Báo cáo Chính trị

Thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, Đoàn trường đã tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Chỉ thị số 03 / CT-TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Yên Sơn lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhà trường; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Yên Sơn lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2006-2007 tới 100% ĐVTN trong nhà trường bằng nhiều hình thức: Học tập trong các giờ sinh hoạt tập trung, giờ chào cờ, sinh hoạt chi đoàn, trong các giờ sinh hoạt lớp và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như 20/11, 22/12, 3/2, 8/3, 26/3, 30/4, 1/5, 19/5. Kết quả: Tổ chức 7 đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết với 6489 lượt ĐVTN tham gia. - Tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới 100% đoàn viên chi đoàn giáo viên. Triển khai thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến 100% ĐVTN học sinh, tổ chức cho ĐVTN viết bài thu hoạch và liên hệ phương hướng phấn đấu.

doc32 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/11/2013 | Lượt xem: 1505 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Chính trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ MỤC LỤC ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRUNG SƠN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2007-2008 * Số - BC/ĐTN Trung sơn, ngày.......tháng 10 năm 2007 (Dự thảo) BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRUNG SƠN NHIỆM KỲ 2007-2008 Nhiệm kỳ 2006-2007 của Đoàn trường THPT Trung Sơn diễn ra trong điều kiện toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn khởi trước những thành tựu sau hơn 20 năm đổi mới của đất nước. Cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới và phát động cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” đạt được kết quả quan trọng. Các cấp bộ Đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Yên Sơn, Đoàn trường THPT Trung Sơn đã lãnh đạo ĐVTN hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2006-2007. PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN Nhiệm kỳ 2006-2007 I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Tình hình tổ chức : - Tổng số lớp: 24 - Tổng số Chi đoàn: 25, trong đó, Chi đoàn học sinh: 24; Chi đoàn giáo viên: 01 - Đoàn viên học sinh: 829 + Đoàn viên học sinh lớp 12: 244 + Đoàn viên học sinh lớp 11: 287 + Đoàn viên học sinh lớp 10: 298 + Đoàn viên giáo viên: 26 - Tổng số thanh niên: 104. - Tổng số Đảng viên: 10 - Tổng số chi hội LHTN: 19. - Số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng: 14 - Số đoàn viên ưu tú đã được kết nạp Đảng: 07 - ĐVNT là con thương, bệnh binh: 12 - ĐVTN là con dân tộc: 578 - ĐVTN là con gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn : 7. - Tổng số uỷ viên BCH: 15 : + Là giáo viên: 11 + Là học sinh: 4 - Tổng số uỷ viên BTV: 5 2/ Thuận lợi và khó khăn: a/ Thuận lợi: - Chi bộ, Ban giám hiệu, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Yên Sơn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao, kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006-2007. - Đa số ĐVTN có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hăng hái tham gia và tham gia có hiệu quả các chương trình công tác mà Đoàn trường phát động. - Đội ngũ cán bộ Đoàn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm. b/ Khó khăn: - Trường nằm trên địa bàn ATK, xa trung tâm kinh tế- văn hoá của tỉnh. Đoàn viên thanh niên chưa thường xuyên được cập nhật thông tin . - Nhiều ĐVTN là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngoài giờ học còn phải tham gia lao động sản xuất cùng gia đình nên chưa chú ý đến học tập, không có thời gian tự học, điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn, việc đi học rất vất vả. - Một bộ phận ĐVTN chưa có động cơ học tập đúng đắn, lười học, lười tu dưỡng. - Cán bộ của một số chi đoàn còn thiếu kinh nhiệm. Trước những thuận lợi và khó khăn nói trên, được sự quan tâm lãnh đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu và các đoàn thể trong nhà trường và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Sơn, trong năm học 2006-2007, tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trường THPT Trung sơn đã đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần vượt khó, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường THPT Trung Sơn đạt được những kết quả sau: II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC : 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống. 1.1 Công tác giáo dục chính trị , tư tưởng Thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, Đoàn trường đã tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Chỉ thị số 03 / CT-TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Yên Sơn lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhà trường; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Yên Sơn lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2006-2007 tới 100% ĐVTN trong nhà trường bằng nhiều hình thức: Học tập trong các giờ sinh hoạt tập trung, giờ chào cờ, sinh hoạt chi đoàn, trong các giờ sinh hoạt lớp và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như 20/11, 22/12, 3/2, 8/3, 26/3, 30/4, 1/5, 19/5... Kết quả: Tổ chức 7 đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết với 6489 lượt ĐVTN tham gia. - Tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới 100% đoàn viên chi đoàn giáo viên. Triển khai thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến 100% ĐVTN học sinh, tổ chức cho ĐVTN viết bài thu hoạch và liên hệ phương hướng phấn đấu. - Tích cực tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Sơn lần thứ XX, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX . Đoàn trường có 2 đại biểu vinh dự được tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XX và 01 đại biểu được vinh dự tham dự Đại hội đoàn toàn Tỉnh lần thứ XIII. Sau đại hội, tổ chức thông báo diễn biến và kết quả của đại hội đến ĐVTN. Kết quả, có hơn 1600 lượt ĐVTN được thông tin về diễn biến và kết quả đại hội. - Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII đến 100% ĐVTN. Vận động 100% ĐVTN đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội. - Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho ĐVTN nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như 20/11, 22/12, 3/2., 8/3, 26/3…. với nội dung hấp dẫn và hình thức phong phú như : toạ đàm, nói chuyện, sân khấu hoá. Kết hợp với tổ bộ môn Văn - Sử- Địa tổ chức ngoại khoá chuyên đề “ Hình tượng anh Bộ đội Cụ Hồ trong văn học nghệ thuật”, “ 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến” bằng hình thức sân khấu hoá. Hoạt động này đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia và tạo khí thế sôi nổi trong hoạt động của toàn trường. - Kết hợp giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cho ĐVTN thông qua các hoạt động mít tinh, kỷ niệm, biểu diễn văn nghệ, các hoạt động TDTT, ra các số báo tường chào mừng các ngày lễ lớn như : 20/11, 22/12, 9/1, 8/3, 26/3.......thu hút 100% ĐVTN tham gia. - Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giúp cho ĐVTN nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của nhà trường, từ đó nhận thức rõ về vai trò và trách nhiệm trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 1.2 Công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống - Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của đội văn nghệ xung kích và các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng. Đoàn trường có 01 đội văn nghệ xung kích thường xuyên tham gia biểu diễn để tuyên truyền và phục vụ ĐVTN. Tổ chức Hội diễn văn nghệ “ Tiếng hát vàng anh “ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2006 với sự tham gia của 24/24 chi đoàn học sinh với hơn 100 em học sinh tham gia biểu diễn. Tổ chức biểu diễn nhân các ngày lễ lớn, giao lưu văn nghệ với Chi đoàn Lâm trường Yên Sơn và Hội bảo trợ trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam, tham gia các liên hoan văn nghệ tại các xã Trung Sơn. - Tổ chức cuộc thi: “ Tìm hiểu về Dân số- SKSS vị thành niên” bằng hình thức sân khấu hoá với sự tham gia của 24 chi đoàn, thi tiểu phẩm với đề tài “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục “ với sự tham gia của 24/24 chi đoàn với 144 ĐVTN, tham gia thi viết bài tìm hiểu “ Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em “, thi viết bài tìm hiểu: “ Luật thanh niên”, tham gia thi viết thư quốc tế (UPU) lần thứ 36 với hơn 2799 ĐVTN tham gia. Thi làm báo ảnh với chủ đề “ Việt Nam sau 20 năm đổi mới” với 24/24 chi đoàn tham gia . - Thường xuyên tổ chức nhiều hình thức giáo dục pháp luật cho ĐVTN. Kết hợp với phòng PX 18 Công an tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền pháp luật cho toàn thể ĐVTN với sự tham gia của 979 ĐVTN. -Thường xuyên phát động phong trào tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội trong toàn Đoàn. Tổ chức kí cam kết không vi phạm pháp luật, không vi phạm trật tự an toàn giao thông, không đi xe máy khi tham gia các hoạt động của nhà trường, giữ gìn vệ sinh và an ninh công cộng trong các ngày nghỉ….. Kết quả: 100% ĐVTN tham gia kí cam kết và học tập các văn bản pháp luật. - 100% chi đoàn tổ chức học tập về nội quy, quy định của nhà trường và nề nếp học tập của ĐVTN trong nhà trường - Công tác giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, ý thức công dân và tinh thần cảnh giác cho ĐVTN được tổ chức thường xuyên. Kết quả 100% ĐVTN ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực hiện ATGT. - Thường xuyên tổ chức các phong trào VHVN-TDTT nhằm giáo dục lối sống lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho ĐVTN. -100% ĐVTN tham gia phong các hoạt động giáo dục truyền thống "Tôn sư trọng đạo", rèn luyện tính trung thực trong thi cử, đấu tranh chống các biểu hện tiêu cực trong học tập và thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. - Đoàn trường đã chủ động phối hợp với nhà trường tổ chức học tập quy chế thi cử cho 100% ĐVTN trong trường. Phát động phong trào "Kỳ thi nghiêm túc chất lượng cao" * Kết quả xếp loại hạnh kiểm: - Tốt : chiếm 63,4 % - Khá : chiếm 28,03 % - TB : chiếm 8 % - Yếu : chiếm 0,6 % 2/ Công tác giảng dạy, học tập , rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp - Thường xuyên tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm trong học tập và rèn luyện bằng hình thức đăng kí ngày, tuần học tốt, khuyến khích bằng điểm thi đua đối với các lớp đạt 100% giờ tốt trong tuần và 100 % tuần tốt trong tháng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như : Chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11, Kỷ niệm ngày thành lập QĐND 22/12, Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam 3/2, Kỷ niệm 76 năm thành lập Đoàn THCS Hồ Chí Minh, Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ... - Tổ chức ngoại khoá chuyên đề các môn KHXH, phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề về phương pháp chủ nhiệm và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học.... - Tổ chức cho hơn 500 ĐVTN đi tham dự hội chợ việc làm tỉnh Tuyên Quang lần thứ hai. Tổ chức Hội nghị tư vấn nghề nghiệp cho ĐVTN và tổ chức cho ĐVTN viết bài thu hoạch, bày tỏ ước mơ, dự định về nghề nghiệp trong tương lai. Sơ kết thi đua và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân ĐVTN có thành tích học tập tốt, rèn luyện và công tác trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đoàn; khen thưởng các cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác; tặng quà cho ĐVTN là con liệt sĩ, con thương binh, học sinh nghèo, học sinh tàn tật với tổng số tiền gần 3 triệu đồng. * Đoàn viên giáo viên: - Đoàn viên chi đoàn giáo viên tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy nhà trường, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. - 100% đoàn viên chi đoàn giáo viên đều tích cực, tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Có 30/33 đoàn viên đạt chuẩn đào tạo về chuyên môn, 03 đồng chí tiếp tục học đại học để đạt chuẩn vào năm 2008. - Chi đoàn giáo viên tích cực đẩy mạnh hoạt động đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giảng dạy. Luôn xung phong, đi đầu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy: soạn 20 giáo án điện tử, có 05 đồng chí tham gia thi giáo viên giỏi sử dụng thiết bị dạy học cấp tỉnh năm 2007. Kết quả đạt 01 giải nhì và 02 giải khuyến khích, xếp thứ 10 trong tổng số 28 trường dự thi. - Có 08 đồng chí đăng kí danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Kết quả thao giảng: dạy 24 giờ trong đó đạt 16 giờ giỏi, 8 giờ khá. Kết quả có 03 đ/c được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. - Phối hợp cùng nhà trường tổ chức Hội nghị tuyển sinh và hướng nghiệp cho học sinh; tuyên truyền về việc thực hiện cuộc vận động “ Hai không”, hướng dẫn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm cho ĐVTN khối 12 với 499 ĐVTN tham gia. - Chi đoàn giáo viên luôn là nòng cốt trong các hoạt động của đoàn trường và của địa phương. Tích cực tham gia các phong trào thi đua của nhà trường bằng hoạt động thiết thực, đạt các thành tích cao: đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên thăm lớp dự giờ, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng giờ giảng. Trong năm học 2006-2007, chi đoàn giáo viên đã dạy cho đồng nghiệp dự được 198 giờ, đi dự và rút kinh nghiệm, góp ý cho đồng nghiệp 660 giờ, 100% đạt giờ khá giỏi. 100% ĐV trong chi đoàn giáo viên có báo cáo sáng kiến kinh nghiệm,100% đoàn viên có hồ sơ chuyên môn đúng quy định. - Tích cực tham gia phong trào làm và sử dụng thiết bị dạy học. Tự làm 245 đồ dùng dạy học, sử dụng hơn 2000 lượt - Luôn là lực lượng nòng cốt trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn tập thi tốt nghiệp, thi đại học, là lực lượng nòng cốt trong công tác quản sinh, duy trì an ninh trật tự trong khu KTX . - Đoàn viên chi đoàn giáo viên tích cực tham gia vận động học sinh đến trường, góp phần giữ vững kết quả phổ cập giáo dục. - Chi đoàn giáo viên tổ chức tốt cuộc thi " Trí tuệ tuổi trẻ" nhằm khơi dậy tinh thần học tập và củng cố tri thức cho học sinh . * Đoàn viên học sinh. - Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua giành kết quả cao trong học tập, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp“, ngay từ đầu năm học Đoàn trường đã phát động trong các chi đoàn phong trào thi đua “ giờ học tốt" , "ngày học tốt",' tuần học tốt “. Các chi đoàn đều xây dựng được các đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong học tập. Từng chi đoàn đăng ký danh hiệu thi đua, tổ chức phong trào thi đua một cách thiết thực, lập thành tích cao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học. - Tham gia 04 đợt thi đua lớn trong năm học chào mừng các ngày lễ lớn. - Kết quả các đợt thi đua : + 24/24 chi đoàn đạt từ loại khá trở lên, trong đó các chi đoàn đạt có nhiều giờ học tốt, tuần học tốt như chi đoàn 12C1,12C2, 11B1,11B2,10A1, 10A2… + Số giờ học tốt :18.434 giờ + Số ngày học tốt : 3422 ngày + Số tuần học tốt : 617 tuần - Ccác chi đoàn duy trì và tổ chức có hiệu quả hoạt động 15 phút đầu giờ, tổ chức tốt các buổi ôn tập để kiểm tra, thi học kỳ và thi tốt nghiệp. - Tham gia tích cực cuộc thi "Trí tuệ tuổi trẻ". Kết quả : Chi đoàn 10A1 đạt giải Nhất, Chiđoàn 12C1 đạt giải Nhì, Chi đoàn 11B6 đạt giải ba. Đoàn trường tổ chức biểu dương và hen thưởng các chi đàon đạt giải với tổng số tiền 450.000 đồng. - Kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và công tác. Kết hợp với Hội đồng thi đua, khen thưởng của nhà trường khen thưởng cho các chi đoàn có thành tích cao trong các đợt thi đua với tổng số tiền 1.225.000 đồng. - Duy trì tốt phong trào xây dựng phòng học đẹp và KTX xanh- sạch- đẹp. * Kết quả: - Học lực Giỏi : 01 em = 0,01 % - Học lực Khá: 115 em = 12,6 % - Học lực trung bình: 675 = 73,9 % - Học lực yếu: = 13,3 % - Học sinh Giỏi cấp trường: 01 - Học sinh tham gia thi HSG cấp tỉnh: 12 - Học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh: 3 em ( 01 giải ba, 02 giải KK ) Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh: Xếp thứ 3 bảng B - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tuy thấp (31,7%) nhưng kết quả thi ĐH, CĐ cao nhất trong các năm (33,3 % ) 3/ Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội. - Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên nhà trường sạch đẹp. Thực hiện tốt phong trào “ Ngày thứ 7 tình nguỵện “ và “ Ngày Chủ nhật xanh” - Củng cố, duy trì tốt hoạt động của đội thanh niên xung kích. Mỗi chi đoàn thành lập một đội xung kích gồm 3 thành viên và 01 đội cờ đỏ tham gia giữ gìn nền nếp, trật tự trong nhà trường. Thành lập đội thanh niên xung kích để duy trì tình hình an ninh trật tự trong khu KTX . Tổ chức cho đội TNXK giải toả giao thông ở đoạn đường cổng trường. Phối hợp với cơ quan công an và chính quyền các xã phường làm tốt công tác quản lí ĐVTN nơi trọ học. - Thường xuyên tổ chức cho ĐVTN kí và thực hiện cam kết phòng chống ma tuý, thực hiện ATGT, phòng chống TNXH. Tổ chức cho 2400 lượt ĐVTN kí và thực hiện cam kết. - Tổ chức rà soát tình trạng nghiện hút ma tuý trong ĐVTN kết quả không phát hiện trường hợp nào mấc nghiện - Phát tài liệu, tờ rơi để tuyên truyền phòng chống ma tuý, phòng chống HIV/AIDS, về sức khoẻ sinh sản... - Tham gia giải việt dã Tiền phong huyện Yên Sơn năm 2007 đạt giải Ba toàn đoàn. - Tham gia xây dựng, cải tạo, tu sửa khuôn viên nhà trường đảm bảo xanh- sạch- đẹp. Tham gia Tết trồng cây năm 2007, trồng mới 23 cây trám, lát, sấu trong khuôn viên nhà trường và KTX. Chăm sóc và bảo vệ tốt thảm cỏ, cây cảnh, cây bóng mát trong khuôn viên nhà trường. - Mỗi chi đoàn đăng kí và xây dựng 1 công trình thanh niên nhằm đảm bảo vệ sinh và mỹ quan trong khuôn viên nhà trường với giá trị 3.580.000 đồng. 4. Các hoạt động tình nguyện, chung sức cộng đồng - Ngay từ đầu năm học hoạt động này đã được Đoàn trường chú ý và đặc biệt quan tâm. Ban chấp hành Đoàn trường đã tiến hành rà soát, tìm hiểu hoàn cảnh của ĐVTN là con thương binh, con gia đình có công với cách mạng, ĐVTN có hoàn cảnh gia đình khó khăn để phát động trong toàn Đoàn phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”. Tiếp tục thực hiện và làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, gia đình thương binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho con liệt sĩ, con thương binh và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 2.700.000 đồng. Mua bút ủng hộ trẻ em nghèo, khuyết tật với số tiền 1.500.000 đồng. Ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc màu da cam: 100.000 đồng. Nhân dịp ngày 22/12 Đoàn trường đã kết hợp với các chi đoàn trong toàn trường đến thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ với tổng trị giá là 600.000 đồng. - Phối hợp với Công đoàn và nhà trường tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình giáo viên diện chính sách với tổng số tiền 700.000 đồng. - Vận động đoàn viên chi đoàn giáo viên tham gia xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền 1.980.000 đồng, xây dựng “ Quỹ vì người nghèo” với tổng số tiền 1.485.000 đồng, xây dựng “ Quỹ vì trẻ thơ” với tổng số tiền 1.146.000 đồng. - Tổ chức cho ĐVTN tham gia vệ sinh, thu gom rác thải đoạn đường khu vực cổng trường đến nhà văn hoá xóm Lâm Sơn. Tham gia trồng cây “ Tháng thanh niên năm 2007” do Huyện đoàn Yên Sơn tổ chức với trên 500 ĐVTN tham gia, trồng được gần 3000 cây keo lai . - Chỉ đạo các chi đoàn tổ chức giúp đỡ gia đình ĐVTN thu hoạch vụ mùa. 5. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn , xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường trong sạch vững mạnh : - Tiếp tục nâng cao chất lượng , đổi mới phương thực hoạt động của các chi đoàn trong trường học. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi đoàn tổ chức đại hội xong trước 30/10/2006 và kiện toàn tổ chức để hoạt động ngay. Đoàn trường tổ chức đại hội đúng kế hoạch, nhanh chóng kiện toàn tổ chức. Xây dựng qui chế hoạt động của BCH và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên BCH, BTV. - Hướng dẫn, tạo điều kiện để các chi đoàn có buổi sinh hoạt thường xuyên vào tiết 5 ngày thứ 7 tuần thứ 3 hàng tháng nhằm đưa sinh hoạt chi đoàn vào nền nếp, thiết thực, nâng cao tính tích cực của các ĐVTN trong chi đoàn . - Tiếp tục triển khai chương trình “ Rèn luyện Đoàn viên” . Tổ chức cho đoàn viên đăng kí nội dung rèn luyện và đề ra phương hướng phấn đấu để đạt kết qủa cao. * Kết quả phân loại đoàn viên: - ĐV đủ tư cách loại Xuất sắc: 675 - ĐV đủ tư cách loại Khá: 112 - ĐV đủ tư cách loại TB: 42 - Chi đoàn Xuất sắc: 20 - Chi đoàn Khá: 4 - Chi đoàn Trung bình:1 - Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác cho BCH các chi đoàn với 225 người tham gia. Tổ chức 03 lớp tập huấn đội xung kích, cờ đỏ với 450 lượt người tham gia . - Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phát triển đoàn viên mới, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng thanh niên ưu tú, mở lớp học cảm tình đoàn cho 92 thanh niên ưu tú và kết nạp 70 đoàn viên mới. Tổ chức trao thẻ cho 50 đoàn viên đủ
Luận văn liên quan