Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình

Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đây được coi là lĩnh vực có nhiều cơ hội phát triển do thị trường tiêu thụ rộng lớn. Để thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước, năm 2005 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần và đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý đặc biệt chú trọng đến hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Hơn nữa, Ban Lãnh đạo Công ty cũng nhận thấy tổ chức hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố tình hình tài chính và cách thức hoạt động cung cấp thông tin để ra quyết định đầu tư, sản xuất, thu hút vốn; Vì vậy kiểm soát nội bộ và tổ chức hạch toán kế toán là vấn đề cần được quan tâm, giải quyết nhằm tạo ra một sự minh bạch, thông tin cung cấp cho những người quan tâm là kịp thời và đáng tin cậy. Đặc biệt hiện nay, Công ty đang có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán và mở rộng sản xuất kinh doanh bằng việc Xây dựng Nhà máy Sản xuất Thép thành phẩm với công suất trên 40.000tấn thép/năm. Trong điều kiện đó, hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ là việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa với Công ty. Vì vậy, Tác giả đã lựa chọn Đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình” để viết Luận văn Thạc sĩ. Kết cấu Luận văn: Ngoài các phần Mở đầu và Kết luận, Luận văn bao gồm ba chương: Chương1: Lý luận chung về tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán với kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình; Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình.

pdf15 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết của Đề tài Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đây được coi là lĩnh vực có nhiều cơ hội phát triển do thị trường tiêu thụ rộng lớn. Để thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước, năm 2005 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần và đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý đặc biệt chú trọng đến hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Hơn nữa, Ban Lãnh đạo Công ty cũng nhận thấy tổ chức hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố tình hình tài chính và cách thức hoạt động cung cấp thông tin để ra quyết định đầu tư, sản xuất, thu hút vốn; Vì vậy kiểm soát nội bộ và tổ chức hạch toán kế toán là vấn đề cần được quan tâm, giải quyết nhằm tạo ra một sự minh bạch, thông tin cung cấp cho những người quan tâm là kịp thời và đáng tin cậy. Đặc biệt hiện nay, Công ty đang có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán và mở rộng sản xuất kinh doanh bằng việc Xây dựng Nhà máy Sản xuất Thép thành phẩm với công suất trên 40.000tấn thép/năm. Trong điều kiện đó, hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ là việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa với Công ty. Vì vậy, Tác giả đã lựa chọn Đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình” để viết Luận văn Thạc sĩ. Kết cấu Luận văn: Ngoài các phần Mở đầu và Kết luận, Luận văn bao gồm ba chương: Chương1: Lý luận chung về tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán với kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình; Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình. ii CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 1.1. Lý luận chung về tổ chức hạch toán kế toán với kiểm soát nội bộ 1.1.1. Lý luận chung về tổ chức hạch toán kế toán Hạch toán kế toán là hệ thống thông tin và kiểm tra – kiểm soát về tài sản trong quan hệ với nguồn hình thành và quá trình vận động của tài sản trong các tổ chức, các đơn vị bằng hệ thống phương pháp khoa học như chứng từ, tính giá, đối ứng tài khoản và tổng hợp - cân đối kế toán. Có thể cụ thể hóa bản chất của hạch toán kế toán qua các mặt chủ yếu sau: Hạch toán kế toán là hoạt động sử lý thông tin thực hiện; Trong hạch toán kế toán thước đo tiền tệ được sử dụng rộng rãi; Hạch toán kế toán xây dựng hệ thống phương pháp khoa học riêng gồm các yếu tố: chứng từ kế toán, đối ứng tài khoản, tính giá, tổng hợp cân đối kế toán; Chức năng của phân hệ hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý là thông tin và kiểm tra – kiểm soát về tài sản trong các tổ chức, các doanh nghiệp. Tổ chức hạch toán kế toán cần đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: Tài liệu kế toán cung cấp phải đảm bảo tính thống nhất; Tài liệu kế toán cung cấp phải đảm bảo đầy đủ, trung thực, khách quan các hoạt động, tình hình quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị; Tài liệu kế toán cung cấp phải đảm bảo tính kịp thời; Tài liệu kế toán cung cấp phải rõ ràng, dễ hiểu; Tổ chức công tác kế toán phải quán triệt nguyên tắc tiết kiệm. Xuất phát từ những yêu cầu trên tổ chức hạch toán kế toán cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: Lựa chọn hình thức tổ chức hạch toán kế toán thích hợp; Xác định phương thức tổ chức hạch toán kế toán và xây dựng mô hình tổ chức kế; Tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ có sự phân công công việc kế toán một cách hợp lý; Xây dựng quy trình thu thập và xử lý thông tin một cách khoa học; Vận dụng hệ thống chứng từ kế iii toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách, hệ thống báo cáo kế toán vào công tác kế toán hàng ngày một cách có hiệu quả nhất. 1.1.2. Hạch toán kế toán với kiểm soát nội bộ Kiểm soát nội bộ là một quá trình giám sát các hoạt động giữa bộ phận trong nội bộ đơn vị thông qua các quy chế và thủ tục pháp lý để đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch và nhằm đảm bảo bốn mục tiêu của đơn vị: bảo vệ tài sản của đơn vị không bị sử dụng lãng phí, gian lận, hoặc không hiệu quả; đảm bảo độ tin cậy của các thông tin; đảm bảo việc thực hiện các chế độ pháp lý và đảm bảo hiệu quả, hiệu năng hoạt động. Hệ thống kiểm soát nội bộ thường bao gồm 4 yếu tố cơ bản: Môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin, các thủ tục kiểm soát và kiểm toán nội bộ. 1.2. Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 1.2.1 Đặc điểm chung của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có ảnh hưởng đến tổ chức hạch toán kế toán và kiểm soát nội bộ Doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng rất đa dạng theo ngành hàng (xi măng, sắt thép, gạch ốp lát, bê tông, ), trong mỗi ngành hàng có những quy cách, kích cỡ, mẫu mã cũng khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu thị hiếu luôn thay đổi của khách hàng và với quy mô hoạt động cũng rất khác nhau. Nhìn chung, chưa hình thành hệ thống phân phối hoàn chỉnh 1.2.2 Đặc điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 1.2.3. Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Công tác tổ chức hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cũng được cấu thành bởi bốn yếu tố như đã nói ở trên: Hệ thống chứng từ và chương trình luân chuyển chứng từ; Hệ thống tài khoản và đối ứng tài khoản; Tính giá; Tổng hợp - cân đối kế toán iv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỚI KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG THÉP NINH BÌNH 2.1 Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình với tổ chức hạch toán kế toán theo yêu cầu kiểm soát nội bộ 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình từ ngày 01/01/2005. Với chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực chính là: cấu kiện bê tông, cán thép xây dựng, sản xuất hàng mộc dân dụng, trang trí nội thất, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và xây dựng đường dây tải điện có cấp điện áp đến 35 KV. Với gần 35 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình đã và đang khẳng định được vị trí của mình trên thị trường cung cấp vật liệu cho ngành xây dựng. Công ty đã cung cấp một khối lượng lớn các loại vật liệu xây dựng có chất lượng như: các sản phẩm bê tông, thép xây dựng các loại cho nhu cầu trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm của Công ty luôn giữ được chữ tín cao đối với các bạn hàng. Có thể nói rằng, bằng sự nỗ lực của bản thân Công ty cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng mở rộng, doanh thu và lợi nhuận ngày một tăng, đời sống của cán bộ công nhân viên không ngừng được cải thiện (Phụ lục 01, phụ lục 02). 2.1.2 Đặc điểm về công nghệ và tổ chức hoạt động của Công ty Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, Nhà nước nắm giữ phần vốn chi phối 51%, Cổ đông và người lao động giữ phần vốn 49%, Công ty có tư cách pháp nhân với số vốn điều lệ 11.566.000.000 đồng (Mười một tỷ, năm trăm sáu mươi sáu triệu đồng.), có con dấu riêng, tài khoản riêng. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu cho ngành xây dựng có quy trình công nghệ đặc thù riêng của ngành. v Với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và quy trình sản xuất có thể gây ra lãng phí, việc thiết kế một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu để đảm bảo tính hài hòa giữa hiệu quả và chi phí duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ vẫn đang là bài toán khó cần được đưa ra phương hướng giải quyết đối với Công ty. 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình được tổ chức theo kiểu trực tuyến, chức năng được quản lý chặt chẽ từ trên xuống dưới bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng, thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Công ty, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm tra giám sát sự tuân thủ pháp luật trong công tác quản lý điều hành cũng như giám sát việc lập và đánh giá chất lượng của báo cáo tài chính. 2.1.4 Đặc điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình Thứ nhất: Môi trường kiểm soát Trước tiên về đặc thù quản lý: Nhìn chung, nét đặc thù về quản lý tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình chính là quan điểm, nhận thức, tính cách, hành động của Ban Lãnh đạo Công ty cũng như cách thức phân quyền lực trong Công ty là có ảnh hưởng rất lớn tới hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Tiếp đến về chính sách nhân sự Ban lãnh đạo Công ty nhận thức con người là yếu tố đầu tiên và quyết định sự thành đạt phát triển của Công ty. Trình độ, năng lực chuyên môn của mỗi cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc, đến việc thực hiện các mục tiêu của Công ty. Phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh luôn được quan tâm ngay từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, ... Tiếp đến về công tác lập kế hoạch, định mức tiêu hao vật tư Hệ thống kế hoạch năm, kế hoạch tháng được Công ty thực hiện khá đầy đủ, bao gồm các kế hoạch về sản xuất, kế hoạch tiêu thụ thành phẩm, kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch chi phí, giá thành, kế hoạch khấu hao máy móc thiết bị, kế hoạch thí nghiệm chế tạo, thử nghiệm và kế hoạch thiết kế sản phẩm, kế hoạch đào vi tạo bồi dưỡng cán bộ, kế hoạch trang bị bảo hộ lao động, kế hoạch sửa chữa lớn, Các kế hoạch này được giao cho Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Thiết bị xây dựng mà không gắn kết với đơn vị thực hiện. Do đó, công tác lập và giao kế hoạch vẫn mang tính hình thức, phi hiện thực không khả thi, chưa thực sự là công cụ hữu hiệu trong hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị. Về lập định mức tiêu hao vật tư cho sản xuất: Công ty ban hành nhiều văn bản quy định định mức tiêu hao vật tư dùng trong lĩnh vực sản xuất. Trong đó bao gồm: định mức tiêu hao vật tư, định mức tiêu hao vật tư hóa nghiệm, định mức chi phí sửa chữa, định mức tiêu hao vật tư, thiết bị định mức đơn giá tiền lương theo Quyết định Số 54-2007/QĐ-CT ngày 07/08/2007; quy chế khoán sửa chữa; phụ tùng thay thế, với hệ thống các quy chế định mức, khoán được sử dụng như là một công cụ nhằm kiểm soát chi phí, phát hiện kịp thời và ngăn ngừa các sai phạm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiếp nữa về Ban Kiểm soát: Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát: kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và từng; xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban Lãnh đạo của Công ty; thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo vệ tài sản của Công ty, giám sát công việc Phòng Tài chính Kế toán, giám sát việc lập Báo cáo tài chính và việc cung cấp thông tin ra bên ngoài. Cuối cùng về môi trường bên ngoài Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài như các cổ đông và thị trường tài chính ảnh hưởng đến hệ thống quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc vay vốn tại các ngân hàng cũng đưa ngân hàng tham gia vào công tác quản lý Công ty. Thị trường cạnh tranh cũng ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát nội bộ được thường xuyên rà soát và đánh giá bởi các Công ty Kiểm toán kiểm tra báo cáo tài . Thứ hai: Hệ thống kế toán vii Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình hiện đang áp dụng chế độ chứng từ và hệ thống tài khoản kế toán dựa trên cơ sở quy định tại Quyết định Số 15/2006- QĐ/BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính. Hạch toán kế toán với chức năng ghi chép, tổng hợp, đối chiếu, phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vừa cung cấp thông tin cho việc ra quyết định quản lý đồng thời vừa thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra trong Công ty. Một hệ thống kế toán với đầy đủ chức năng sẽ là cơ sở để thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu. Thứ ba: Các thủ tục kiểm soát Các thủ tục kiểm soát cũng đảm bảo được ba nguyên tắc chung Nguyên tắc phân công phân công phân nhiệm: Công ty đã có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng thành viên trong Ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng, cũng như từng vị trí công việc. Nguyên tắc ủy quyền và phê chuẩn: Tất cả các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt Nguyên tắc bất kiêm nhiệm: được Công ty tuân thủ nghiêm ngặt trong việc phân công bố trí công việc, các vị trí công việc có liên quan 2.2 Tổ chức hạch toán kế toán với kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình hiện nay 2.2.1 Khái quát về tổ chức hệ thống hạch toán kế toán với kiểm soát nội bộ tại Công ty 2.2.1.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình sử dụng mẫu chứng từ kế toán theo Quyết định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Chứng từ kế toán được lập theo đúng mẫu quy định và được phân loại ngay từ khi lập chứng từ. Chứng từ được lập ở phần hành kế toán nào cũng phải được kiểm soát chặt chẽ từ người lập, được kế toán trưởng duyệt và cuối cùng được ghi sổ, lưu thành tập riêng mỗi loại. Chứng từ kế toán được sắp xếp theo từng loại riêng biệt và theo ngày phát sinh. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được viii phản ánh, ghi sổ kế toán và đều có chứng từ gốc đi kèm. Chứng từ khi kết thúc năm tài chính được lưu và bảo quản theo đúng quy định của Bộ Tài chính. 2.2.1.2 Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình sử dụng Hệ thống tài khoản kế toán tuân theo Quyết định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nhìn chung, Công ty sử dụng các tài khoản theo ba nhóm lớn, trong mỗi nhóm lại được chia thành từng loại khác nhau theo nội dung kinh tế mà tài khoản phản ánh. (Phụ lục 03). Để thuận tiện cho việc theo dõi, xử lý dữ liệu. Công ty cũng đã chi tiết một số tài khoản thành các tiểu khoản Về hệ thống sổ sách kế toán: Công ty sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ, Chứng từ ghi sổ sau khi đối chiếu khớp số liệu ghi trên Sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ kế toán chi tiết) được dùng để lập các báo cáo tài chính. Sau khi làm xong báo cáo tài chính thì mọi sổ sách kế toán được in, đóng sổ và được ký đầy đủ chữ ký trên sổ sách để lưu trữ, hơn nữa còn là căn cứ để kiểm tra khi cần thiết. 2.2.1.3 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình là doanh nghiệp nhà nước loại một, việc lập và trình bày báo cáo tài chính Công ty tuân thủ theo Quyết định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hệ thống báo cáo kế toán của Công ty bao gồm báo cáo tài chính lập theo từng quý và báo cáo tài chính năm. Do yêu cầu của công tác quản lý, việc lập các báo cáo kế toán quản trị cũng là báo cáo bắt buộc phải thực hiện trong Công ty. 2.2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình tổ chức bộ máy kế toán hoạt động theo phương thức trực tuyến, kế toán trưởng chỉ đạo trực tiếp các nghiệp vụ cho kế toán tổng hợp và các nhân viên kế toán phần hành. Do đó, mỗi nhân viên kế toán trong Phòng Tài chính Kế toán đều được phân công công việc một cách cụ thể, hợp lý, mọi công việc phát sinh đều được giải quyết kịp thời. Điều này góp phần tăng cường hiệu quả của hoạt động kiểm soát nội bộ. ix 2.2.2 Tổ chức hệ thống kế toán trong việc kiểm soát các quá trình kinh doanh chủ yếu tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình Luận văn đã đề cập tới công tác tổ chức kế toán quá trình mua hàng và thanh toán; Tổ chức kế toán quá trình sản xuất; Tổ chức kế toán quá trình bán hàng và thu tiền và rút ra những kết luận được trình bày tại phần đánh giá hiện trạng (Mục 2.3) 2.3. Đánh giá hiện trạng tổ chức hạch toán kế toán với kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình Nhìn chung, tổ chức hạch toán kế toán của Công ty đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh, ghi sổ và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của kiểm soát nội bộ như nguyên tắc phân công phân nhiệm rõ ràng tới từng cá nhân, nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn, nguyên tắc bất kiêm nhiệm. Tuy nhiên, hệ thống tổ chức hạch toán kế toán còn một số hạn chế Thứ nhất: Việc mở chi tiết các tài khoản thành các tiểu khoản và việc lập mã khách hàng, mã nhà cung cấp, mã vụ việc còn thiếu tính khoa học. Điều này gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý của Công ty, gây khó khăn cho việc thực hiện công việc của kế toán phần hành. Thứ hai: Phần mềm kế toán mà Phòng Tài chính Kế toán của Công ty đang sử dụng hiện không được nâng cấp, cập nhật cho phù hợp với những thay đổi liên tục của Bộ Tài chính. Do đó, nhiều báo cáo còn phải lập ngoài Excel, điều này làm chậm tiến trình lập báo cáo, mất nhiều thời gian làm cho công tác lập báo cáo kế toán của Công ty còn chậm so với quy định gây ảnh hưởng tới việc ra quyết định của Ban Lãnh đạo, có thể giảm cơ hội thu hút vốn từ các nhà đầu tư. Thứ ba: Trong công tác tổ chức hạch toán kiểm soát các quá trình mua hàng đơn vị hiện chưa lập kế hoạch cung ứng vật tư phục vụ cho sản xuất dẫn đến tình trạng không chủ động nguyên vật liệu đầu vào. Việc lựa chọn nhà cung ứng về thực chất vẫn dựa trên mối quan hệ quen biết làm ăn lâu năm mà chưa lựa chọn theo quy định của tiêu chuẩn ISO 9001:2000 là đấu thầu công khai để lựa chọn nhà cung ứng. Đối với việc quản lý số thứ tự đơn đặt hàng, phiếu nhập, hóa đơn mua hàng x chưa thực sự khoa học và có mối liên hệ trực tiếp tới nhau có thể có sự bỏ xót trong việc hạch toán kế toán hoặc có sự trùng lắp trong quá trình nhập liệu. Thứ tư: Trong công tác tổ chức hạch toán kiểm soát các quá trình sản xuất sản phẩm việc tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, chi phí thấp có ảnh hưởng rất lớn từ quy trình công nghệ và máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, việc đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực vận hành, am hiểu công nghệ thường bị xem nhẹ, việc bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra máy móc thiết bị không được thực hiện thường xuyên. Do đó, dẫn đến việc gia tăng sản phẩm lỗi, sản phẩm hỏng, gây tăng chi phí sản xuất, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thứ năm: Trong công tác tổ chức hạch toán kế toán kiểm soát các quá trình bán hàng hiện Công ty chưa làm biên bản đối chiếu công nợ thường xuyên với khách hàng mà chỉ đối chiếu khi kết thúc năm tài chính. Hóa đơn giá trị gia tăng khi xuất bán hàng đã được hạch toán cần kiểm soát bằng con dấu “đã vào sổ” tránh tình trạng hạch toán trùng lắp hoặc bỏ xót. Việc trính % hoa hồng cho mỗi nhân viên trong Phòng Thị trường khi tìm được khách hàng mới cần được kiểm soát chặt chẽ tránh tình trạng có sự kê khai nhiều lần để hưởng lợi cá nhân. Tóm lại, Công tác tổ chức hạch toán kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kiểm soát nội bộ cũng như đối với công tác quản lý của đơn vị. Từ thực trạng còn tồn tại ở Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình Tác giả xin đưa ra phương hướng và một số giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại Công ty. xi CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NHẰM TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG THÉP NINH BÌNH 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh
Luận văn liên quan