Bản kế hoạch marketing phát triển nội thất Hòa Phát

Không ngừng tăng trưởng và vững mạnh, giữ vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nội thất,năm 2008 công ty nội thất Hoà Phát đã đạt doanh thu thuần 1000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 triệu USD, tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức gần 20%. Sang năm 2009 công ty nội thất Hoà Phát đã cán đích thành công với kết quả tăng trưởng 12% so với năm 2008, quý III,IV công ty đạt mức tăng trưởng cao trên 23% so với cùng kỳ năm 2008. Năm 2010 sẽ là cột mốc đáng nhớ với sự kiện nội thất Hoà Phát tròn 15 tuổi. Để có được thành quả tốt nhất chào mừng sự kiện quan trọng này ban lãnh đạo công ty đã đề ra nhưng mục tiêu và định hướng cụ thể. Để ban lãnh đạo cũng như các nhà đầu tư nắm bắt tinh hình nhanh chóng chúng ta phải lập bản kế hoạch marketing bản kế hoạch marketing này gồm những nội dung sau:  Trình bày những số liệu cơ bản có liên quan về thị trường, sản phẩm cạnh tranh, phân phối  Xác định những cơ hội mối đe doạ chủ yếu, những điểm mạnh điểm yếu và những vấn đề đang đặt ra cho sản phẩm  Xác định mục tiêu hướng tới của doanh nghiệp  Trình bày các chương trình marketing sẽ sử dụng để đạt được mục tiêu đó  Trình bày cách thức thực hiện

doc47 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 8820 | Lượt tải: 54download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản kế hoạch marketing phát triển nội thất Hòa Phát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lời mở đầu Không ngừng tăng trưởng và vững mạnh, giữ vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nội thất,năm 2008 công ty nội thất Hoà Phát đã đạt doanh thu thuần 1000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 triệu USD, tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức gần 20%. Sang năm 2009 công ty nội thất Hoà Phát đã cán đích thành công với kết quả tăng trưởng 12% so với năm 2008, quý III,IV công ty đạt mức tăng trưởng cao trên 23% so với cùng kỳ năm 2008. Năm 2010 sẽ là cột mốc đáng nhớ với sự kiện nội thất Hoà Phát tròn 15 tuổi. Để có được thành quả tốt nhất chào mừng sự kiện quan trọng này ban lãnh đạo công ty đã đề ra nhưng mục tiêu và định hướng cụ thể. Để ban lãnh đạo cũng như các nhà đầu tư nắm bắt tinh hình nhanh chóng chúng ta phải lập bản kế hoạch marketing bản kế hoạch marketing này gồm những nội dung sau: Trình bày những số liệu cơ bản có liên quan về thị trường, sản phẩm cạnh tranh, phân phối Xác định những cơ hội mối đe doạ chủ yếu, những điểm mạnh điểm yếu và những vấn đề đang đặt ra cho sản phẩm Xác định mục tiêu hướng tới của doanh nghiệp Trình bày các chương trình marketing sẽ sử dụng để đạt được mục tiêu đó Trình bày cách thức thực hiện Một bản kế hoạch marketing hay là khi đọc xong ban lãnh đạo cũng như nhà đầu tư phải nắm bắt hầu hết được các thông tin chính và có sự thẩm định ban đầu từ đó thống nhất và thực hiện bản kế hoạch đó. Hà Nội 6/2010 Môc lôc Tãm t¾t néi dung thùc hiÖn 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh 1.1 Ph©n tÝch c«ng nghÖ 1.2 Ph©n tÝch kh¸ch hµng 1.3 Ph©n tÝch SWOT 1.4 Ph©n tÝch ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng 2 Môc tiªu 2.1 Môc tiªu cña c«ng ty 2.2 Môc tiªu thÞ tr­êng 3. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng 3.1 ChiÕn l­îc ph©n khóc thÞ tr­êng 3.2 ChiÕn l­îc vßng ®êi s¶n phÈm 3.3 ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ s¶n phÈm 4. Ch­¬ng tr×nh marketing 4.1 Marketing hçn hîp 4.2 C¸c ch­¬ng tr×nh kh¸ch hµng th©n thuéc 4.3 DÞch vô vµ hç trî kh¸ch hµng 4.4 Nghiªn cøu thÞ tr­êng 4.5 B¸n hµng trùc tiÕp 4.6 Lßng tin vµ sù tÝn nhiÖm 4.7 Xóc tiÕn th­¬ng m¹i 5. KÕ ho¹ch thùc hiÖn 5.1 ThiÕt kÕ vµ triÓn khai s¶n phÈm 5.2 Nhµ ph©n phèi 5.3 C¸c yªu cÇu vÒ nguån lùc ((((((( Hà nội 6/2010 Chương I PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH 1. PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ: 1.1 Các đặc điểm thị trường: *Quy mô thị trường và tỷ lệ tăng trưởng: Trong lĩnh vực nội thất văn phòng, Hòa Phát là nhà sản xuất số 1 tại Việt Nam, chiếm khoảng 40% thị phần cả nước. Thế mạnh của nội thất Hòa Phát không chỉ là chất lượng sản phẩm, mẫu mã phong phú mà công ty có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước với hơn 500 đại lý trên cả nước. Hiện tại, ngành hàng nội thất chiếm 12-14% lợi nhuận hàng năm của Tập đoàn. Hòa Phát đang phát triển đa dạng các mặt nội thất trường học, thư viện, khu công cộng, nội thất gia đình… để lấp đầy khoảng trống rất lớn trên thị trường nội thất hiện nay. Trong lĩnh vực này Hòa Phát sẽ giữ vững vị thế là nhà sản xuất hàng đầu trong nhiều năm tới. Không ngừng trưởng thành và vững mạnh, giữ vững vị thế của một đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nội thất, năm 2008, Công ty Nội thất Hòa Phát đã đạt doanh thu thuần 1000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 triệu USD, tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức gần 20%. Tính đến hết tháng 9/2009, doanh thu và lợi nhuận đã đạt được mục tiêu kế hoạch công ty đề ra so với mức cùng kỳ tăng trưởng hàng năm. Trong suốt những năm qua, Nội thất Hòa Phát liên tục giữ vững danh hiệu đầu ngành trong cuộc Bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top dẫn đầu ngành hàng, Thương hiệu nổi tiếng, chứng nhận VNR500 – bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về doanh thu và đón nhận thêm nhiều cờ thưởng, bằng khen… của các ngành, các cấp. 15 năm xây dựng và phát triển, thành quả của Nội thất Hòa Phát được khẳng định bằng vị trí hàng đầu tại Việt Nam với cơ sở sản xuất khang trang hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á, mạng lưới đại lý trải rộng trên 62 tỉnh thành của cả nước và đã vươn ra các nước bạn. Không những thế, Nội thất Hòa Phát đã tạo dựng được uy tín với đối tác, bạn hàng đồng thời luôn là doanh nghiệp đi đầu trong việc đóng góp ngân sách và tạo công ăn việc làm cho người lao động, tham gia các hoạt động cộng đồng, hoạt động từ thiện, giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại tại nhiều địa phương. Không chỉ tập trung cho thị trường trong nước, Nội thất Hòa Phát luôn dành sự đầu tư và quan tâm đặc biệt cho phát triển thị trường xuất khẩu vốn bị ảnh hưởng lớn bởi tình hình suy thoái kinh tế thế giới. Công ty đã đưa ra các biện pháp thúc đẩy, xúc tiến mạnh công tác bán hàng tại thị trường Lào, Campuchia về đầu tư mặt bằng bày hàng, trang trí hình ảnh cửa hàng.... Năm 2009, Nội thất Hòa Phát tự hào cung cấp sản phẩm cho công trình phục vụ Seagame 25 tại Lào. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục duy trì và đầu tư các nguồn lực để thúc đẩy phát triển thị trường truyền thống Trung Đông, Anh, Nhật... Năm 2009, Công ty nội thất Hòa Phát cán đích thành công với kết quả tăng trưởng 12% so với năm 2008. Quí III, IV công ty đạt mức tăng trưởng cao, trên 23% so với cùng kỳ năm 2008. * Thị trường tiềm năng : Là nhà sản xuất nội thất văn phòng lớn nhất Việt Nam,Nội Thất Hòa Phát không ngừng nghiên cứu,mở rộng khai thác các thị trường tiềm năng như ở khu vực miền Trung,miền Nam,các tỉnh thành trong cả nước thông qua hệ thống đại lý phân phổi.Đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài,đặc biệt là Lào,Campuchia,…và các thị trường truyền thống : Trung Đông,Anh,…Đặc biệt là hai thị trường nhập khẩu hàng nội thất Việt Nam lớn nhất là Nhật và Mỹ. Ngoài ra,Mehico và Đan Mạch cũng là 2 thị trường tiềm năng của ngành nội thất trong nước. Bên cạnh đó,công ty còn tiếp tục tăng cường đầu tư,phát triển,tung ra hàng loạt sản phẩm mới phù hợp mang tính dẫn hướng cho thị trường,đi sâu vào tìm hiểu những khách hàng nhiều tiềm năng : giới trẻ Việt Nam,giới công chức văn phòng,…. * Quá trình lịch sử phát triển: Là thành viên thứ 2 của tập đoàn Hoà Phát,Nội thất Hòa Phát ra đời năm 1995.Bước đột phá đầu tiên của Nội thất Hòa Phát diễn ra vào năm 1997, sau hai năm thành lập với việc quyết định chuyển từ nhập khẩu phân phối sang trực tiếp sản xuất các sản phẩm nội thất. Sau một thời gian nỗ lực nghiên cứu thị trường, tích lũy vốn, kinh nghiệm, Ban lãnh đạo Công ty Nội thất Hòa Phát đã hoạch định cho công ty một lối đi riêng và hướng phát triển phù hợp với bối cảnh kinh tế lúc bấy giờ. Với mục tiêu sản xuất những sản phẩm nội thất Việt có chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu và thói quen tiêu dùng của người dân Việt Nam, Công ty mạnh dạn nhập thiết bị, máy móc, công nghệ đầu tư sản xuất vào loại lớn nhất và hiện đại nhất so với các doanh nghiệp sản xuất hàng nội thất tại Việt Nam. Từ bước khởi đầu mạnh dạn và đầy bản lĩnh đó, Công ty Nội thất Hòa Phát ngày càng có những bước phát triển mạnh mẽ và tạo dựng được vị thế vững chắc, trở thành một trong những thương hiệu đứng đầu thị trường nội thất Việt Nam. Với hơn 1000 sản phẩm đa dạng mẫu mã, phong phú về chủng loại, Nội thất Hòa Phát tự hào đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng. Từ những chiếc ghế xoay văn phòng đầu tiên, đến nay, Nội thất Hòa Phát đã sản tung ra thị trường mười dòng sản phẩm tập trung ở bốn lĩnh vực: Nội thất văn phòng, gia đình, trường học và khu công cộng. * Cấu trúc công nghệ: Nhà máy gỗ công nghiệp là một trong 3 nhà máy đầu tiên trong hệ thống nhà máy của Công ty Nội thất Hòa Phát. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, xứng với quy mô và tiềm lực của Nhà máy, Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Tháng 2/2008, Nhà máy chính thức được di dời từ Dương Xá về Khu Công nghiệp Phố Nối A với hạ tầng được xây dựng mới trên quy mô 30.000m2, dây chuyền sản xuất đạt công suất cao và được đầu tư đồng bộ về vật chất để hoàn thiện các khu vực sản xuất, làm việc của cán bộ kỹ thuật. Hệ thống nhà kho với kho nguyên liệu 4000 m2, kho thành phẩm xấp xỉ 4000 m2 có khả năng dự trữ lớn trữ lượng sản phẩm. Với sức chứa của hệ thống nhà kho tăng gấp nhiều lần so với trước đây cho phép Nhà máy có thể thực hiện xuất được cùng một lúc nhiều đơn hàng. Đặc biệt, cơ sở mới được thiết kế hợp lý, giúp Nhà máy có thể tổ chức sản xuất được theo sơ đồ khép kín từ kho – nơi sản xuất –  nhập hàng. Điều đó giúp Nhà máy tiết kiệm thời gian và tổ chức sản xuất khoa học. Ngoài dàn máy móc thiết bị hiện đại nhập khẩu phục vụ cho sản xuất, Nhà máy cũng được đầu tư hệ thống máy vi tính, tạo điều kiện cho việc quản lý xuất nhập hàng hóa. Để cho ra những sản phẩm chất lượng cao, Nhà máy trang bị dây chuyền công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Máy cắt hiện đại của Italia cho sản lượng cao gấp 3-5 lần so với máy bán thủ công, sản phẩm đạt được độ tinh xảo, sắc nét, không xước mẻ. Đặc biệt, máy có phần mềm tối ưu hóa vật tư, giúp sử dụng nguyên liệu với hiệu quả tối đa. Máy dán nẹp cạnh của Đức có hệ thống dao gọt tự động, tạo cho sản phẩm có độ bóng và bắt mắt; máy phay CNC chophép tạo ra những sản phẩm có tọa độ phức tạp, tạo những đường uốn lượn và giữ được sự đồng nhất cho các sản phẩm. Năm 2009, công ty tiếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng, mở rộng sản xuất, trang bị máy móc hiện đại và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật tại các công đoạn sản xuất để đảm bảo công suất ổn định cho một loạt các nhà máy như:  nhà máy Tủ Sắt, Nội thất Ống Thép, Gỗ Công Nghiệp, Gỗ Tân Quang, Dự án Inox.... * Mức độ cạnh tranh: Trên thị trường nội thất hiện nay,ngoài Nội thất Hòa Phát còn có các nhà sản xuất, kinh doanh có tiếng trong nước mà tên tuổi và thương hiệu của họ đã đứng vững trên thị trường đồ gỗ nội thất tại Việt Nam và được thế giới biết đến như: Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, Tập đoàn gỗ Đức Long – Gia Lai, Xí nghiệp mỹ nghệ Hoàng Hải, Công ty sản xuất và xuất khẩu gỗ Phú Đạt,và có thêm sự xuất hiện của nhiều công ty mới trong nước như: ATN,FAMI,Kiến Trúc Vàng, Tầm Nhìn Mới,Cuộc Sống Đẹp,….. Bên cạnh đó là sự hiện diện của những tên tuổi nổi tiếng từ ngoài nước.Nhãn hiệu nội thất lớn của Thái Lan SB, có hệ thống 200 cửa hàng tại nước mình, mở hai cửa hàng với quy mô trên 1.000m2 tại TP.HCM và Hà Nội. Thị trường SB nhắm tới là căn hộ trung và cao cấp, đối tượng chính là lớp người trẻ thành đạt. Tương tự, nhãn hiệu Kian từ Malaysia, đã có mặt trên 80 nước, đến mở cửa hàng tại TP.HCM cũng nhắm vào những người trung lưu. Các công ty này đều có chiến lược mở rộng thị trường rộng khắp cả nước vào năm 2005.Nội thất cao cấp của Ý – Nieri đã hiện hữu trên 60 quốc gia trên thế giới này chính thức xuất hiện tại Việt Nam. Những năm trước, ở hàng đồ nội thất, hàng ngoại chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường. Các nhà sản xuất và phân phối đồ nội thất Việt Nam đã nhường phần lớn thị trường cho hàng ngoại. Hàng chủ yếu nhập từ Trung Quốc, một phần từ Hong Kong, Đài Loan,Thái Lan. Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam  đã không còn cửa hàng ở các vùng trung tâm. Thị trường đã xuất hiện nhiều hệ thống cửa hàng có mặt bằng rộng và phát triển theo dạng chuỗi cửa hàng với các tên tuổi chuyên bán hàng nhập khẩu như Phố Xinh, Land Bond, Lee Furniture, SB Furniture. Các nhà phân phối hàng nhập ngoại cho biết hàng nhập có nhiều mẫu mã đẹp và thay đổi liên tục. Giá của chúng cũng khá mềm. Bên cạnh đó, bán hàng nội thất nhập có lợi nhuận nhiều và quay vòng vốn nhanh hơn là tổ chức xưởng sản xuất hoặc chờ đợi hàng của các công ty trong nước. Các công ty trong nước, trước sức ép của hàng ngoại và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đã đi vào đầu tư về chiều sâu như khâu tạo mẫu, đi vào thiết kế hàng theo thị hiếu của khách mua. Các công ty trước đây chỉ chuyên về xuất khẩu, sau khi tham dự các hội chợ ngành đồ gỗ đã bị bất ngờ vì lượng khách hàng trong nước quan tâm đến sản phẩm. Họ nhanh chóng có chiến lược đưa hàng bán ngay trong nước. *Khuynh hướng của cung và cầu: Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của thị trường và sự gia tăng của các công ty mới thành lập thì kéo theo đó là sự phát triển của thị trường nội thất văn phòng. Để có thể đáp ứng nhu cầu, thị hiếu đa dạng của thị trường thì các công ty chuyên sản xuất cung cấp hàng nội thất cũng rất đa dạng về quy mô, chất lượng, mẫu mã cho đến nguyên vật liệu sử dụng. Bên cạnh xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài,các công ty nội thất hiện nay đang ngày càng quan tâm hơn đến thị trường nội địa vốn được xem là rất tiềm năng. Nhu cầu mua sắm hàng nội thất (bàn ghế, tủ, giường...) của người tiêu dùng vào những tháng cuối năm tăng cao khiến thị trường nội thất trong nước nóng lên. Xu hướng mua đồ nội thất riêng lẻ tăng vì người tiêu dùng thường tìm các mặt hàng mới mà có thể phối hợp với các đồ nội thất sẵn có của họ. Bên cạnh những hàng nội thất có kiểu dáng cổ điển hay kiểu dáng mộc mạc,đơn giản, tự nhiên,thì đồ nội thất hiện đại,đa chức năng, linh hoạt và tiện dụng cũng được người tiêu dùng ưa chuộng. 1.2 Khuynh hướng ngành nghề chủ yếu và người thực hiện: Công ty luôn tập trung vào hững sản phẩm truyền thống của công ty như bàn làm việc, tủ làm việc, hộc, bàn máy tính, bàn họp với gam màu chủ đạo là ghi xám và ghi chì; vàng và xanh là những hình ảnh quen thuộc ở bất cứ văn phòng công sở nào,đã ghi dấu ấn tại nhiều dự án lớn trên khắp mọi miền đất nước. Không dừng ở thế mạnh với những sản phẩm truyền thống đã quen thuộc với người tiêu dùng, Nhà máy Gỗ công nghiệp của Nội Thất Hòa Phát tiếp tục nghiên cứu, phát triển những dòng sản phẩm mới với những bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Bắt đầu triển khai từ năm 2007, Nhà máy đã tung ra thị trường dòng sản phẩm mới NewTrend. Đúng như tên gọi của dòng sản phẩm, NewTrend thực sự hướng tới xu hướng mới về dòng hàng nội thất văn phòng, phù hợp với văn phòng làm việc hiện đại. Dòng sản phẩm NewTrend bao gồm bàn làm việc và hộc, bàn máy tính, tủ làm việc, bàn họp, module làm việc với nguồn nguyên liệu chính từ Laminate và Melamine hay toàn bộ Melamine nhập ngoại.  NewTrend mang một bước đột phá về màu sắc  với những gam màu đang được coi là “thời trang” trên thị trường nội thất như gam màu trắng sữa, màu nâu nhạt, màu vân gỗ sồi… Đặc biệt, vân sọc trắng nền đen với các đường nét trẻ trung, hiện đại đang được kỳ vọng sẽ tạo nên xu hướng mới và táo bạo bởi Hòa Phát là Công ty đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mẫu mầu này vào sản phẩm. Bên cạnh dòng sản phẩm mới NewTrend, Nhà máy còn dành gần 4000 m2 mặt bằng để triển khai dự án sản phẩm gỗ công nghiệp cao cấp với các dòng sản phẩm bàn giám đốc, bàn trưởng phòng, bàn nhân viên và module làm việc, bàn họp, tủ văn phòng… với chất liệu hoàn toàn bằng chất liệu gỗ Melamine; gỗ melamine kết hợp với chân sắt, yếm tôn; và sản phẩm sử dụng màng Laminate. Nguyên liệu gỗ được nhập khẩu từ Italia và phụ kiện sản phẩm nhập ngoại, chất lượng tốt và tính đồng bộ cao. Hiện tại, Nhà máy đã nghiên cứu và đưa vào sản xuất một số sản phẩm mẫu. Trong giai đoạn 1, dự án có công suất 3000 sản phẩm/tháng. Sản phẩm gỗ công nghiệp cao cấp sẽ đáp ứng được xu hướng và nhu cầu của thị trường về văn phòng hiện đại, tiện nghi với vật tư, phụ kiện cao cấp và đạt yêu cầu về tính thẩm mỹ với độ chính xác tinh xảo của sản phẩm. Sản phẩm gỗ cao cấp mang phong cách mới và tạo được nét độc đáo. Trong giai đoạn 2 của dự án, Nhà máy sẽ phát triển dòng sản phẩm gỗ cao cấp dành cho nội thất gia đình. Theo Bà Bùi Nhân Huệ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát, Công ty có chiến lược đầu tư dài hạn về cơ sở hạ tầng cho Nhà máy, đồng thời đa dạng hóa dòng sản phẩm gỗ công nghiệp hướng tới xu thế hiện đại, đi sâu vào tính tiện dụng, khai thác các màu sắc phối màu trên sản phẩm và không gian làm việc. Song song với chiến lược đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty cũng sẽ chú trọng đến các khâu tư vấn và dịch vụ sau bán hàng. Những dòng sản phẩm mới của Nhà máy Gỗ công nghiệp sẽ góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của  Nội thất Hòa Phát – nhà sản xuất nội thất đi đầu với những sản phẩm cao cấp. Bên cạnh đó,sản phẩm bàn ghế làm từ ống Inox của Nội thất Hòa Phát đã có mặt đồng loạt trên thị trường cả nước. Đây là dòng sản phẩm chất liệu mới của Công ty nội thất Hòa Phát với dây chuyền sản xuất khá đồng bộ lắp đặt tại phân xưởng vừa mới thành lập giữa năm 2008: Phân xưởng sản xuất hàng Inox. Từ lâu, Inox là một chất liệu sản xuất hàng nội thất và trang trí nội thất phổ biến trên thị trường với khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, phù hợp với khí hậu Việt Nam. Chính vì vậy có rất nhiều nhà sản xuất tham gia thị trường trong đó có cả những cơ sở sản xuất nhỏ, làm theo kiểu hàng chợ, giá thành rẻ nhưng chất lượng không cao khiến cho dòng hàng này trở thành “bình dân”. Nắm bắt những đặc điểm đó của thị trường, Nội thất Hòa Phát đã định hướng sản xuất dòng sản phẩm Inox với nhiều ưu điểm nổi trội. Trước mắt, Công ty nội thất Hòa Phát đưa ra thị trường một số mẫu bàn ghế gia dụng và bàn ăn phục vụ cho các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp. Các loại ghế làm từ ống Inox đệm bọc PVC đều sử dụng mẫu PVC mới với nhiều cải tiến về mầu sắc. Bàn ăn dùng cho bếp ăn tập thể được trang bị thêm các thanh đỡ treo ghế lên bàn khi không sử dụng, tăng độ tiện dụng của sản phẩm. Loại bàn này được nhiều Nhà máy trong các KCN Thăng Long, Nội Bài… ưa chuộng và sử dụng. Cũng như chương trình tung sản phẩm Gỗ công nghiệp cao cấp Newtrend, các công việc chuẩn bị cho công tác triển khai sản phẩm mới tại các đại lý được Phòng Marketing và Phòng bán hàng thực hiện rất bài bản: từ khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm tại NM đến việc đào tạo kiến thức sản phẩm cho nhân viên phụ trách thị trường từ đó giới thiệu đến các Đại lý. Về kênh phân phối, các cửa hàng bày bán sản phẩm giai đoạn đầu được lựa chọn dựa trên một số tiêu chí: địa điểm, mặt bằng thuận lợi cho việc giới thiệu, bày bán sản phẩm; khả năng tiêu thụ tốt ở khu vực thị trường; đại lý có thế mạnh về dòng hàng gia đình và nhiệt tình trong công tác phát triển bán sản phẩm mới cũng như thực hiện nghiêm túc chính sách và chương trình công ty đề ra… Theo lộ trình, khi kết thúc giai đoạn 1, Công ty sẽ thu thập các thông tin thị trường để đưa ra những dòng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng.Dự kiến từ nay đến cuối năm, Công ty sẽ thiết kế và sản xuất các mặt hàng gia dụng cao cấp như mắc áo, giá kệ làm từ ống Inox kết hợp với gỗ tự nhiên, nhựa hoặc các chất liệu khác. 1.3 Các yếu tố về kinh tế và chính trị : Việt Nam đã vượt qua Philippines, vươn lên chiếm vị trí thứ 4 trong khối các nước Đông Nam Á, sau Malaysia, Indonesia và Thái Lan, trong cuộc đua chiếm lĩnh thị phần xuất khẩu đồ nội thất. Năm 2008, kinh tế các nước bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Kết quả là tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh. Thất nghiệp cùng với những khó khăn về tài chính đã khiến người dân hạn chế thậm chí dừng hẳn việc mua sắm nhà và đồ nội thất. Một số người thuộc phân đoạn nhóm tiêu dùng giá rẻ và trung bình thậm chí còn không đủ khả năng chi trả các khoản vay thuê nhà. Việc các ngân hàng giảm các khoản vay thế chấp mua nhà đã khiến tỷ lệ số người sở hữu nhà giảm. Điều này đã tác động tiêu cực đến doanh số bán hàng các loại đồ nội thất và phụ kiện trang trí; vì khi nhiều người mua nhà hoặc chuyển nhà thì họ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn để trang trí ngôi nhà của mình. Diễn biến trái chiều trong năm 2008 đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chúng và Nôi Thất Hòa Phát nói riêng. Đầu năm, cuộc chạy đua lãi suất, biến động lớn về tỷ giá và lạm phát tăng cao đã đẩy chi phí giá vốn của doanh nghiệp lên cao. Gần cuối năm, giá cả của hầu hết các nguyên liệu thô đều giảm mạnh, suy thoái kinh tế toàn cầu, tiêu thụ trong nước giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng bán hàng và lợi nhuận của hầu hết các doanh nghiệp. Những điều chỉnh vĩ mô của nhà nước như liên tục hạ lãi suất cơ bản (tới nay chỉ còn 10% năm ) và nhiều quy định tháo gỡ cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn như giảm thuế, giãn thuế, miễn thuế, các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất cho vay và ưu tiên hoạt động xuất khẩu, gói nguồn vốn kích cầu có giá trị lớn ..
Luận văn liên quan