số lượng trị giá + Số lượng tri giá NVL tồn đầu kỳ. NVL nhập trong kỳ. Và sau đó tính trị giá NVL xuất kho theo công thức: Trị giá NVL xuất kho = Đơn gía NVL xuất kho x Sản lượng NVL xuất kho. * Doanh nghiệp đăng ký tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. + Số tiền thuế giá trị gia tăng theo phương pháp này được tính bằng công thức: - Số thuế phải nộp = Thuế giá trị gia tăng đầu ra - thuế giá trị gia tăng đầu vào. - Thuế giá trị gia tăng đầu ra = giá tính thuế (HH,DVbán ra) x thuế suất. - Thuế giá trị gia tăng đầu vào = tổng thuế giá trị gia tăng đã thanh toán trên hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu. * Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, việc trích khấu hao được thực hiện theo thông tư 203 của Bộ tài chính ngày 1/1/2010. 2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán Hệ thống chứng từ mà doanh nghiệp sử dụng thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp luận, ký chứng từ theo quy định của luật kế toán và quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, các văn bản khác liên quan đến chứng từ. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều được lập chứng từ kế toán có đủ chỉ tiêu, chữ kí các chức danh theo quy định. - Hệ thống chứng từ tiền tệ, vật tư, hàng hóa : Chứng từ nguồn tiền (Hóa đơn GTGT, Cam kết góp vốn, Giấy báo nợ của ngân hàng, Hợp đồng cho vay); Phiếu thu; Chứng từ xin chi; Chứng từ duyệt chi; Phiếu chi, Giấy báo có, Giấy đề nghị tạm ứng, Giấy thanh toán tiền tạm ứng, Biên lai thu tiền, Bảng kiểm kê quỹ.Hệ thống chứng từ hàng tồn kho: Hóa đơn mua hàng; Biên bản góp vốn (đối tác gópvốn bằng NVL, hàng hóa…); Biên bản kiểm nghiệm; Phiếu nhập kho; Chứng từ xin xuất; Chứng từ duyệt xuất; Phiếu xuất kho; Thẻ kho; Biên bản kiểm kê vật tư. - Hệ thống chứng từ lao động và tiền lương: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bãi nhiệm, sa thải,…; Bảng chấm công; Phiếu giao khoán; Biên bản kiểm tra chất lượng công trình, công việc hoàn thành; Bảng phân b
Luận văn liên quan