Tóm tắt Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức protein và xơ trong khẩu phần và các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh khí sinh học của chất thải lợn thịt

Ớ nước ta, công nghệ biogas hiện được ứng dụng rộng rãi và là một giải pháp chủ /ếu để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cung cấp nguồn chất đốt giá thành rẻ ờ lông thôn. Theo số liệu của FAO lượng phát thải từ phân lợn ở Việt Nam là hơn 3500 tấn co2 (FAOSTAT 2014). Ngoài các nghiên cứu về hiện trạng ứng dụng, quản lý chất thải và một số nghiên cứu về nâng cao hiệu suất sinh khí của bể biogas, ở Việt Nam hầu như chưa có những nghiên :ứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men của bể biogas. Nhằm góp phần hoàn thiện công nghệ biogas trong chăn nuôi lợn, chúng tôi tiến hành các nghiên cứu về ảnh hưởng của yếu tố dinh dường trong khẩu phần đến quá trình lên men sinh khí sinh học cùa chất thải, cũng như nghiên cứu tỷ lệ pha loàng chất thài và sử dụng chất bổ sung tự nhiên nhằm nâng cao hiệu suất xử lý chất thải. Với những lý do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức protein và xơ trong khẩu phần và các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh khí sinh học của ±ất thải lợn thịt”

pdf27 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức protein và xơ trong khẩu phần và các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh khí sinh học của chất thải lợn thịt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan