Văn bản quản lý Nhà Nước

1. Khái niệm: VBQLNN là một hình thức thể hiện của quyết định QLNN (Bao gồm văn bản chủ đạo, văn bản quy phạm và văn bản cá biệt) nhằm điều chỉnh các quan hệ XH xuất hiện trong lĩnh vực chấp hành và điều hành (QLNN) Ngoài các loại VB trên, trong hoạt động QLNN, các cơ quan QLNN còn sử dụng các loại VB, công văn, giấy tờ có liên quan đến hoạt động hành chính như công văn giao dịch, thông báo, công điện, Thông thường trong hoạt động QLNN, VB quản lý được chia làm 2 loại: a) VB pháp luật + VB chủ đạo + VB quy phạm + VB cá biệt b) VB quản lý hành chính thông thường + VB hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ + VB chỉ đạo, trao đổi thông tin (thông báo) + VB báo cáo + VB ghi chép thống kê, công văn hành chính + Điện báo, giấy đi đường, giấy nghỉ phép, phiếu gửi 2. Hình thức và thẩm quyền ban hành VB của các cơ quan QLNN: VB của Chính phủ: + Nghị Quyết: là VB để quyết định chủ trương, chính sách biện pháp lớn nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT văn hóa XH, an ninh quốc phòng và quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ. + Nghị định: Là VB bao gồm các quy phạm nhằm cụ thể hóa, hướng dẫn các quy phạm pháp luật trong luật, trong pháp lệnh; điều chỉnh các mối quan hệ XH mà luật, pháp lệnh chưa có điều kiện quy định; quy định về tổ chức hoạt động của các Bộ, quy định nguyên tắc QLNN, đối với các ngành, lĩnh vực vv

doc9 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2363 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Văn bản quản lý Nhà Nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên