Tóm tắt Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên

Ở Việt Nam, trong ngành nông nghiệp, chăn nuôi đóng vai trò quan trọng. Năm 2013 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi chiếm hơn 24,6% giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Do vai trò quan trọng của thịt lợn và chăn nuôi lợn như kể trên, chính phủ Việt Nam đà ban hành nhiều chính sách liên quan đến công tác giống, tài chính, thú y, thị trường và thuế để thúc đẩy sự phát triển chăn nuôi lợn (Dinh Xuan Tung, 2009). Tuy nhiên, thực tế cho thấy các chính sách này thường hướng vào việc thúc đây chăn nuôi lợn quy mô lớn hơn là quy mô nông hộ (Nguyen Tuan Son, 2007). Thị trường thức ăn gia súc ở Việt Nam có một sự tập trung rất lớn, thức ăn chăn nuôi được sản xuất bởi một số công ty lớn, thường là công ty có vốn đầu tư nước ngoài như Cargill, CP. Như vậy, các hộ nông dân nhỏ rất khó có khả năng ảnh hưởng đến thị trường thức ăn và thường chấp nhận giá (Nguyen Thi Dương Nga et al., 2013). Những năm gần đây nhiều hoạt động và dịch vụ khuyến nông được chuyển giao tới người dân thông qua các lớp tập huấn, các mô hình khuyến nông. Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động khuyến nông và dịch vụ khuyến nông được chuyên giao đều nhằm thúc đẩy phát triển trồng trọt hơn là chăn nuôi. Vấn đề được đánh giá là khó khăn nhất là theo Trần Đình Thao (2010) hàng năm dịch bệnh xảy ra trong chăn nuôi lợn rất nhiều. Đến nay, rất ít các nghiên cứu ước tính thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng được tiến hành ở Việt Nam.

pdf27 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Nghiên cứu rủi ro trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hưng Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan