Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sinh Phúc

LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế Việt Nam hiện nay là một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà Nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế đó, đòi hỏi các doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh một cách độc lập tự chủ. Mỗi một doanh nghiệp đều phải có chiến lược kinh tế cụ thể, có chính sách đúng đắn và quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh của mình. Các chính sách của Nhà Nước đều đã, đang thúc đẩy và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Trong thời kỳ này hoạt động kinh doanh thương mại được mở rộng, phát triển mạnh mẽ, nhất là Việt Nam đang hội nhập với nên kinhtế khu vực và thế giới đã góp phần tích cực vào hoạt động sản xuất trong nước về cả mặt số lượng lẫn chất lượng hàng hoá, mở rộng quan hệ buôn bán trong nước và cả trên thị trường quốc tế. Bất kỳ một doanh nghiệp nào, hoạt động theo phương thức nào thì đều xác định được mục tiêu cuối cùng là phải có lợi nhuận, tức là thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh phải lớn hơn tổng chi phí bỏ ra. Chính vì thế doanh nghiệp phải luôn phát huy thế mạnh của mình, không ngừng nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả kinh doanh. Để thực hiện tốt mục tiêu đó thì công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Nó phản ánh, theo dõi quá trình tiêu thụ của hàng hoá từ đó giúp cho ban lãnh đạo các doanh nghiệp có quyết định đúng đắn và kịp thời.

doc92 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1460 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sinh Phúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan