Tóm tắt Luận án Độ nhạy cảm của các đặc trưng động lực học kết cấu và ứng dụng trong chuẩn đoán

(Bản scan) Việc xác định hư hỏng, khuyết tật hay bất kỳ sự thay đổi nào của kết cấu công trình đang sử dụng được gọi là chuẩn đoán kỹ thuật công trình. Đây là vấn đề có tính thời sự trong cả những nghiên cứu lỹ thuyết cũng như thực tế sử dụng khai thác công trình.

pdf26 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 1172 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Độ nhạy cảm của các đặc trưng động lực học kết cấu và ứng dụng trong chuẩn đoán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan