Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cầu 14

Trong những năm gần đây, đất nước ta đang chuyển mình hoạt động theo cơ chế mới. Cùng với chính sách mở của của Đảng và Nhà nước bộ mặt của đất nước ta thay đổi từng ngày, từng giờ bước đầu gặt hái được những thành tựu đáng kể. Trong sự thay đổi này, một phần đóng góp không nhỏ phải kể đến sự phấn đấu nỗ lực của nghành công nghiệp then chốt nói chung và nghành giao thông vận tải nói riêng. Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, mọi doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân đều phải tự chủ và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Điểm nổi bật và quan trọng nhất là quyền tự chủ và chịu trách nhiệm về tài chính của doanh nghiệp trong điều kiện Nhà nước xoá bỏ cơ chế bao cấp. Là một doanh nghiệp Nhà nước mang tính chất doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc Tổng công ty XDCT GT1 công ty Cầu 14 đ• vững mạnh đi lên cùng bề dày kinh nghiệm và những thành tựu đạt được đặt biệt là trong bước chuyển đổi theo cơ chế thị trường. Công ty đ• tồn tại và phát triển trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với các thành phần kinh tế khác. Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp xin trình bày các nội dung sau: Phần I : Tình hình chung về công ty Phần II : cơ sở lý luận và thực trạng công tác tính giá thành của công ty. Phần III : Một số ý kiến hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Kết luận Phần I Tình hình chung của công ty cầu 14 Từ cơ chế kế hoạch hoá quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp thực sự được "cởi trói". Doanh nghiệp nhà nước (DNNN)cùng với các loại hình doanh nghiệp khác đ• có được quyền tự chủ về nhiều mặt: tự chịu trách nhiệm về đầu vào và đầu ra trong sản xuất kinh doanh, tự quyết định về loại hình sản phẩm. Tuy nhiên cùng với những thuận lợi trong nền kinh tế thị trường, những khó khăn bất lợi cũng đ• nảy sinh. Các doanh nghiệp không chỉ có những thời cơ lớn mà còn có những thách thức lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong thời kỳ đổi mới có nhiều doanh nghiệp bị đánh bạivì không thích ứng được, không có những bước chuyển đổi phù hợp với nền kinh tế mới. Bên cạnh đó cũng có không ít những DNNN đ• tìm được phương hướng đúng vượt qua những thử thách khắc nghiệt của kinh tế thị trường đứng vững trên thị trường và có xu hướng ngày càng phát triển mạnh. Công ty cầu 14 là một trong những doanh nghiệp đ• làm được điều đó. I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và đặc điểm của công tác kế toán 1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1Quá trình hình thành và phát triển Ra đời vào đúng thời kỳ quyết liệt nhất của chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ theo quyết định số 204/QĐ-TCCB/NĐ ngày 22/5/1972, Công ty cầu 14 đ• trải qua nhiều thử thách của từng giai đoạn cách mạng. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty thời kỳ đầu là cứu chữa khôi phục các cầu đường sắt, đường bộ đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống góp phần thực hiện đắc lực cho chi viện chiến trường miền Nam, đảm bảo mạch máu giao thông miền Bắc. Hoà bình lập lại, lực lượng của Công ty lại bắt tay vào khôi phục và xây dựng các công trình giao thông góp phần tái thiết đất nước. Từ những năm 1980 trở lại đây, đặc biệt là từ thời kỳ đổi mới(1986- 2001) Công ty cầu 14 đ• chuyển biến mạnh mẽ từ chế độ bao cấp sang chế độ hạch toán kinh doanh với phương châm tự trang trải tiến tới đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế. Công ty đ• tham gia xây dựng đủ loại kiểu cầu từ đơn giản đến phức tạp nhiều công trình kỹ thuật cao, công nghệ thiết bị hiện đại. Cho đến nay Công ty vẫn chủ trương sản xuất thi công chính là cầu ngoài ra còn mở rộng một số lĩnh vực khác như cảng. để tạo việc làm và tăng thu nhập cho công nhân. Đến năm 2002, Công ty đ• tham gia thi công các công trình như cầu Tân Đệ, cầu Phố Mới, cầu Đà Rằng, cầu Phủ Lý.

doc80 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1549 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cầu 14, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan