Xây dựng phần mêm quản lý tại trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp

- Người sử dụng hệ thống: Quản lý phòng mượn sách, sinh viên. - Các tài liệu mô tả quy trình chức trách: Nội quy phòng đọc, Nội quy chung của thư viện, Quy trình làm thẻ,Mượn tài liệu của thư viện, - Hồ sơ, thông báo, biểu mẫu: Mẫu đăng kí làm thẻ thư viện(cá nhân và tập thể),mẫu phiếu mượn,

docx27 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1713 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng phần mêm quản lý tại trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài Luận Đề Tài: Xây dựng phần mêm quản lý tại trường ĐH KTKTCN Mục lục ChươngI.Khảosát hệ thống………...…………………………….….3 1.Các nguồn điều tra thông tin..……………………………….…….……3 2.Các phương pháp khảo sát…………………………………..…….……3 3.Báo cáo tổng hợp……………………………………………….….….…3 3.1. Thực trạng……………………………………………..……….3 3.1.1. Chức năng nhiệm vụ của thư viện…………...….……3 3.1.2. Các dịch vụ của thư viện……………………..….…....4 3.1.1.1. Đọc tại chỗ………………….………….…..…4 3.1.1.2.Mượn tài liệu về nhà…………….………..…..5 3.1.2.3. Trả tài liệu………………………………...….6 3.2. Yêu cầu đối với HTTT mới…………………..………….….…6 4. Một số biểu mẫu………………………………………………………..6 Danh mục các hình vẽ H 1.1.Mẫu đăng ký làm thẻ thư viện (tập thể)………………………….….……7 H 1.2.Mẫu đăng ký làm thẻ thư viện (cá nhân)……………………….…..…….7 H 1.2.Phiếu mượn………………………………………………………….…..…...8 H 1.4.Bảng số liệu tổng hợp bài giảng ở thư viện Nam Định……….….…….8 H 1.5.Số lượng bài giảng cũ, giáo trình mua ngoài và giáo trình Mác Lênin…………………………………………………………………………….……9 Lời nói đầu Trước đây, thư viện trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp khu vực Nam Định (ĐH KTKTCN) hoạt động chủ yếu dựa theo cách thủ công, các công việc chủ yếu đều do con người thực hiện. Tuy nhiên với xu thế hiện nay, lượng sinh viên tăng lên, tập trung tại một cơ sở, lượng sách mới cũng ngày một nhiều khiến cho việc quản ly thủ công trở nên khó khăn. Cùng với chủ trương ứng dụng tin học vào công việc quản lý, dẫn đến phải xây dựng một hệ thống trợ giúp con người trong việc quản lý thư viện. Thông qua việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin giúp quản lý thư viện được đơn giản và nhanh chóng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, chúng em xin trình bày đề tài “Xây dựng phần mêm quản lý tại trường ĐH KTKTCN”.Phần mềm sử dụng Ngôn ngữ lập trình C# và MS SQL Server. Do hiểu biết hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em mong nhận được sự góp ý từ thầy giáo và các bạn để có thể hoàn thiện đề tài tốt hơn. Nam Định, ngày…tháng…năm 2012 Chương I.Khảo sát hệ thống 1.Các nguồn điều tra thông tin. - Người sử dụng hệ thống: Quản lý phòng mượn sách, sinh viên. - Các tài liệu mô tả quy trình chức trách: Nội quy phòng đọc, Nội quy chung của thư viện, Quy trình làm thẻ,Mượn tài liệu của thư viện,… - Hồ sơ, thông báo, biểu mẫu: Mẫu đăng kí làm thẻ thư viện(cá nhân và tập thể),mẫu phiếu mượn,… 2.Các phương pháp khảo sát. - Nghiên cứu tài liệu viết: Phiếu mượn,Bảng số liệu tổng hợp bài giảng ở thư viện trường ĐH KTKTCNkhu vực Nam Định,Bảng số lượng bài giảng cũ,Giáo trình mua ngoài và Giáo trình Mác Lênin,Các quy chế quản lý thư viện,Hướng dẫn thủ tục làm thẻ thư viện,… - Quan sát: Quy trình đăng kí làm thẻ thư viện,mượn sách – trả sách của thư viện. - Phỏng vấn: thầy Dung - phòng quản lý mượn sách, sinh viên trường ĐH KTKTCN Nam Định. 3.Báo cáo tổng hợp. 3.1.Thực trạng: 3.1.1. Chức năng nhiệm vụ của thư viện. a. Chức năng Thư viện trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet...). b. Nhiệm vụ - Tham mưu giúp lãnh đạo Nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường; - Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện; - Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật; - Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác; - Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định; - Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền. 3.1.2.Các dịch vụ của thư viện. Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp hiện đang triển khai một số dich vụ về quản lý sách sau: 3.1.2.1. Đọc tại chỗ: Hiện nay, thư viện có trên 500 chỗ ngồi phục vụ cho bạn đọc đọc tại chỗ. a.Đối với kho mở: Bạn đọc được mượn tối đa 03 cuốn sách hoặc 1 loại báo, tạp chí cho 1 lần sử dụng. - Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn môn loại, không tráo đổi vị trí tài liệu. Bạn đọc được lấy không quá 03 cuốn sách, hoặc 1 loại báo, tạp chí cho 1 lần sử dụng. - Đến bàn thủ thư làm thủ tục mượn đọc. - Đọc xong, để tài liệu vào đúng nơi quy định theo bảng chỉ dẫn, không tự cất tài liệu lên giá. b.Đối với kho đóng: Bạn đọc được mượn tối đa 03 cuốn sách cho 1 lần sử dụng. - Tra cứu tài liệu trên máy hoặc bảng mục lục. - Viết phiếu yêu cầu mượn tài liệu để đọc theo mẫu quy định (không viết bằng bút mực đỏ hoặc bút chì). Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi mượn. - Số lượng tài liệu mượn đọc tại phòng đọc không quá 03 cuốn / 1lần. Chỉ được mượn tiếp tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ. -Bạn đọc có việc cần ra ngoài phải gửi tài liệu tại quầy thủ thư và nhận lại tài liệu khi vào. 3.1.2.2. Mượn tài liệu về nhà a. Đối với bạn đọc là học sinh, sinh viên. - Đầu mỗi học kỳ, cán bộ lớp đến bộ phận cho mượn giáo trình bài giảng để liên hệ làm thủ tục mượn giáo trình cho cả lớp. - Thời gian mượn: Giáo trình: 1 học kỳ. - Lệ phí: Theo quy định hiện hành của Nhà trường. b. Đối với bạn đọc là cán bộ, giảng viên, giáo viên cơ hữu của Trường. - Số lượng tài liệu mượn tối đa trong cùng một thời điểm là 5 cuốn. - Thời gian mượn tối đa là: + Tài liệu tham khảo: 15 ngày (tiếng Việt), 20 ngày (tiếng nước ngoài) + Giáo trình, bài giảng: 1 học kỳ. c. Đối với bạn đọc là cán bộ, giảng viên, giáo viên ký hợp đồng ngắn hạn với Nhà trường của các đơn vị. - Khi mượn tài liệu phải có bảo lãnh của đơn vị đang công tác. - Số lượng sách mượn tối đa trong cùng một thời điểm là 03 cuốn.. - Thời gian mượn: +Tài liệu tham khảo: 7 ngày (tiếng Việt), 10 ngày (tiếng nước ngoài) + Giáo trình, bài giảng: 1 học kỳ. 3.1.2.3. Trả tài liệu: -Bạn đọc trả tài liệu đúng thời hạn theo quy định. -Nếu làm mất hay hư hại sách đã mượn thì người mượn phải mua sách mới cho thư viện hoặc đền bù số tiền bằng với giá trị của cuốn sách làm hư hại hoặc làm mất 3.2. Yêu cầu với hệ thống thông tin mới. -Quản lý thư mục sách của thư viện. -Quản lý danh sách đăng kí thẻ thư viện. -Quản lý quá trình mượn sách ,trả sách. -Tìm kiếm thông tin về danh mục sách,danh mục đăng kí thẻ thư viện. -In phiếu cho mượn sách,số lượng tổng hợp bài giảng của thư viện,bảng thống kê sách cũ,sách mua ngoài... 4.Một số biểu mẫu. H 1.1.Mẫu đăng ký làm thẻ thư viện (tập thể) H 1.2.Mẫu đăng ký làm thẻ thư viện (cá nhân) H 1.3.Phiếu mượn H 1.4.Bảng số liệu tổng hợp bài giảng ở thư viện Nam Định H 1.5.Số lượng bài giảng cũ, giáo trình mua ngoài và giáo trình Mác Lênin Chương 2 : Phân tích hệ thống về chức năng Sơ đồ chức năng nghiệp vụ của hệ thống Sơ đồ dòng dữ liệu mức khung cảnh của hệ thống Sơ đồ dòng dữ liệu mức đỉnh của HT Sơ đồ dòng dữ liệu mức dưới đỉnh của Hệ thống Sơ đồ dòng dữ liệu mức dưới đỉnhcủa chức năng quản lý độc giả Sơ đồ dòng dữ liệu mức dưới đỉnhcủa chức năng quản lý sách Sơ đồ dòng dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng tra cứu Sơ đồ dòng dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng mượn trả sách Sơ đồ dòng dữ liệu mức dưới đỉnhcủa chức năng thống kê in ấn Đặc tả tiến trình Đặc tả tiến trình : Cập nhật sách mới Chức năng : Cập nhật sách mới Dữ liệu vào : Thông tin sách mới Dữ liệu ra : File sách Đặc tả tiến trình dung ngôn ngữ có cấu trúc + Open file sách +Do While có sách mới Input record sách Write record sách vào file sách End do +Close file Đặc tả tiến trình xử lý kiểm tra điều kiện mượn. Tên chức năng : Xử lý kiểm tra điều kiện mượn. Dữ liệu vào : Phiếu mượn, thẻ, tình hình mượn trả sách, tài liệu. Dữ liệu ra: Phiếu mượn đã được xử lý, thông báo cho độc giả. Đặc tả tiến trình dùng bảng. Điều kiện và hành động Các trường hợp xảy ra Điều kiện Có thẻ hợp lệ 1 1 1 1 0 0 0 0 Có sách 1 1 0 0 0 1 1 0 Không nợ tài liệu 1 0 1 0 1 0 1 0 Hành động Yêu cầu làm lại thẻ X X X X Làm thủ tục mượn X Trả lại phiếu mượn X X X Đặc tả tiến trình : In giấy báo Tên tiến trình : In giấy báo Dữ liệu vào : Thông tin mượn trả sách Dữ liệu ra : Giấy báo Đặc tả tiến trình dùng sơ đồ khối Còn sách mượn chưa ktra S S Đ Đ Ra In giấy báo Sách mượn quá hạn Chương 3: Phân tích hệ thống về mặt dữ liệu – Thiết kế hệ thống. I.Mô hình thực thể liên hệ. *Các tập thực thể: - ĐocGia (MaDG,TenDG,NgaySinh,QueQuan,GioiTinh) - Sach (MaSach,TenSach,NamXB,SoLuong,MoTa) -NXB(MaNXB,TenNXB,Diachi) -PhieuMuon(SoPM) -LV(MaLV,tenLV) -TheLoai(MaTL,TenTL) -Lop(MaL,TenL) -Khoa(MaK,TenK) - NgayTra(NgayTra) -NgayM (NgayMuon) -HanTra(NgayHT) -SLMuon(SoLuong) * Các mối liên hệ: - ThuocL(DocGia,Lop) -ThuocK(DocGia,Khoa) -CuaNXB(Sach,NXB) -ThuocLV(Sach,LV) -ThuocTheLoai(Sach,TheLoai) -MT(DocGia,Sach,NgayMuon,PhieuMuon,NgayTra,HanTra) * Mô hình thực thể liên hệ: II.Chuyển mô hình thực thể liên hệ sang lược đồ quan hệ. *Chuyển TTT=> LĐQH: - ĐocGia (MaDG,TenDG,NgaySinh,QueQuan,GioiTinh)(1) - Sach (MaSach,TenSach,NamXB,SoLuong,MoTa)(2) -NXB(MaNXB,TenNXB,Diachi)(3) -LV(MaLV,TenLV)(4) -TheLoai(MaTL,TenTL)(5) -Lop(MaLop,TenLop)(6) -Khoa(MaKhoa,TenKhoa)(7) *Chuyển MLH=> LĐQH: - ThuocL(MaDG,MaL)(8) -ThuocK(MaDG,MaK)(9) -CuaNXB(MaS,MaNXB)(10) -ThuocLV(MaS,MaLV)(11) -ThuocTheLoai(MaS,MaTL)(12) -MuonS(SoPM,MaDG,MaSach,NgayMuon,NgayTra,HanTra)(13) * Gộp Gộp (1)(9)(8) ta có: - ĐocGia (MaDG,TenDG,NgaySinh,QueQuan,GioiTinh,MaL,MaK)(14) Gộp (2),(10),(11),(12) ta có: - Sach (MaSach,TenSach,NamXB,SoLuong,MoTa,MaNXB,MaLV,MaTL)(15) Ta có LĐQH là: (3),(5),(6),(7),(4), (13),(14),(15) III.Chuẩn hóa -Xét LĐQH (3) có khóa là MaNXB và tập phụ thuộc hàm F = {MaNXB -> TenNXB,DiaChi} Nên (3) đã ở dạng chuẩn 3NF -Xét LĐQH (4) có khóa là MaLV và tập phụ thuộc hàm F = {MaLV -> TenLV} Nên (4) đã ở dạng chuẩn 3NF -Xét LĐQH (5) có khóa là MaTL và tập phụ thuộc hàm F = {MaTL -> TenTL} Nên (5) đã ở dạng chuẩn 3NF -Xét LĐQH (6) có khóa là MaLop và tập phụ thuộc hàm F = {MaLop -> TenLop} Nên (6) đã ở dạng chuẩn 3NF -Xét LĐQH (7) có khóa là MaKhoa và tập phụ thuộc hàm F = {MaKhoa -> TenKhoa} Nên (7) đã ở dạng chuẩn 3NF -Xét LĐQH (13) có khóa là SoPM và tập phụ thuộc hàm F = {SoPM -> MaDG,MaSach,NgayMuon,NgayTra ,HanTra} Nên (13) đã ở dạng chuẩn 3NF -Xét LĐQH (14) có khóa là MaTL và tập phụ thuộc hàm F = {MaDG -> TenDG,MaDG -> NgaySinh ,MaDG -> QueQuan ,MaDG -> GioiTinh ,MaDG -> MaLop,MaDG -> MaKhoa } + Có MaDG -> TenDG, (MaDG)+ = U => thỏa 3NF + Có MaDG -> NgaySinh, (MaDG)+ = U => thỏa 3NF + Có MaDG -> QueQuan, (MaDG)+ = U => thỏa 3NF + Có MaDG -> GioiTinh, (MaDG)+ = U => thỏa 3NF + Có MaDG -> MaLop, (MaDG)+ = U => thỏa 3NF + Có MaDG -> MaKhoa, (MaDG)+ = U => thỏa 3NF Vậy (14) đã ở dạng chuẩn 3NF -Xét LĐQH (15) có khóa là MaSach và tập phụ thuộc hàm F = {MaSach->TenSach,MaSach->NamXB ,MaSach->SoLuong,MaSach -> MaNXB, MaSach->MaTL,MaSach->MaLV,MaSach->MoTa } + Có MaSach -> TenSach, (MaSach)+ = U => thỏa 3NF + Có MaSach -> NamXB, (MaSach)+ = U => thỏa 3NF + Có MaSach -> SoLuong, (MaSach)+ = U => thỏa 3NF + Có MaSach -> MaNXB, (MaSach)+ = U => thỏa 3NF + Có MaSach -> MaTL, (MaSach)+ = U => thỏa 3NF + Có MaSach -> MaLV, (MaSach)+ = U => thỏa 3NF + Có MaSach -> MoTa, (MaSach)+ = U => thỏa 3NF Vậy (15) đã ở dạng chuẩn 3NF IV-Thiết kế CSDL Dựa vào các LĐQH sau khi chuẩn hóa, ta thiết kế các bảng dữ liệu như sau : Bảng Độc giả Tên bảng : DocGia Cấu trúc của bảng Tên trường Kiểu dữ liệu Chú thích MaDG Nchar(10) Mã độc giả TenDG Nvarchar(50) Tên độc giả NgaySinh Datetime Ngày sinh QueQuan Nvarchar(50) Quê quán GioiTinh Nchar(10) Giới tính MaL Nchar(10) Mã lớp MaK Nchar(10) Mã khoa Bảng Sách Tên bảng : Sach Cấu trúc của bảng Tên trường Kiểu dữ liệu Chú thích MaS Nchar(10) Mã sách TenS Nvarchar(50) Tên sách TacGia Nvarchar(50) Tác Giả NamXB Int Năm xuất bản SoLuong Int Số lượng MaNXB Nchar(10) Mã nhà xuất bản MaTL Nchar(10) Mã thể loại MaLV Nchar(10) Mã lĩnh vực MoTa Text Mô tả Bảng Nhà xuất bản Tên bảng : NXB Cấu trúc của bảng Tên trường Kiểu dữ liệu Chú thích MaNXB Nchar(10) Mã nhà xuất bản Tên NXB Nvarchar(50) Tên nhà xuất bản DiaChi Nvarchar(50) Địa chỉ Bảng Thể loại Tên bảng : TheLoai Cấu trúc của bảng Tên trường Kiểu dữ liệu Chú thích MaTL Nchar(10) Mã thể loại TenTL Nvarchar(50) Tên thể loại Bảng Lĩnh vực Tên bảng : LinhVuc Cấu trúc của bảng Tên trường Kiểu dữ liệu Chú thích MaLV Nchar(10) Mã Lĩnh vực TenLV Nvarchar(50) Tên lĩnh vực Bảng Lớp Tên bảng : Lop Cấu trúc của bảng Tên trường Kiểu dữ liệu Chú thích MaL Nchar(10) Mã lớp TenL Nvarchar(50) Tên lớp Bảng Khoa Tên bảng : Khoa Cấu trúc của bảng Tên trường Kiểu dữ liệu Chú thích MaK Nchar(10) Mã Khoa TenK Nvarchar(50) Tên khoa Bảng Sách mượn trả Tên bảng : MT Cấu trúc của bảng Tên trường Kiểu dữ liệu Chú thích SoPM Nchar(10) Số phiếu mượn MaDG Nchar(10) Mã độc giả MaS Nchar(10) Mã sách NgayMuon Datetime Ngày mượn NgayTra Datetime Ngày Trả HanTra Datetime Hạn Trả Mô hình liên hệ