Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật

Trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế tài chính của doanh nghiệp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu hết sức quan trọng, có mối quan hệ khăng khít với nhau và có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh mà cụ thể là lợi nhuận của họat động sản xuất kinh doanh đó. Trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp chỉ tồn tại được khi sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận hay ít nhất bù đắp được chi phí bỏ ra. Xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn của ngành kinh tế quốc dân, đóng vai trò chủ chốt ở khâu cuối cùng của quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và xã hội tổng hợp. Hiện nay với công cuộc đổi mới đất nước được thực hiện bởi nhiều thành phần kinh tế, sản phẩm ngày càng đa dạng về chủng loại, mẫu mã,… Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra đối với doanh nghiệp sản xuất là ngày càng tạo ra nhiều những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp,… Một điều đặc biệt là sản phẩm đó phải có giá cả hạ, phù hợp với sản phẩm đã trở thành nhân tố quyết định sự sống còn của mỗi doanh nghiệp. Đối với ngành xây dựng cơ bản, hạ giá thành sản phẩm đã được đặt ra như một nhu cầu thiết yếu, khách quan nhằm tạo tiền đề cho các ngành khác trong ngành kinh tế quốc dân cùng hạ giá thành sản phẩm bởi vì xây dựng cơ bản tạo ra và trang bị tài sản cố định cho tất cả các ngành kinh tế quốc dân, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất cho ngành kinh tế. Hiểu biết được tầm quan trọng của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm đề ra những giải pháp hiệu quả nhất và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời với những giải pháp cụ thể phải tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của các loại sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng phương pháp, đúng chế độ quy định. Từ những nhận thức đó mà công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật được coi trong đúng mức, đây là yếu tố cơ bản để công ty đứng vững và tồn tại. Trong thời gian thực tập tại Công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật, em thấy vấn đề tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề nổi bật hướng những người quản lý và hạch toán phải quan tâm đặc biệt nhất là trong nền kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay, cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Hà em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu công tác kế toán của công ty và chọn chuyên đề: “Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật”

doc79 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1627 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây lắp vật tư kỹ thuật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan