Bàn về công tác quản lí và tổ chức hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Thế giới đang trong xu thế toàn cầu hoá, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Mặt khác, đất nước ta đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hoá. Điều này cũng làm cho chi tiêu của Chính phủ tăng thêm. Vậy Ngân sách chính phủ được tài trợ bởi những nguồn nào? Thuế chính là nguồn thu chủ yếu của chính phủ. Để đáp ứng yêu cầu này Nhà nước ta đã và đang nghiên cứu, áp dụng nhiều sắc thuế nhằm bảo đảm cho sản xuất trong nước phát triển, điều tiết thu nhập trong dân cư, thu hút sự đầu tư của các tổ chức nước ngoài, chính phủ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, đồng thời tạo nguồn ngân sách đầy đủ và lâu dài cho nhà nước. Trong các luật thuế thì thuế doanh thu là sắc thuế còn nhiều hạn chế, vì vậy cần phải thay thế bằng lụât thuế khác phù hợp. Kết hợp giữa nghiên cứu và kế thừa kinh nghiệm của các nước đi trước. Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 11 ( từ ngày 2/4 đến ngày 10/5/1997 ) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1999, thay cho luật thuế doanh thu. Thuế GTGT là một sắc thuế mới, có sự thay đổi căn bản về nội dung phương pháp tính thuế và biện pháp hành thu so với thuế doanh thu. Sau một thời gian áp dụng, bên cạnh những tác động tích cực cũng đã phát sinh những bất cập cần phải xử lí. Vì vậy em quyết định chọn đề tài “Bàn về công tác quản lí và tổ chức hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm hai phần : - Phần I : Những lí luận chung về thuế GTGT - Phần II: Những nhận xét và kiến nghị

doc33 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 06/08/2013 | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bàn về công tác quản lí và tổ chức hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan