Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng Vinaconex 1

Ngày nay, nhân lực luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Các doanh nghiệp luôn có những chính sách thu hút nhân tài để người lao động gắn bó lâu dài với công ty, và luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tính sáng tạo, không ngừng học hỏi những tiến bộ khoa học công nghệ mới. Nhất là trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý điều hành, ứng dụng tốt công nghệ thông tin luôn trợ giúp cho lãnh đạo ra các quyết định điều hành đúng đắn và kịp thời, hơn thế nữa còn giúp cho công tác quản lý giảm tối đa những sai sót, tiết kiệm thời gian, kinh phí. Các công ty dù đang hoạt động trong lĩnh vực nào cũng nhận thấy rằng ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình sản xuất, kinh doanh, điều hành doanh nghiệp giúp tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả trong quản lý. Vì vậy, các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay dành một phần ngân sách để đầu tư vào xây dựng, và phát triển hệ thống thông tin cho phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Công ty Cổ phần xây dựng Vinaconex 1 là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cũng như vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ nhân viên công ty có kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự. Qua thời gian thực tập tại công ty, em đã học hỏi và tìm hiểu cách thức quản lý nhân sự tại công ty và quyết định chọn đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng Vinaconex 1” với hy vọng có thể đóng góp một phần vào công tác quản lý nhân sự tại công ty. Đề tài này được trình bày dưới 3 chương:  Chương 1 : Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng Vinaconex 1 và bài toán quản lý nhân sự.  Chương 2: Phương pháp luận xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự  Chương 3: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự

doc161 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2797 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng Vinaconex 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên