Tổng quan các ứng dụng của viễn thám trong điều tra và quản lý tài nguyên và môi trường

Các lĩnh vực ứng dụng • Khí tượng thuỷ văn, dự báo thời tiết. • Viễn thám địa chất, thăm dò tài nguyên khoáng sản. • Đo đạc bản đồ, hiện chỉnh, cập nhật bản đồ, lập cơ sở dữ liệu mới. • Kiểm kê đất đai, hiện trạng sử dụng đất. • Theo dõi, giám sát môi trường như dầu tràn, lũ lụt, cháy rừng, xói mòn đất. • Theo dõi mùa màng, giám sát tài nguyên rừng toàn quốc.

pdf12 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2613 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng quan các ứng dụng của viễn thám trong điều tra và quản lý tài nguyên và môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên