Trắc nghiệm sinh lý tim mạch

1. Tiếng tim thứ nhất là do: A. Đóng van nhĩ - thất B. Sự rung của tâm thất trong thì tâm thu C. Đóng van hai lá D. Luồng máu chảy ngược lại trong tĩnh mạch chủ E. Câu A và B đều đúng 2. So sánh chu kỳ hoạt động của tim trên tâm động đồ (1) và chu kỳ hoạt động của tim trên lâm sàng (2): A. Hai chu kỳ hoàn toàn trùng nhau B. (1) dài hơn (2) C. (1) ngắn hơn (2) D. (1) không tính đến tâm nhĩ thu, còn (2) có tính đền E. (2) không tĩnh đến tâm nhĩ thu, còn (1) có tính đền

pdf30 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3189 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trắc nghiệm sinh lý tim mạch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên