Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây

Trong nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thế giới có sự quản lý và điều tiết của nhà nước, cơ chế quản lý kinh tế tài chính có sự đổi mới sâu sắc. Đã tác động lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh luôn phải đứng trước sự canh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế khách quan, kinh tế chủ quan, quy luật giá trị quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu. Do đó để có thể đứng vững tồn tại và phát triển thì hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp phải mang lại hiệu quả thiết thực đó là đem lại lợi nhuận. Trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp được quyền tự chủ trong kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập lấy thu bù chi và có lợi để tăng tích luỹ. Để thực hiện được điều đó doanh nghiệp phải thực hiện quản lý đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt là quản lý vốn sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Vật liệu cũng là khoản chi phí sản xuất cấu thành lên giá thành sản phẩm và nó thường chiếm tỷ trọng không nhỏ trong giá thành sản phẩm. Vì vậy trong các nguyên vật liệu đặt ra một vấn đề cần quan tâm. Việc quản lý tốt tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu cũng chính là quản lý tốt sản phẩm nhờ đó tăng hiệu quả sản phẩm sản xuất kinh doanh công tác kế toán nguyên vật liệu cung cấp thông tin cần thiết cho các bộ phận liên quan đặc biệt là bộ phận kế toán và tính giá thành sản phẩm. Nguyên vật liệu là một vấn đề hết sức thiết thực, sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm được coi là tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phí nguyên vật liệu được quy định đúng đắn hợp lý, kế toán nguyên vật liệu chính xác hài hoà đầy dủ là một yếu tố kích thích để tạo ra sản phẩm nhanh hơn. Muốn vậy doanh nghiệp phải xác định mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý mang tính tiên tiến hiện thực thay thế nguyên vật liệu đắt tiền bằng những loại rẻ tiền hơn mà không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, tận dụng các phế liệu, phế phẩm đảm bảo chất lượng đưa vào sản xuất, giảm chi phí thu mua, cung cấp nguyên vật liệu đúng kế hoạch vấn đề cốt lõi trong các doanh nghiệp là trong quá trình sản xuất phải sử dụng rất nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau. Số nguyên vật liệu này không phải dùng đến đâu mua đến đó mà doanh nghiệp luôn phải có số lượng dự trữ đủ đảm bảo cho quá trình sản xuất liên tục. Dự trữ bao nhiêu đưa vào sản xuất như thế nào sao cho chi phí sản xuất là thấp nhất nhằm vừa có lợi nhuận vừa có hiệu quả kinh tế cao. Hạch toán nguyên vật liệu trong chi phí sản xuất một cách chính xác, đầy đủ nhằm phản ánh một cách trung thực bộ phận doanh thu này trong chỉ tiêu doanh thu cũng như trong tổng giá trị sản xuất. Từ nhận thức vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp nguyên vật liệu Hà Tây được sự giúp đỡ của Thầy giáo hướng dẫn và các cô chú phòng kế toán của Xí nghiệp, em đã chọn Chuyên đề " Tổ chức kế toán nguyên vật liệu" tại Xí nghiệp In Hà Tây. Nội dung báo cáo gồm 2 phần chính Phần I: Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp In Hà Tây Phần II: Thực trang kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây

doc41 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1720 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên