Báo cáo Cơ sở khoa học đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực – tích tụ địa phương mỏ Bạch Hổ

phát triển của ngành công nghiệp dầu mỏ hoàn toàn phụ thuộc vào sự phát hiện các tích tụ chứa dầu - khí hoặc những vỉa dầu – khí mới trong phạm vi khu vực mỏ đã biết. Quá trình tìm kiếm thăm dò tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, các yếu tố này quyết định triển vọng chứa dầu khí của một vùng nhất định. Nhiệm vụ của Nhà Địa chất là phải vạch ra được những khu vực có triển vọng nhất để đặt giếng khoan tìm kiếm thăm dò. Để đạt được mục đích này, người làm công tác tìm kiếm thăm dò dầu phải có những hiểu biết chung về địa chất dầu, và phải nắm vững các yếu tố khống chế sự thành tạo và phá hủy các tích tụ dầu khí, các qui luật phân bố các tích tụ dầu khí trong vỏ Trái Đất và đặc biệt phải biết sử dụng các dấu hiệu tìm kiếm trên mặt trong quá trình tìm kiếm. Vào thời gian đầu tiên của quá trình tìm kiếm thăm dò dầu khí, những biểu hiện trực tiếp ở trên mặt của dầu khí là cơ sở duy nhất để người ta đặt giếng khoan với hy vọng khám phá ra các tích tụ dầu khí ở dưới sâu. Tuy nhiên, người ta đã biết rằng các vết lộ dầu khí không phải luôn luôn nằm trực tiếp bên trên các vỉa dầu khí và những biểu hiện của chúng trên mặt cũng không liên quan trực tiếp đến trữ lượng của chúng ở dưới sâu. Thời gian tiếp theo, “định luật nếp lồi” ra đời đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử địa chất dầu khí. Nó đóng vai trò lớn lao trong sự phát triển công tác thăm dò dầu khí ở tất cả các lục địa. Nhưng thực tế, cũng chỉ ra rằng ngay cả ở những vùng dầu khí đã biết cũng gặp không ít những cấu tạo lồi không chứa các vỉa dầu khí. Như vậy, rõ ràng cấu tạo nếp lồi không phải là yếu tố duy nhất để có thể phát hiện các tích tụ dầu khí. Do đó, ngoài những yếu tố trên, những thành tựu của Ngành Địa Chất Dầu Khí đã chỉ ra rằng quá trình thành tạo các tích tụ dầu khí là kết quả tổng hợp của các yếu tố địa chất sau: * Lịch sử phát triển cấu trúc của vùng có liên quan đến các hoạt động kiến tạo. * Đặc điểm cổ địa lý, tướng – trầm tích của vùng. * Điều kiện địa chất thủy văn và thủy động lực của vùng. Đó là các cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng dầu khí mà các nhà địa chất tìm kiếm thăm dò có thể dựa vào đó mà tìm ra những tích tụ dầu khí mới. Chính vì vậy, đề tài " CƠ SỞ KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ TẠI MỘT KHU VỰC – TÍCH TỤ ĐỊA PHƯƠNG MỎ BẠCH HỔ " được thực hiện nhằm giới thiệu về các cơ sở để đánh giá triển vọng dầu mà đã và đang được các nhà Địa chất tìm kiếm thăm dò sử dụng rộng rãi. Bài báo cáo gồm có hai phần chính: + Phần I: Cơ sở lý thuyết đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực. Giới thiệu về các cơ sở để quan sát và đánh giá với thực tế. + Phần II: Tích tụ địa phương mỏ Bạch Hổ Vận dụng các cơ sở trên để ứng dụng vào thực tế trên phạm vi mỏ Bạch Hổ.

doc101 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1409 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Cơ sở khoa học đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực – tích tụ địa phương mỏ Bạch Hổ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên