Phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp

Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp công ty thực phẩm và Đầu Tư Công Nghệ http://luanvan.net.vn/luan-van/preview-2250/ \doc\2012\12\18\phan_tich_tinh_hinh_tai_chinh_doanh_nghiep_cong_ty_thuc_pham_va_dau_tu_cong_nghe_GYRKa_20121218093149_3074.doc Type: doc -----------------------------------------------------------------------------------

doc68 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 4831 | Lượt tải: 27download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích tình hình tài chính công ty Hải sản 404 GVHD:Vũ Thuỳ Dương SVTH: Đỗ Thanh Xuân 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HẢI SẢN 404 Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: VŨ THÙY DƯƠNG ĐỖ THANH XUÂN Mã số SV: 4053885 Lớp: Tài chính ngân hàng-Khóa 31 Cần Thơ – 2009 Phân tích tình hình tài chính công ty Hải sản 404 GVHD:Vũ Thuỳ Dương SVTH: Đỗ Thanh Xuân 2 LỜI CẢM TẠ Trước tiên, em kính gởi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh và tất cả thầy cô của trường Đại học Cần Thơ đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu và cần thiết để hoàn thành đề tài này. Đặc biệt, em chân thành cảm ơn cô Vũ Thuỳ Dương đã tận tình hướng dẫn, sửa chữa những khuyết điểm cho em trong suốt thời gian nghiên cứu, thực hiện đề tài. Sau nữa, em xin gửi đến Ban Giám Đốc công ty Hải sản 404 lời cảm ơn chân thành về việc tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt đợt thực tập. Một lần nữa, em cũng xin cảm ơn các anh, chị phòng Kế toán, những người trực tiếp hướng dẫn, giới thiệu và giúp đỡ em rất nhiều trong việc tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu ở công ty. Cuối cùng em xin chúc các thầy, cô khoa Kinh tế - QTKD trường Đại Học Cần Thơ, Ban giám đốc cùng các anh, chị Phòng kế toán công ty Hải sản 404 Cần thơ dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Người viết xin chân thành cảm ơn ! Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Sinh viên Đỗ Thanh Xuân Phân tích tình hình tài chính công ty Hải sản 404 GVHD:Vũ Thuỳ Dương SVTH: Đỗ Thanh Xuân 3 LỜI CAM ĐOAN ھ Tôi xin cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu được thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài nghiên cứu của tôi không trùng khớp với bất cứ đề tài khoa học nào. Cần Thơ, ngày tháng năm 2008 Sinh Viên Đỗ Thanh Xuân Phân tích tình hình tài chính công ty Hải sản 404 GVHD:Vũ Thuỳ Dương SVTH: Đỗ Thanh Xuân 4 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Thủ trưởng đơn vị Phân tích tình hình tài chính công ty Hải sản 404 GVHD:Vũ Thuỳ Dương SVTH: Đỗ Thanh Xuân 5 BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ và tên người nhận xét: ……………………  Học vị: ……………………………………….  Chuyên ngành:………………………………..  Cơ quan công tác: Trường Đại học Cần Thơ  Tên học viên: Đỗ Thanh Xuân  Chuyên ngành: Tài chính –ngân hàng  Mã số: 4053885  Tên đề tài: Phân tích tình hình tài chính công ty Hải sản 404  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cần thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với mã số chuyên ngành đào tạo: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Về hình thức: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. Nội dung và các kết quả đạt được .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 7. Kết luận .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ......................,ngày…… tháng …… năm 200…. NGƯỜI NHẬN XÉT Phân tích tình hình tài chính công ty Hải sản 404 GVHD:Vũ Thuỳ Dương SVTH: Đỗ Thanh Xuân 6 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Giáo viên phản biện (ký và ghi họ tên) Phân tích tình hình tài chính công ty Hải sản 404 GVHD:Vũ Thuỳ Dương SVTH: Đỗ Thanh Xuân 7 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Giáo viên phản biện (ký và ghi rõ họ tên) Phân tích tình hình tài chính công ty Hải sản 404 GVHD:Vũ Thuỳ Dương SVTH: Đỗ Thanh Xuân 8 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu: ............................................................................. 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu .................................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn............................................................ 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................. 2 1.2.1. Mục tiêu chung................................................................................. 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể................................................................................. 2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu................................................................................... 2 1.4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 3 1.4.1. Không gian ...................................................................................... 3 1.4.2. Thời gian.......................................................................................... 3 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu ...................................................................... 3 1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu............................... 3 CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phương pháp luận..................................................................................... 5 2.1.1 Những lý luận chung về tài chính doanh nghiệp ............................. 5 2.1.2 Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính ...................................... 8 2.1.3.Các hệ số sử dụng trong phân tích................................................. 10 2.2. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 18 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu ........................................................ 18 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu ...................................................... 18 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY HẢI SẢN 404 3.1. Lịch sử hình thành .................................................................................. 20 3.1.1 Vị trí địa lý .................................................................................... 20 3.1.2 Lịch sử hình thành ......................................................................... 20 3.1.3 Lĩnh vực hoạt động ........................................................................ 21 3.2 Cơ cấu tổ chức......................................................................................... 23 3.3 Thuận lợi và khó khăn ............................................................................ 24 3.3.1 Thuận lợi....................................................................................... 23 3.3.2 Khó khăn ...................................................................................... 23 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY HẢI SẢN 404 4.1 Phân tích tình hình tài chính của công ty Hải sản 404 qua các báo cáo tài chính .................................................................................................................26 4.1.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán........................................... 26 4.1.2 Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh....................... 35 4.1.3 Phân tích bảng lưu chuyển tiền tệ...................................................... 41 4.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty 404 thông qua các chỉ số ..... 43 4.2.1. Chỉ số về quản trị nợ........................................................................ 43 4.2.2 Cân bằng tài chính ............................................................................ 46 4.2.3 Chỉ số thanh toán ............................................................................. 47 4.2.4 Chỉ số hoạt động............................................................................... 50 4.2.5 Chỉ số rủi ro...................................................................................... 58 CHƯƠNG 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HẢI SẢN 404 5.1 Tồn tại và nguyên nhân............................................................................ 62 5.1.1 Tồn tại .............................................................................................. 62 5.1.2 Nguyên nhân..................................................................................... 63 5.2. Giải pháp ............................................................................................... 64 5.2.1. Về tình hình huy động vốn: ............................................................. 64 5.2.2. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán: ............................. 65 5.2.3. Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời của công ty..................... 66 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận .............................................................................................. 69 6.1 Kiến nghị ............................................................................................. 71 Phân tích tình hình tài chính công ty Hải sản 404 GVHD:Vũ Thuỳ Dương SVTH: Đỗ Thanh Xuân 10 DANH MỤC BIỂU BẢNG VÀ HÌNH VẼ I. DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Khái quát tài sản của công ty Hải sản 404 năm 2006-2008 .............. 25 Bảng 2: Khái quát nguồn vốn của công ty Hải sản 404 năm 2006-2008 ........ 28 Bảng 3: Mối quan hệ cân đối của nguồn vốn chủ sở hữu ............................... 31 Bảng 4: Mối quan hệ cân đối của tài sản dài hạn và nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn ......................................................... 32 Bảng 5: Mối quan hệ cân đối của vốn chủ sở hữu và vốn không bị chiếm dụng.......................................................................... 33 Bảng 6: Mối quan hệ cân đối vốn chủ sở hữu+vốn vay và vốn không bị chiếm dụng.......................................................................... 34 Bảng 7: Khái quát doanh thu, lợi nhuận, chi phí của công ty Hải sản 404 năm 2006-2008 ..................................................... 35 Bảng 8: Doanh thu phân theo hoạt động của công ty Hải sản 404 năm 2006-2008 ...................................................... 36 Bảng 9: Chi phí phân theo hoạt động của công ty Hải sản 404 năm 2006-2008 ....................................................... 37 Bảng 10: Lợi nhuận phân theo hoạt động ...................................................... 40 của công ty Hải sản 404 năm 2006-2008 Bảng 11: Bảng lưu chuyển tiền tệ của công ty Hải sản 404 năm 2006-2008 .. 39 Bảng 12: Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh .................................. 40 của công ty Hải sản 404 năm 2006-2008 Bảng 13: Tỷ suất nợ của công ty Hải sản 404 năm 2006-2008 ..................... 41 Bảng 14: Tỷ suất tự tài trợ của công ty Hải sản 404 năm 2006-2008............. 42 Bảng 15: Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên ................................................... 43 của công ty Hải sản 404 năm 2006-2008 .........................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc68475com.doc
  • pdf68475 .com.pdf
Luận văn liên quan