Tóm tắt Luận án Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch và điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng

Con người luôn tìm hiểu, nghiên cứu và khai thác các điều kiện môi trường xung quanh để phát triển các ngành kinh tế. Du lịch là ngành kinh tế có tính định hướng tài nguyên. Nghiên cứu và đánh giá tài nguyên du lịch (TNDL) là cơ sở cần thiết cho việc hoạch định chiến lược và đề ra các giải pháp tối ưu cho việc khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên. Quảng Ninh - Hải Phòng (QN - HP), ngoài vị trí, vị thế quan trọng đối với an ninh quốc phòng, còn có tiềm năng rất lớn để phát triển KT-XH, đặc biệt phát triển du lịch (PTDL). Trong Quy hoạch tổng thể PTDL Việt Nam đã xác định, QN - HP là một trong 5 trung tâm du lịch lớn của cả nước bởi đây là nơi có những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, có nhiều điểm du lịch đã nổi danh từ lâu như vịnh Hạ Long (Di sản thiên nhiên thế giới), Cát Bà, Đồ Sơn

pdf31 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 1409 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch và điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan