Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá

Trong những năm gần đây, hoà chung cùng sự đổi mới toàn diện của đất nước. Đặc biệt là sự đổi mới của nền kinh tế, các doanh nghiệp Việt nam đ• qua những bỡ ngỡ ban đầu, đang dần dần từng bước hoà nhập vào nền kinh tế thế giới và phần nào đ• khẳng định được mình. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động để thích nghi với cơ chế mới. Để quản lý một cách có hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ các doanh nghiệp đều phải sử dụng động thời hàng loạt các cộng cụ quản lý khác nhau trong đó kế toán được coi là công cụ quản lý hữu hiệu nhất. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là điều kiện quan trọng không thể thiếu được trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp để kiểm tra, giám sát vật tư, lao động, tiền vốn. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phảm là hai quá trình liên quan mật thiết với nhau. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một mục tiêu quan trọng không những của các doanh nghiệp mà là vấn đề quan tâm của toàn x• hội. Đứng ở góc độ doanh nghiệp, việc hạch toán đầy đủ chi phí và tính đúng giá thành sản phẩm có liên quan trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp. Hạch toán đúng, đủ chi phí và giá thành không những cho phép doanh nghiệp xác định đúng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình mà còn giúp doanh nghiệp đề ra được những biện pháp thích hợp, kịp thời nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Với sản phẩm tốt, giá thành hạ sẽ là tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp tạo được uy tín trên thị trường, tăng số lượng công trình thi công và đem lại nhiều lợi nhuận. Đứng ở góc độ Nhà nước, doanh nghiệp hạch toán đúng, đủ chi phí giá thành sẽ góp phần tăng tích luỹ x• hội, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Như vậy công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế thất thoát, l•ng phí trong đầu tư, tăng sức cạnh tranh và mở ra một hướng đi hết sức đúng đắn cho doanh nghiệp. Ngoài Phần đặt vấn đề và Phần kết luận đề tài gồm 3 chương: Chương 1. Một số vấn đề lý luận về công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Chương 2. Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần công trình giao thông Thanh hoá. Chương 3. Một số nhận xét và kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá.

doc122 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1272 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan