Tổ chức hạch toán kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của x• hội loài người. Chính vì vậy, ngay từ thời cổ xưa người ta đ• thấy sự cần thiết, muốn duy trì và phát triển đời sống của mình và x• hội thì phải tiến hành sản xuất vật dùng, thức ăn, đồ mặc, nhà ở. Để tiến hành các hoạt động sản xuất cần thiết phải có 3 yếu tố là tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Tài sản cố tư liệu lao động - là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Chúng được coi là cơ sở vật chất kỹ thuật có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh là điều kiện tăng năng suất lao động x• hội và phát triển nền kinh tế quốc dân. Từ góc độ vi mô máy móc thiết bị quy trình công nghệ sản xuất chính là yếu tố để xác định quy mô và năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Xét trên góc độ vĩ mô đánh giá về cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của toàn bộ nền kinh tế, TSCĐ là mấu chốt xác định nền kinh tế quốc dân có thực lực vững mạnh hay không. Tài sản cố định có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh do vậy yêu cầu đối với việc quản lý, tổ chức hạch toán TSCĐ cũng phải tương xứng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hiện có của doanh nghiệp. Đề án gồm các phần: Phần I: Những lý luận chung về hạch toán TSCĐ Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ hiện hành ở Việt Nam Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐ.

doc66 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1856 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức hạch toán kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan